Bülten düzgün görünmüyorsa tıklayınız.
 
Global Compact Türkiye
 


Değerli UN Global Compact İmzacıları,

2014 yılında sizlerle beraber gerek Türkiye'de gerekse uluslararası platfromlarda yarattığımız değer ile ses getirdik. Bu yıl içerisinde 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi İstişareleri, Barış İçin İş Dünyası platformuna yönelik çalışmalar, Doğal Paydaşlarla Çarpan Etkisi Yaratma stratejimiz kapsamında Bankacılık ve Finans, Tedarik Zinciri ile Kadının Güçlenmesi çalışmaları ve imzacı sayımızı artırmak başta olmak üzere birden fazla alanda önemli yol kat ettik.

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi istişarelerinin özel sektör katılımına ilişkin kısmını yürütmek üzere seçilen 5 ülkeden biri olmamız vesilesiyle dünya çapında örnek teşkil eden bir istişare sürecini sizlerin katılımı ve katkısı ile yürüttük. Tüm paydaşları kucaklayan bu süreçte Türkiye'de iyi yönetişim, genç işsizliği ve iş ortamında cinsiyet eşitliği iş dünyasının sürdürülebilir kalkınmaya başlıca katkıda bulunabileceği öncelikli alanlar olarak tanımlandı.

Barış İçin İş Dünyası platformunun kurucu Ulusal Ağları arasında yer almamızın ardından, platformun Yürütme Kurulu’na atandık. Kolombiya ve Endonezya Ulusal Ağlarıyla birlikte bu göreve getirilen 3 Ulusal Ağdan biri olan Global Compact Türkiye, 29-30 Eylül 2014 tarihlerinde platformun ilk Yıllık Uluslararası Konferansı’nın organizasyonunu, UNGC imzacısı İstanbul Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Şu an 9 imzacıyla B4P platformundaki ikinci büyük Ulusal Ağız.

Türkiye’de özel sektörün Kadının Güçlenmesi alanındaki çalışmalarını güçlü bir çatı altında toplamayı amaçlayarak Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubumuzu oluşturduk ve imzacılarımızın bu platformda başarısı ve liderlik rolüne uygun olacak şekilde Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) platformunda önemli bir sözcü rolü üstlendik.

Bu çalışmalarımızın diğer Ulusal Ağlar tarafından da takdir edilmesi sonucunda bizzat kendileri tarafından 12. Yıllık Ulusal Ağlar Forumu'nda "İletişim, Bilgi Paylaşımı ve Ortaklıklar" alanında En İyi Ulusal Ağ ödülüne layık görüldük. Başarılarla geride bıraktığımız 2014 yılının ardından, 2015 yılında Global Compact Türkiye'nin çalışmalarının kapsamı ve derinliği giderek artacak. İmzacı sayımızı artırmak için çalışmalarımıza daha fazla hız verirken, mevcut imzacılarımızın raporlama çalışmalarına destek olma amacıyla 2015 yılında yoğunlaşmış bir çalıştay programı öngörüyoruz.

Faaliyetlerimize kesintisiz devam etmek için 2015 yılında da desteklerinize ihtiyaç duyduğumuzu hatırlatmak isteriz. Bildiğiniz üzere, UN Global Compact girişimi ve Global Compact Türkiye, BM’den herhangi bir kaynak almadan tamamen imzacılarının gönüllü katkılarla faaliyetlerini sürdürmekte, sizlere destek olabilmekte ve en önemlisi kurumsal sürdürülebilirliğin gündemini gerek ulusal gerek uluslararası platformda şekillendirebilmektedir. Global Compact Türkiye, mali şeffaflık ilkelerini benimseyerek kaynaklarını düzenli olarak bağımsız denetimden geçirmekte ve bunları bütün paydaşlarıyla açık olarak paylaşmaktadır. En son yayımlanan denetim raporumuza buradan ulaşmanız mümkündür. Çalışmalarımıza yönelik süregelen desteğiniz ve katılımınız için minnettar olduğumuzu tekrar ifade etmek isteriz. 2015 yılında da değerli desteğinize güveniyor ve şimdiden teşekkür ediyoruz.

UN Global Compact’in kuruluşundan beri görev alan ve Global Compact Türkiye'nin de değerli bir dostu olan UNGC Yönetici Direktörü Georg Kell’in emekliye ayrılması sonucu 2015 yılında yeni bir Yönetici Direktörün atanması gerçekleştirilecektir. Kurum nezdinde üst düzeyde ilk defa yapılacak bu görev değişimi neticesinde 2015 yılının UN Global Compact için yenilikler içeren bir değişim yılı olacağını öngörüyoruz.

Aramıza yeni katılan imzacılarımıza bu vesileyle “hoşgeldiniz” demek istiyor, 2015 yılının siz değerli imzacılarımıza sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyoruz.

Saygılarımızla,

Global Compact Türkiye Sekretaryası

   
   
UN Global Compact Yönetici Direktörü Georg Kell 2015 yılında emekliye ayrılıyor
UN Global Compact’in baş mimarları arasında yer alan Gerog Kell, kurumda geçirdiği 15 yılın ardından Eylül 2015’te emekliye ayrılacaktır. 2000 yılında kurulan UN Global Compact, kendisinin önderliğinde 165 ülkeden 12.000’in üzerinde imzacıya ulaşmış ve sorumluluk sahibi iş uygulamalarının geliştirilmesi için oluşturulan, dünyanın en yaygın kabul görmüş çok paydaşlı ağını hayata geçirmiştir. Kendisinin önderliğinde UN Global Compact, kurumsal sürdürülebilirliğin geliştirilmesinde öncü bir rol üstlenerek çevresel, toplumsal ve yönetişimsel boyutlarda şirketler için küresel standartların teşvik edilmesi ve geliştirilmesi için liderlik etmiştir.  Devamı...
   
2015 Sonrası Kalkınma Gündemi Özel Sektör Katılımı Türkiye Ulusal İstişare Süreci tamamlandı 
Global Compact Türkiye ve UNIDO Türkiye ortaklığında, 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi BM Görev Gücü desteğiyle yürütülen 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi Özel Sektör Katılımı Türkiye Ulusal İstişareleri tamamlanmıştır. Süreç kapsamında sırasıyla sivil toplum örgütleri, bankacılık sektörü temsilcileri, akademi, özel sektör ve kamu temsilcileriyle yapılan bir dizi istişare toplantıları sonucunda Türkiye'nin bu gündeme özel sektör nezdinde katkı yapacağı öncelikli alanlar tanımlanmış bulunmaktadır. Hazırlanan kapsamlı rapor tamamlanmış olup, imzacılarımızla Şubat 2015'te paylaşılacaktır.  Devamı...
   
Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu toplantısı gerçekleşti
Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu 2014 yılının üçüncü toplantısını 9 Ocak 2014 tarihinde TSKB ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantının açılışını TSKB adına Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Orhan Beşkök gerçekleştirdi.  Devamı...
 
Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Çalışma Grubu toplantısı gerçekleşti  
Sürüdürülebilir Tedarik Zinciri Çalışma Grubu, 2014 yılının son toplantısını 14 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirdi. IFC'nin konuşmacı olarak katıldığı toplantıda IFC'nin şirketlerle ortak çalışmaları ve projeleri paylaşılırken, UN Global Compact Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği Küresel Danışma Kurulu'nun son toplantısından gelişmeler değerlendirildi. 
Devamı...
 
Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu'na bağlı İletişim Alt Grubu toplantısı gerçekleşti
Çalışma Grubu'nun 16 Ekim 2014 tarihli toplantısında Teknik, İletişim, Eğitim Materyalleri, Mentörlük, Danışmanlık/Destek, Materyal Hazırlama başlıkları ile belirlenen 7 ayrı ekipten İletişim Ekibi, 26 Aralık'ta ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Oluşturulan ekiplerin dağılımı ve üyeleri için tıklayınız.  
Devamı...
 
UN Global Compact'in "A Call to Action" Çağrısı 
UN Global Compact'in 10. ilkesi olan Yolsuzlukla Mücadele, 2014 yılında 10. yılını doldurmuştur. İlkenin 10. yıldönümü vesilesiyle başlatılan A Call to Action kampanyasına imzacı şirketler, UNGC vesilesiyle kamuya 5 ana madde üzerinden artan şeffaflık çağrısında bulunmaktadır.
Devamı...
 
23. Kalite Kongresi’nde “UN Global Compact” başlıklı bir panel gerçekleşti 
Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve TÜSİAD’ın işbirliği ile düzenlenen 23. Kalite Kongresi kapsamında, 18 Kasım 2014 Salı günü “UN Global Compact” başlıklı bir panel gerçekleşti.  Oturum başkanlığını ARGE Danışmanlık YK Başkanı ve Global Compact Türkiye ve Global Compact Ulusal Ağlar Dünya Başkanı Dr. Yılmaz Argüden’in gerçekleştirdiği panelde, Borusan Holding Kurumsal İletişim Yöneticisi Şule Yücebıyık, Boyner Holding Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yöneticisi Aysun Sayın, Koç Holding Dış İlişkiler ve KSS Koordinatörü Aylin Gezgüç ve Sabancı Holding Kurumsal İletişim Direktörü Suat Özyaprak yer aldı. Devamı...
Kadının Güçlenmesi İlkeleri (WEPs) Gürcistan Ulusal Tanıtımı Türkiye’den temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi 
Cinsiyet Şiddetine Karşı 16 Günlük Eylem çerçevesi kapsamında UN Women Gürcistan Ülke Ofisi, UN Global Compact ve UN Women’ın 2010 yılında ortak duyurduğu Kadının Güçlenmesi İlkeleri: Eşitlik İş Demektir (WEPs) platformunun ulusal tanıtımını gerçekleştirdi. Tanıtımda Global Compact Türkiye ve Garanti Bankası temsilcileri platforma dair Türkiye'nin deneyimlerini paylaştı. Devamı...
   
Borsa İstanbul, BIST 30’dan 15 Şirketin Yer Aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ni hesaplamaya başladı 
Borsa İstanbul, 4 Kasım 2014 tarihi itibarıyla 15 firmanın yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ni başlattı. Endeksin hesaplanmaya başlaması dolayısıyla Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. M. İbrahim Turhan, Ethical Investment Research Services Limited (EIRIS) CEO’su Peter Webster, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz ile endekste yer alan firmaların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla İstanbul Sanayi Odası’nda tanıtım toplantısı düzenlendi. Devamı...

 
 
 
14 Ocak 2015: Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği 8. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi'nde "İş Dünyası İnsan Haklarına Saygılı Olduğu Oranda Şirketlerde Kurumsal Yönetim Gelişir Mi?" >> Detaylar
19 Ocak 2015: Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Çalışma Grubu Toplantısı, İstanbul
2 Mart 2015 haftası: "Eşitlik için Borsa Zilinin Çalınması", BORSA İstanbul, Türkiye (tarih kesinleştirildiğinde duyurulacaktır
10 Şubat 2015: İş Dünyasında LGBT Hakları Webinar'ı (İngilizce)
10-11 Mart 2015: "Sınırsız Potansiyel: Cinsiyet Eşitliği için İş Ortakları" başlıklı 7. Kadının Güçlenmesi Yıllık Konferansı - New York, ABD
 
Global Compact Türkiye etkinlik takvimini bu linkten takip edebilirsiniz.
 
Raporlar için firma ismine tıklayabilirsiniz.


 Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş.   
 
UN Global Compact'in 10. İlkesi Olan Yolsuzlukla Mücadelenin 10. Yılı kutlandı 
UN Global Compact'in 10. ilkesi Yolsuzlukla Mücadele 10. yılını doldururken, "A Call to Action" çağrısı 10 Aralık 2014 tarihinde bir etkinlik kapsamında yinelendi. A Call to Action çağrısı kamuya yolsuzlukla mücadele önlemlerini hayata geçirmek ve iyi yönetişim sistemlerini uygulayacak politikaların oluşturulması için çağrıda bulunan bir girişimdir. Çağrıya dünya çapında halihazırda 250 kurum imza vermiş bulunuyor.
Devamı...
İkinci İklime Özen Göstermek (C4C) İş Dünyası Forumu gerçekleştirildi
BM İklim Değişikliği Konferansı kapsamında gerçekleştirilen İkinci İklime Özen Göstermek (C4C) İş Dünyası Forumu 30 ülkeden yaklaşık 300 CEO ve diğer üst düzey temsilcilerin katılımıyla 8 Aralık 2014 tarihinde Peru'nun Lima şehrinde düzenlendi. BM Genel Sekreteri'nin Eylül ayında düzenlediği İklim Zirvesi'nin kazanımlarından yola çıkan Forum, iklim değişikliğne karşı iş dünyasının yenilikçiliğini daha büyük ölçeklere taşımak, kamuyu iklim değişikliği politikalarını geliştirmeye davet etmek, iş dünyası, yatırımcılar, kamu, sivil toplum ve BM arasında daha fazla iş birliği oluşturmaya odaklandı.  Devamı...
BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Forumu New York'ta gerçekleştirildi
1-3 Aralık 2014 tarihlerinde iş dünyası, kamu, akademi ve sivil toplum örgütlerinden yaklaşık 2,000'in üzerinde katılımcıyla Üçüncü Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Hakları Forumu düzenlendi. İnsan Hakları Konseyi tarafından olşturulan ve BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Çalışma grubu tarafından yönlendirilen Forum, BM İş Dünyası ve İnsan Hakları İlkelerine yönelik gelişmeyi ve ilkelerin yaygınlaştırılmasını gündeme aldı. Devamı...

UN Global Compact Yönetim Kurulları Eğitim Programı tanıtıldı
UN Global Compact Yönetim Kurulları Eğitim Programı 20 Kasım 2014 tarihinde tanıtıldı. Global Compact LEAD ve Sorumluluk Sahibi Yönetim İlkeleri (PRME) girişimi tarafından DLA Piper ve Boston Consulting Group destekleriyle oluşturulan program, Yönetim Kurullarının kurumsal sürdürülebilirliğe stratejik bir yaklaşım oluşturmaları, konuya dair yetkin bir şekilde yönetim sağlamaları ve bu süreçlerde finansal değer üretiminin korunması için yönergeler sunmayı amaçlıyor. Global Compact ile iletişime geçerek Yönetim Kurulunuza nasıl bir program hazırlanabileceğini öğrenmek için  gcboardprogramme@unglobalcompact.org adresini kullanabilirsiniz. Devamı...
 
 
 
 
 

   
   
 
Anasayfa | Global Compact Türkiye | Haberler / Duyurular | Galeri | İletişim Copyright © 2014 - Global Compact Türkiye
www.globalcompactturkiye.org