Bülten düzgün görünmüyorsa tıklayınız.
 
Global Compact Türkiye
 


Değerli UN Global Compact İmzacıları,

GC Türkiye, Yönetim Kurulu'nun 9 Mayıs 2014 tarihli toplantısında alınan karar gereğince "Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu"nu kurmuştur. Özel sektör, sivil toplum, akademi, belediye temsilcilerinin yer aldığı ve çok paydaşlı bir yapıya sahip Çalışma Grubu, TİSK'in koordinasyonunda, BM Kuruluşlarının teknik desteği ile yürütülmektedir.
Çalışma Grubu'nun amaçları; özel sektörün toplumsal cinsiyet eşitliği girişimlerini biraraya getirerek şirketler arası öğrenme süreçlerinin desteklenmesi ve WEPs'in ülke çapında yayılımına katkı sağlanması olarak belirlenmiştir.
Çalışma Grubu'nun ikinci amacı doğrultusunda, WEPs'in ülke çapında yayılımına katkı sağlamayı, Türkiye'deki WEPs imzacısı firma sayısını artırmayı hedefliyoruz. Mart 2015 itibariyle dünya çapında 960'dan fazla imzacısı bulunan girişimin Türkiye imzacı sayısı son 3 ayda iki katına çıkarak 48'e ulaşmıştır. İmzacı sayısının artışında 6 Mart 2015'de Borsa İstanbul ev sahipliğinde, UN Women, UN Global Compact ve Sürdürülebilir Borsalar Girişimi iş birliğiyle kadınların güçlenmesi alanında farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen "Eşitlik için Borsa Zilinin Çalınması" etkinliğinin önemi büyüktür.
Her yıl NY'da düzenlenen WEPs Yıllık Konferansı'na bu sene Türkiye'yi temsilen Borusan Holding, BPW Türkiye, Garanti Bankası, KAGİDER, Karon Mühendislik, Koç Holding, Sabancı Holding, Sabancı Üniversitesi ve TOBB temsilcileri katılmıştır. Garanti Bankası ve Sabancı Üniversitesi temsilcileri, "İş dünyası ve yatırımlar için yeni modellerin keşfedilmesi" konulu panelde konuşmacı olarak yer alarak kurumlarının çalışmalarından bahsetmiştir. Ayrıca, WEPs Liderlik Grubunda yer alan 17 uluslararası şirketten birisi olarak Borusan Holding, toplantıda önemli paylaşımlarda bulunmuştur.
Çalışma Grubu, Haziran 2014'den bu yana hızlı bir gelişim göstererek faaliyetlerine başlamıştır. Kadının iş ortamında güçlenmesi, ülke çapında toplumsal cinsiyet eşitliği projelerinin bir araya gelmesi ve WEPs girişiminin yaygınlaştırılması amaçları doğrultusunda oluşturulan Çalışma Grubu'nun yakaladığı hızlı ivmenin 2015 yılında artarak devam etmesini bekliyoruz.

Dr. Yılmaz Argüden
Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı, Global Compact Ulusal Ağlar Danışma Kurulu Başkanı, UN Global Compact Yönetim Kurulu Üyesi

Türk İş Dünyası, İş Yaşamında Kadını Güçlendirmek İçin Harekete Geçti
UN Global Compact Ulusal Ağlar Yıllık Forumu’nda 2014 yılı için verilen “En Başarılı Ulusal Ağ Ödülü”nü iletişim, iş birliği ve bilgi paylaşımı alanında gösterdiği üstün başarı sebebiyle Global Compact Türkiye kazandı. Devamı...
Kadının Güçlenmesi Prensipleri Yıllık Konferansı'nda Türk Özel Sektör ve Sivil Toplum Temsilcileri Örneklerini Paylaştı
Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women's Empowerment Principles - WEPs) Yıllık Konferansı'nın yedincisi bu sene ABD'nin New York şehrinde 10-11 Mart 2015 tarihlerinde gerçekleşti. Ana teması "Sınırsız Potansiyel: Cinsiyet Eşitliği için İş Ortaklıkları" olan konferansın açılış konuşmaları BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Rodham Clinton tarafından gerçekleştirildi. Devamı...
Borusan Holding, WEPs Liderlik Grubu Toplantısında Yer Aldı
2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığında oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ne (Women's Empowerment Principles - WEPs) imza atan kuruluşlar arasında yer alan ve bu alanda gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle rol model olan Borusan Holding, WEPs Liderlik Grubu'na Türkiye'den seçilen ilk ve tek şirket oldu.
Devamı...
Borsa İstanbul'da Gong Kadın-Erkek Eşitliği İçin Çaldı
Borsa İstanbul ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women), UN Global Compact ve Sürdürülebilir Borsalar Girişimi (Sustainable Stock Exchanges Initiative-SSE) iş birliğiyle kadın-erkek eşitliği ve kadınların ekonomik hayatta güçlenmesi konularında farkındalık yaratmak amacıyla 6 Mart 2015 tarihinde Gong Töreni düzenlendi. Devamı...
UN Women'ın "HeForShe" Dayanışma Hareketi Türkiye'de!
Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi'nin (UN Women) dünya çapında Eylül 2014'te başlattığı ve BM Kadın Birimi İyi Niyet Elçisi Emma Watson, Matt Damon ve Kiefer Sutherland gibi ünlülerden, aralarında ABD Başkanı Barack Obama, Hindistan Devlet Başkanı Shri Pranab Kumar Mukherjee, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ve İsveç Başbakanı Stefan Löfven'in de olduğu devlet ve hükümet başkanlarından yüzlerce ismin destek verdiği HeForShe kampanyasına Türkiye de dahil oldu. Devamı...
Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu Toplandı
Global Compact Türkiye "Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu"nun üçüncü toplantısı 10 Şubat 2015 tarihinde Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası'nda gerçekleşti. Toplantıya, GC Türkiye imzacılarının ve özel sektör temsilcilerinin yanısıra akademi dünyasından ve STK'lardan temsilciler katıldı. Devamı...
Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu Oluşumu Örnek Uygulama Seçildi
Columbia Üniversitesi Uluslararası İlşkiler ve Kamu Okulu (Columbia University School of International Public Affairs - SIPA) tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, Türkiye, Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin (WEPs) yerel uygulamalarının değerlendirildiği 4 ülkeden (Mısır, Kolombiya, Şili) biri oldu. Devamı...
Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) Gürcistan Ulusal Tanıtımı Türkiye'den Temsilcilerin Katılımıyla Gerçekleştirildi
UN Women Gürcistan Ülke Ofisi Cinsiyet Şiddetine Karşı Eylem çerçevesi kapsamında, 9 Aralık 2014 tarihinde WEPs platformunun ulusal tanıtımını Gürcistan özel sektör, sivil toplum ve kamu temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirdi. Toplantıda, Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Deniz Öztürk ve Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu üyesi Garanti Bankası Sürdürülebilirlik Yöneticisi Derya Özet Yalgı da yer alarak paylaşımlarda bulundu. Devamı...
 
 

Daha çok kadın çalıştıkça, ekonomiler daha çok büyüyecektir. Kadınların maaşlı istihdam oranı erkeklerle aynı seviyeye yükselmiş olursa, dünyanın en büyük ekonomilerinin gayri safi yurtiçi hasılaları yüzde 9 ile 16 arasında artış gösterir. Ayrıca, iş hayatında daha fazla kadının karar alma süreçlerinde yer alması gerekiyor. Değişimin savunucuları olarak kadınlar, şirketlerin gündemlerine doğrudan katkıda bulunarak fark yaratabilirler. Kadınlar şirketlere yeni bakış açıkları getirilerek kurumsal kültürün daha kapsayıcı ve verimli olmasını sağlarlar. Yönetim kurullarında daha fazla kadının yer aldığı şirketlerin, yönetim kurullarında daha az kadının yer aldığı ya da hiçbir kadının yer almadığı şirketlerden daha verimli oldukları geniş çapta kanıtlanmıştır.

Ingibjorg Gisladottir
UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü ve Türkiye Temsilcisi

   

"Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu, özel sektörün toplumsal cinsiyet alanındaki en önemli inisiyatiflerinden biridir. BM Nüfus Fonu-UNFPA olarak bu çalışma grubunun kuruluşuna öncülük etmekten ve çalışmalarına destek vermekten büyük mutluluk duymaktayız. Çalışma Grubu kapsamında temel çalışma alanımız olan kadın sağlığı ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi de dahil olmak üzere; kadının statüsünün yükseltilmesi, kadınların ekonomik-sosyal ve politik alanlara katılımının sağlanması, yönetim kademelerindeki kadın çalışan sayılarının arttırılması gibi konularda özel sektör şirketleri ile etkili çalışmalar yürütmekteyiz. UNFPA olarak Türkiye'de kadınların ve genç kızların hakkettiği saygılı muameleyi görmesi için katkı sağlamaktayız. Temel insan haklarından eşitliği hedefleyen ve kadını güçlendiren çalışmalarda, tüm ulusal ve uluslararası tecrübemizle desteğimizi sürdüreceğimizi iletmek isteriz. Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalar herhangi bir sektörün tek başına çalışabileceği bir konu değildir. Bundan dolayı özel sektörün bu çalışmalara dahil olmasını son derece önemli görmekteyiz. Kadın güçlenirse toplum güçlenir."

Dr. Zahidul Huque
UNFPA Türkiye Temsilcisi, Azerbaycan-Ermenistan-Gürcistan Ülke Direktörü

   

"Bir ülkenin insani ve ekonomik gelişmesi ancak kadının çalışma hayatında ve hayatın her alanında eşit, görünür ve güçlü olduğu bir ortamda sürdürülebilir olur. Bu sebeple, toplumsal cinsiyet eşitliğinin her alana yayıldığı, kadınların her türlü ayrımcılıktan uzak, her sektörde ve meslekte insana yakışır işlerde ve daha fazla istihdam edildiği, örgütlenme hakkının etkin bir şekilde kullanıldığı, kurumsal, erişilebilir ve kaliteli bakım hizmetlerinin sağlandığı, ebeveyn izninin hayata geçtiği ve eş değer işe eşit ücret politikasının izlendiği bir çalışma hayatı inşa etmeliyiz.Bu amaçla hali hazırda "İşte, evde ve her yerde eşitiz" ve "Eşitiz-Beraberiz" sloganı ile kadın istihdamının güçlendirilmesine yönelik bir proje yürütmekteyiz. Kadın istihdamının artırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yönündeki çabalara, özel sektörün ve Global Compact Türkiye-Kadının Güçlenmesi Grubu'nun çalışmalarının çok değerli katkılar sunacağını düşünüyorum. ILO olarak bu alanda atılacak her tür adıma destek vermeye hazırız."

Numan Özcan
ILO Türkiye Ofisi Direktörü

 
Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından İsveç Konsolosluğu'nun finansal ve Egon Zehnder International Türkiye ofisinin stratejik desteği ile yürütülen Bağımsız Kadın Direktörler Projesi kapsamında oluşturulan 2014 Türkiye Bağımsız Kadın Direktörler Raporu açıklandı.Raporu okumak için...
Rapor, Kadının Güçlenmesi alanında dünyadaki ve Türkiye'deki mevcut durumu ve Global Compact Türkiye imzacıları ve toplantıya temsilcileri katılan diğer kuruluşlar tarafından iletilen; Çalışma Grubu'nun yapması gereken faaliyetlere dair önerileri yansıtmaktadır.Raporu okumak için...
 
UN Women’ın kadının ekonomik alanda güçlenmesi için özel olarak hazırladığı bir bilgi kaynağı
Hürriyet gazetesi “Aile İçi Şiddete Son” kampanyası çerçevesinde 2007 yılından bu yana 7 gün 24 saat işlettiği Acil Yardım Hattı’nı Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’na (TKDF) devretti. Acil Yardım Hattı’nı bugüne kadar 42 bin 240 kişi aradı.
 
 

2009 yılında başlayan Nar Taneleri Projesi; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) ve Boyner Holding ve Grup Şirketleri'nin önderliğinde, ASPB Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Türkiye Personel Yönetimi Derneği (PERYÖN) ortaklığında yürütülmektedir. Proje ayrıca ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliğinde bulunmakta ve eğitim çalışmalarında da Türkiye Aile Planlaması Vakfı (TAP VAKFI), Kadın Dayanışma Vakfı, Sosyal Kalkınma ve Cinsiyet Eşitliği Politikaları Merkezi, Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği, Sağlık Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı uzmanlarının desteğini almaktadır. Devamı...

 
 
 
30-31 Mayıs 2015: Kızlar Sahada (Yer: Ankara) Detaylı bilgi için:www.kizlarsahada.com
9 Haziran 2015: Webinar - WEPs Signers Can Now Share Progress on Gender Equality through the UN Global Compact’s Communication on Progress
Lütfen buradan webinar kaydınızı gerçekleştirin.
9-12 Temmuz 2015: Uluslararası Soroptimist Toplantısı (Yer: İstanbul) Detaylı bilgi için:www.si-istanbul2015.org
 
Global Compact Türkiye etkinlik takvimini bu linkten takip edebilirsiniz.
 
 

Dünya Gazetesi, 10 Nisan 2015

BM Türkiye Dergisi, 6 Mart 2015

Borsa İstanbul, 6 Mart 2015

ECOIQ, 6 Mart 2015

S360 Blog, 13 Şubat 2015

Halkla İlişkiler Platformu, 5 Şubat 2015

Capital Dergisi, Kasım 2014

TİSK İşveren Dergisi, Kasım-Aralık 2014

 
 
Anasayfa | Global Compact Türkiye | Haberler / Duyurular | İletişim Copyright © 2015 - Global Compact Türkiye
www.globalcompactturkiye.org