Bülten düzgün görünmüyorsa tıklayınız.
 
Global Compact Türkiye
 Dünyanın Yeni Küresel Hedefleri Yayımlandı*

25 Eylül 2015, New York - Bugün Birleşmiş Milletler için tarihi bir gün. Birleşmiş Milletler mensubu devletler, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini onaylamak üzere BM Genel Kurulu’nda bir araya gelerek önümüzdeki 15 yılda yoksulluğa son vermek, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek ve gezegenimizi korumak için bir yol haritası belirliyorlar.

“2030 Gündemi”nin kalbinde yer alan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH), çağımızın başlıca ekonomik, toplumsal, çevresel ve yönetişimle ilgili konularına karşılık geliyor. SKH’ler bütün uluslar için geçerlilik taşıyor ve kimseyi geride bırakmayarak arzuladığımız dünyayı açıkça tanımlıyorlar.

İş dünyasını daha iyi bir dünya için itici güç olarak değerlendirmek üzere, dünya genelinde şirketlerle birlikte çalışmak için bundan daha iyi bir zaman olamayacağını düşünüyorum.

Küresel hedeflerin başarısında şirketlerin rolü kritik olacaktır. SKH’lerin başarılı uygulanması da işletmelerin faaliyetleri için elverişli ortamın yaratılmasını ve dünya çapında pazarların oluşturulmasını sağlayacaktır. SKH’ler bütün şirketler için yenilikçilik, yatırımlar ve yapıcı katılımı sağlayacak olan küresel bir özlem ve ortak bir yolu oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler’deki bu yoğun haftada şirketler için bir çok yeni çağrıyı duyuyoruz. Önemli bir ivmeyi yakalamış olsak da, şirketleri sürece doğru şekilde dahil ettiğimizden de emin olmamız gerekiyor. Bu da öncelikle şirketlerin sorumluk sahibi şekilde faaliyet göstermeye taahhüt verdiklerinden emin olmak anlamına geliyor.

UN Global Compact’in 10 ilkesi SKH’leri uygulamak için yönlendirme arayan her şirket için bir temel teşkil etmekte. Bu ilkeler sorumluluk sahibi işletme anlayışı için evrensel bir tanım sağlıyorlar ve bütün şirketleri insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında en azından temel sorumluluklarına saygı duymaya çağırıyorlar.

Temel sorumluluğun ötesinde ise şirketler için elbette daha fazla fırsatlar yer alıyor. İklimden su ve gıda krizlerine, yoksulluktan çatışma ve eşitsizliklere kadar bir çok küresel sorun, özel sektörün sağlayacağı çözümlere ihtiyaç duyuyor.

Daha fazla şirketin iş modellerini dönüştürmelerine, iddialı sürdürülebilirlik hedefleri belirlemelerine ve ardından sonuçlarını ölçmeleri ve raporlamalarına ihtiyacımız var.

Yardımcı olmak adına UN Global Compact, SKH’leri küresel olarak şirketler için tercüme edecek ve şirketlerin bu hedefleri iyi uygulamak, büyüme fırsatlarını ve yenilikleri teşvik etmek üzere nasıl kaldıraç olarak kullanabileceklerini anlamalarına yardımcı olacaktır. UN Global Compact’e taahhüdün şirketlerin SKH’leri desteklemelerine nasıl yardımcı olduğuna dahil bilglere “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Bir Küresel İlkeler Sözleşmesi” broşürümüzden ulaşabilirsiniz.

Şirketlerin eylemlerini daha önce eşi görülmemiş şekilde teşvik etmemiz gerekiyor. UN Global Compact, hepimiz için daha iyi bir gelecek kurmak üzere liderliklerini ve ortaklıklarını güçlendirecek olan imzacılarına güveniyor.

Saygılarımızla,
Lise Kingo
Yönetici Direktör
UN Global CompactUNGC tarafından yayımlanan 25 Eylül 2015 tarihli basın bülteni.

 
 
 
12-14 Ekim 2015:Global Compact +15 Europe, Berlin / Almanya Detaylar>>
15-16 Ekim 2015: UN Global Compact Avrupa Ulusal Ağlar Toplantısı, Berlin / Almanya Detaylar>>
21-23 Ekim 2015: Ulusal Ağlar Deneyim Paylaşımı Toplantısı, İstanbul Detaylar>>
21 Ekim 2015: Kurumsal Raporlamada Yeni Dönem: Entegre Raporlama, İstanbul Detaylar>>
4 Kasım 2015: İklim Dirençli Tedarik Zinciri Yönetimi (Webinar) Detaylar>>
12 Kasım 2015: Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu Toplantısı, Ankara
16 Kasım 2015: Global Compact Türkiye Kimya Sektörü Çalıştayı, İstanbul
16-18 Kasım 2015: BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Forumu, Cenevre/İsviçre Detaylar>>
30 Kasım - 11 Aralık 2015: COP21 İklim Taraflar Zirvesi, Paris/Fransa Detaylar>>
7-8 Aralık 2015: İklime Özen Göstermek (Caring for Climate) İş Forumu, Paris/Fransa Detaylar>>
9 Aralık 2015: BM İnsan Hakları Rehber Prensipleri Raporlama Çerçevesine Giriş (Webinar) Detaylar>>
22 Aralık 2015: Sürdürülebilir Bankacılık Semineri ve Bankacılık Sektörü Sürdürülebilirlik Bildirgesi Beyanı
Global Compact Türkiye etkinlik takvimini bu linkten takip edebilirsiniz

 
Küresel Yöneticiler BM Özel Sektör Forumu’nda Yeni Küresel Hedefler’e Desteklerini Beyan Ettiler.
Aralarında Mark Zuckerberg ve Angela Merkel’in de yer aldığı Üst Yöneticiler, Devlet Başkanları, Birleşmiş Milletler temsilcileri ve sivil toplum liderlerini içeren 300’ün üzerinde katılımcı 25 Eylül 2015’te Özel Sektör Forumu’nda (UNPSF) bir araya gelerek Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin uygulanmasında özel sektörün rolünü görüştüler
Devamı...
UN Global Compact’in Yeni Yönetici Direktörü Lise Kingo Görevini Devraldı
BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon tarafından 25 Haziran 2015’te ataması gerçekleştirilen Lise Kingo, UNGC Yönetici Direktörü görevine 1 Eylül 2015 tarihinden itibaren resmen başladı. Devamı...


Lise Kingo Biyografi
2015 Yılının İlk Yarısı İmzacı Durum Güncellemesi Yayımlandı
UN Global Compact’e 2015 yılının ilk yarısında 637 şirket katıldı. 2014 yılının aynı döneminde 566 şirketin katılmış olmasından hareketle, girişim ilerleme kaydetmeye devam etti. Devamı...

İmzacılıktan Çıkarılan Şirketler >>
“ETKİ: İş Dünyasını ve Dünyayı Değiştirmek – UN Global Compact” (“IMPACT: Transforming Business, Changing the World – The United Nations Global Compact”)
Rapor, UN Global Compact’ın 15 yılda dünya çapında yarattığı etkiyi ölçüyor. Raporu okumak için >>


 
 
 
  Raporlar için firma ismine tıklayabilirsiniz.
 
 
   
 
 
 
 
 
Anasayfa | Türkiye'den İmzacılar | Haberler / Duyurular | İletişim Copyright © 2015 - Global Compact Türkiye
www.globalcompactturkiye.org