16. Uluslararası İş Forumu

Yeşil ve Kapsayıcı Ticaret: Sürdürülebilir Büyüme İçin Pazarlar Keşfetmek ve Geliştirmek

23-24 Ekim 2013 – İstanbul, Türkiye

16. Uluslararası İş Forumu (International Business Forum, IBF) Türkiye’de gerçekleşecek. Etkinliğe UN Global Compact New York Ofisi, IICPSD ve International Chamber of Commerce ortak ev sahipliği yapıyor. Forumun amacı, kalkınan ve gelişen ülkelerde işletmeler, devletler ve sivil toplum arasında sürdürülebilir  işletme modellerini desteklemek, geliştirmek ve ölçeklerini genişletmek için diyalog ve bilgi aktarımını teşvik etmektir. Bu yıl, etkinlik yeşil ve kapsayıcı işletme modellerine ve özellikle ekonomik, sosyal ve çevresel hedefleri işletme modellerinde halihazırda uygulayan veya uygulamak adına daha çok bilgi edinmek isteyen kuruluşlara odaklanıyor olacak. Girişimcilerin bazı eğitimlere ve seminerlere etkinlik öncesinde ve sırasında katılma şansları olacak. Dahası, iş yöntemlerini başarıyla çevre duyarlılığını göz önüne alarak  yapılandıran ve Piramidin Tabanı’nda (Base of the Pyramid, BoP) gerçek bir etki yaratan kurumları ödüllendirmeyi amaçlayan Değişen Pazarlar Ödülü’ne (CHANGING Markets Award) işletmeler başvurmaya davetlidirler.

Daha fazla bilgi için IBF web sitesi’ni ziyaret ediniz ve katılım talebinde bulunmak için IBF ekibiyle (ibf2013@giz.de) bağlantıya geçiniz.