BMKİS Bülteni Ocak 2013

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ BÜLTENİ

Ocak 2013

English | Français | Español | 中文

HABERLER & EN SON YENİLİKLER

1. Küresel İlkeler Sözleşmesi 1. Yıllık İş Dünyası ve İnsan Hakları Forumu’ndaydı
2. Kurumsal İklim Şampiyonları COP18’de Buluştu
3. İş Dünyası 2015 Sonrası Dönemde Yolsuzlukla Mücadele’ye olan Taahhüdünü Teyit Etti
4. Küresel İlkeler Sözleşmesi Yönetim Kurulu Stratejik Değerlendirmeler ve 2015 Sonrası Gündemi Görüştü
5. Katılımcı Durumu: Yeni İmzacılar, İlerleme Raporları ve Listeden Çıkanlar

KATILIM OLANAKLARI

1. Görüş Çağrısı: İş Dünyası için Yerli Halklar Hakları Rehberi Taslak Metni
2. Diğer Olanaklar: CEO Su Direktifi’nin Desteklenmesi ve daha fazlası.

YAYINLANAN KAYNAKLAR

1. İnsan Hakları İyi Uygulama Notları
2. Küresel İlkeler Sözleşmesi Yerel Ağ Raporu

ETKİNLİK DAVETİYELERİ & WEBINARLAR

Gelecek Webinarlar (Ocak – Şubat 2013)

 • İnsan Hakları ve İş Hayatı İkilemleri Forumu
  • Güvenlik Güçleri (22 Ocak)
  • İnsan Kaçakçılığı ve Zorla Çalıştırma (28 Ocak)
  • Çatışma Etkisi Altındaki Ülkelerde İş Faaliyetinde Bulunmak (20 Şubat)
 • İş Hayatı ve Kadın Sağlığı (7 Şubat)
 • İnternet Erişilebilirliği (12 Şubat)

* * * * * * * * * * * * * * * *

HABERLER & EN SON YENİLİKLER

1. Küresel İlkeler Sözleşmesi 1. Yıllık İş Dünyası ve İnsan Hakları Forumu’nda’ydı

Küresel İlkeler Sözleşmesi (KİS) 4-5 Aralık tarihlerinde Cenevre’de gerçekleşen1. Yıllık İş Dünyası ve İnsan Hakları Forumu’na katılarak aralarında kadınların güçlendirilmesi, çocuk hakları, tedarik zincirinde sürdürülebilirlik ve yerli halkların haklarının da bulunduğu birçok konunun tartışıldığı oturumların yönetimini üstlendi. Forum boyunca KİS, iş dünyasında kapasite artırılması ve İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri hakkında bilginin yaygınlaştırılması konularında anahtar rol üstlenen ortak olarak gösterildi. KİS Yerel Ağları da ülke düzeyinde iş dünyasının insan haklarına saygı ve destek göstermesinin sağlanmasına olan katkılarından ötürü öne çıktılar. Daha fazlası için..

2. Kurumsal İklim Şampiyonları COP18’de Buluştu

BM’in iş dünyası için iklim hareket platformu olan İklimi Önemsemek’in (Caring for Climate) imzacıları, uluslararası iklim sürecine iş dünyasının dâhil olmasını sağlamak amacıyla 5 Aralık’ta Doha’da BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) ile buluştu. 18. UNFCCC Taraflar Konferansı (COP18) ile bünyesinde gerçekleştirilen toplantıya Genel Sekreter Ban Ki-moon da katıldı. Katılımcılar iklim hareketi için uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesinin yanı sıra düşük karbon ve iklimi destekleyen çözümler hakkında görüştüler. Daha fazlası için..

3. İş Dünyası 2015 Sonrası Dönemde Yolsuzlukla Mücadele’ye olan Taahhüdünü Teyit Etti

10-11 Aralık tarihlerinde New York’ta gerçekleştirilen KİS Yolsuzluğa Karşı 10. İlke Çalışma Grubu’nun 11. Toplantısı’nda iş dünyası ve diğer paydaşlar, yolsuzluğa karşı mücadele çalışmalarının artırılmasına yönelik taahhütlerini teyit ederek kolektif eylem geliştirebilmek için paylaşımlı platformlara yatırımın önemini belirttiler. Etkinlikte Yolsuzluğa Karşı İş Dünyası Eylemleri ve 2015-Sonrası Kalkınma Gündemi üzerine üst düzey panel münazaraları gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında ayrıca yolsuzlukla mücadele beyanları ve tedarik zinciri yönetiminde ortak eylem ve işletmelerin yolsuzluk ile ilgili risklere karşı eğitilmesi gibi konular da ele alındı. Daha fazlası için.

4. Küresel İlkeler Sözleşmesi Yönetim Kurulu Stratejik Değerlendirmeler ve 2015 Sonrası Gündemi Görüştü

İş dünyası, sivil toplum, çalışma örgütleri ve BM’in üst düzey temsilcilerinden oluşan KİS Yönetim Kurulu 14 Aralık tarihinde New York’ta, 2015 sonrası kalkınma süreci için stratejik değerlendirme ve özel sektörün katkıları da dâhil olmak üzere süreç öncelikleri ve girişimin yönünün belirlenmesine rehberlik etmek amacı ile toplandı. Toplantıda Kurul tarafından ilerleme raporları ve kaynak toplanması konularında önemli kararlar alınırken Yönetim Kurul Başkanı, Genel Sekreter Ban Ki-moon, bu girişime ve kurumsal sürdürülebilirliği dönüştürücü bir güç haline getirmek için yapılan çalışmalara olan desteğinin altını çizdi. Daha fazlası için. Genel Sekreter’in görüşlerini okumak için.

5. Katılımcı Durumu: Yeni İmzacılar, İlerleme Raporları ve Listeden Çıkanlar

Aralık ayında, 96 yeni şirket ve iş dünyası dışından 33 paydaş KİS’e katıldı. 69 şirket İlerleme Raporu sunamadığı için listeden çıkarıldı.

Bu ay KİS’e katılan – çalışan sayısına göre – en büyük şirketler;
South African Post Office (Güney Afrika), PostNL B.V. (Hollanda), Atalian (Fransa), Netcare Limited (Güney Afrika), MTN Group Limited (Güney Afrika), Hankook Tire (Korea), Global Centre for Compliance, Hazards and Disaster Management (Kamerun), Investec Group (Güney Afrika), Sukarne Agroindustrial S.A. de C.V. (Meksika) ve Emtelco S.A. (Kolombiya).

31 Aralık itibarıyla toplam rakamlar:

 • İş dünyasından katılımcılar: 7.092
 • İş dünyası dışından katılımcılar: 3.642
 • Sunulan İlerleme Raporu sayısı: 18.592
 • Sözleşme’den çıkarılan şirket katılımcıları: 4.078

 

* * * * * * * * * * * * * * * *

KATILIM OLANAKLARI

1. Görüş Çağrısı: İş Dünyası için Yerli Halklar Hakları Rehberi Taslak Metni

KİS, yerli halkların haklarının iş dünyası faaliyetlerinden nasıl olumlu ya da olumsuz olarak etkilenebileceğini resmeden ve pratik eylem önerileri sunan BM Yerli Halklar Hakları Bildirisi Hakkında İş Dünyası Referans Rehberi taslak metnini okuyucuların görüşlerine sunmak amacı ile yayınladı.

Tüm ilgili taraflar görüş ve yorumlarını undrip@unglobalcompact.org adresine iletebilirler. Yorumlarınızı halka açık şekilde paylaşmak isterseniz, İnsan Hakları ve İş Dünyası İkilemleri Forumu’nda konuya ayrılan tartışma başlığında yayınlayabilir ya da bir danışma webinarına katılabilirsiniz. Taslak metin, 1 Haziran 2013 tarihine kadar görüş ve tartışmaya açık olacaktır.

2. Diğer Olanaklar: CEO Su Direktifi’nin Desteklenmesi ve Daha Fazlası

Bültenin önceki sayılarında sunulmuş olan angajman olanaklarının bir çoğu halen aktif durumdadır. Tüm aktif katılım olanakları görüntüleyebilirsiniz.

 

* * * * * * * * * * * * * * * *

 

YAYINLANAN KAYNAKLAR

1. İnsan Hakları İyi Uygulama Notları: Belirli şirketlerin birkaç uygulaması yerine birçok şirket ve paydaş tarafından iş ve insan hakları iyi uygulamalar olarak tanımlanmış genel yaklaşımları belirlemeye çalışmaktadır. Notlara erişmek için.

2. Küresel İlkeler Sözleşmesi Yerel Ağ Raporu: 2011 yılında dünyadaki 100 KİS Yerel Ağı’nın büyüme ve faaliyetlerini anlatır. Rapor istatistikler, etkin uygulamalar ve ağların ulusal ve uluslararası çoklu-paydaş katılımını sağlamak için yaptığı çalışmalar sonucu elde edilen başarıları içerir. Yükleyin.

KİS tarafından yayınlanan tüm kaynaklara ulaşmak için lütfen Araçlar ve Kaynaklar sayfasını ziyaret edin.

ETKİNLİK DAVETİYELERİ & WEBINARLAR

 1. Gelecek Webinarlar (Ocak – Şubat 2013) – AÇIK DAVET

Etkinlik Takvimi

Ocak
İnsan Hakları ve İş Hayatı İkilemleri Forumu: Güvenlik Güçleri (22 Ocak, webinar)
İnsan Hakları ve İş Hayatı İkilemleri Forumu: İnsan Kaçakçılığı ve Zorla Çalıştırma (28 Ocak, webinar)
Sürdürülebilir Tarım İş İlkeleri: Merkez Danışma Kurulu İlk Toplantısı (28-29 Ocak, Cenevre)

Şubat
İş Hayatı ve Kadın Sağlığı (7 Şubat, webinar)
Yerel Ağlar Bölgesel Toplantısı: Afrika/Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) (11-13 Şubat, Nairobi)
Ağ Erişilebilirliği: İş Dünyası için Faydaları (12 Şubat, webinar)
İnsan Hakları ve İş Hayatı İkilemleri Forumu: Çatışma Etkisi Altındaki Ülkelerde İş Faaliyetinde Bulunmak (20 Şubat, webinar)

Mart
5. Yıllık Kadınların Güçlendirilmesi İlkeleri: “Eşitlik İş Demektir (Equality Means Business)”Etkinliği (5-6 Mart, New York)
Bir Sene Sonra: Çocuk Hakları ve İş İlkeleri’nin Envanterini Çıkarmak (22 Mart, Stockholm)

Nisan
Özel Sektör Focal Points Toplantısı ve Yıllık Yerel Ağlar Forumu (24-26 Nisan, Cenevre, belirlenecek)

Haziran
BM Sorumlu İşletme Eğitimi İlkeleri Girişimi 2. Latin Amerika Bölgesel Toplantısı (11-13 Haziran, Lima)

Eylül
BM KİS Liderler Zirvesi 2013 (19-20 Eylül, New York)
2013 Sorumlu İşletme Eğitimi İlkeler Girişimi Zirvesi (25-27 Eylül, Bled)

Listelenen etkinlikler hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için lütfen Etkinlik Takvimi sayfasını ziyaret ediniz.

 

*******

Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni Twitter, Facebook ve LinkedIn üzerinden takip edin.
Kadınların Güçlendirilmesi İlkeleri’ni Twitter ve Facebook üzerinden takip edin.
Sorumlu İşletme Eğitimi İlkeleri Girişimi’ni Twitter ve Facebook üzerinden takip edin.
Sorumlu Yatırım İlkeleri’ni Twitter üzerinden takip edin ve bültenine abone olun.