Basın Bülteni: İş’te Barış Ödülleri Oslo’da verildi

UN Global Compact Ulusal Ağlar Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, yeni oluşturulan Barış İçin İş Dünyası Yönetim Kurulunda görev aldı. İnisiyatifin Yönetim Kurulu Başkanlığını, eski Shell CEO’su ve ünlü iş adamı Sir Mark Moody-Stuart üstleniyor.   

Oslo’da gerçekleştirilen ilk Yönetim Kurulu toplantısında Barış için İş Dünyası’nın ilk ‘İyi Uygulamalar Konferansı’ 29-30 Eylül’de İstanbul’da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Yönetim Kurulu toplantısının ardından 15 Mayıs’da Oslo’da gerçekleştirilen ödül töreninde 70 ülkeden davetliler önünde iş hayatındaki yaklaşımlarıyla barışa hizmet eden altı lidere İş’te Barış Ödülleri verildi: Sir Richard Branson (UK), Selima Ahmad (Bangladeş), Ouided Bouchamaoui (Tunus), Marily Carlson Nelson (ABD), Kesha Kumari Damini (epal) ve Adnan Kassar (Lübnan).

İş’te Barış Ödülleri jürisi ikisi Nobel Barış Ödülü sahibi (Şirin Ebadi (2003) ve Leymah Ghowee (2011) ikisi Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Finn E. Kyland (2004) ve Michael Spence (2001) tarafından oluşuyor.

Toplantıda konuşan UN Global Compact Direktörü Georg Kell ‘dünyanın sürdürülebilirlik durumunu’ anlatan bir konuşma yaptı.

UN Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi), sürekli rekabet içindeki iş dünyasında ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır. Vizyonu, “sürdürülebilir ve kapsamlı küresel ekonomi” olan Sözleşmeye taraf olmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır.

 

Barış İçin İş Dünyası (Business for Peace) Hakkında:

Milletlerarası Ticaret Odası’nın (International Chamber of Commerce, ICC) ve UNDP de stratejik ortağı olduğu bu Girişim, gerçekleştirilecek faaliyetlerin yerel ölçekte etkisini sağlamak adına UN Global Compact Ulusal Ağlarının desteğine ihtiyaç duymaktadır. Global Compact Türkiye ise girişimin kurucu 17 Ulusal Ağı (Almanya, Hindistan, İngiltere Endonezya, Irak, Israel, Kanada, Kolombiya, G. Kore, Meksika, Mısır, Nijerya, Pakistan, Sri Lanka, Sudan, Türkiye ve Uganda) arasında yer almakta, Kolombiya ve Endonezya Ulusal Ağlarıyla birlikte Yürütme Kurulu’nda girişimin geliştirilmesinde öncü rolü üstlenmektedir. Girişimle ilgili detaylı bilgiye www.business4peace.org adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Kurumsal vatandaşlık ve kurumsal sürdürülebilirlik alanlarında küresel gündemi belirleyen UN Global Compact oluşumu 13. yılını geride bırakırken, geliştirdiği yeni çalışma alanları ile Birleşmiş Milletler’in hedeflerine olan desteğini her geçen gün artırmaktadır.  Bu kapsamda,  BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon tarafından geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan UN Global Compact’in Barış İçin İş Dünyası (Business for Peace) Girişimi, çatışma geçirmiş ve yüksek riskli bölgelerde faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarını barışı destekleyecek hassasiyetleri göstermeye davet eden bir girişimdir.

Hedefler:

  • Yeni Barış̧ iç̧in İş̧ Dünyası platformunu iç̧eriği ve amaç̧larıyla tanıtmak
  • Kamu ve özel sektör diyaloğunun önemini vurgulamak
  • Katılımcılara eyleme geçmeye yönelik ilham verecek dünyadan iyi uygulama örneklerini sergilemek
  • Ozel sektörü barışa katkıda bulunmak üzere harekete geç̧irmek

Şirketiniz bu platforma nasıl katılabilir?

Barış için İş Dünyası girişimine işletmeler, Destek Bildirimi (Statement of Support) belgesini imzalayarak katılabilirler. Destek Bildirimi, üst düzey bir yönetici tarafından imzalanmalı Barış İçin İş Dünyası ekibine e-posta (business4Peace@unglobalcompact.org) yoluyla iletilmelidir. Katılımcılar imzacı olmaları durumunda;

  • Çatışma geçirmiş/yüksek düzeyde risk altında bulunan bölgelerde faaliyet gösterirken UN Global Compact tarafından önerilen uygulamalara dikkat edeceğine,
  • Barış̧ı geliş̧tirmeye yönelik bireysel ve müş̧terek olarak faaliyetler gerçekleştireceğine, ve,
  • Her yıl İlerleme Bildirimi kapsamında bu çalışmalarını raporlayacaklarına yönelik taahhüt vereceklerdir.