Finans ve Bankacılık Sektöründe İşyerinde Sosyal Diyalog Bilgi Paylaşımı Çalıştayı

İşyerinde işçi-işveren ilişkilerinin, endüstri ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından Avrupa Birliği finansmanı ile yürütülen “Çalışma Hayatında Sosyal Diyalogun Geliştirilmesi Projesi”kapsamındaİşyerinde Sosyal Diyalog Bilgi Paylaşımı Çalıştayları’nın ilki Global Compact Türkiye işbirliği ile12 Temmuz tarihinde düzenlendi.

Global Compact Türkiye üyesi şirketlerdeki iyi uygulama örneklerinin diğer şirketlerde de yaygınlaştırılması ve çalışma hayatına ilişkin ilkelerin hayata geçirilmesi amacıyla, Global Compact Türkiye, ILO Türkiye Ofisi ve ÇSGB stratejik bir işbirliği kurdu. Söz konusu işbirliği çerçevesinde, Global Compact Türkiye üye şirketlerinin iyi uygulamaları diğer şirketlere aktarılarak ortak bir sinerji yaratılması hedeflendi.

Global Compact Türkiye üye şirketlerini, ILO ve ÇSGB’nin üst düzey temsilcileri ile bir araya getirme fırsatı sunan çalıştayların ilki “Finans ve Bankacılık Sektöründe İşyerinde Sosyal Diyalog Bilgi Paylaşımı Çalıştayı / UN Global Compact’in Çalışma Hayatına İlişkin İlkeleri”başlığı ile 12 Temmuz 2018 tarihinde TÜSİAD Genel Sekreterliği’ndegerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış konuşmalarını ILO Türkiye Ofisi Ulusal Proje Koordinatörü Melahat Güray, Global Compact Türkiye Genel Sekreteri Melda Çele ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplu İş Sözleşmesi Daire Başkanı Hüseyin Seyrekoğlu gerçekleştirdi. ILO Türkiye Ofisi Sosyal Diyalog ve Politika Yöneticisi Tuba Burcu Şenel, ILO sözleşmeleri bağlamında işyerinde diyalog ve işbirliğini aktardığı kısa bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda Türkiye’nin imzacısı olduğu ILO anlaşmalarına değinen Şenel katılımcıların bu konudaki sorularını yanıtlayarak sosyal diyalog hakkında Türkiye’nin taahhüt verdiği konuları katılımcılara aktardı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanı Ceren Seda Erdem Türk mevzuatı çerçevesinde işyerinde diyalog ve işbirliği hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Çalıştayın, “İşyerinde Sosyal Diyalog ve UN Global Compact’in Çalışma Hayatına İlişkin İlkeleri Uygulamaları” oturumunda, Şekerbank’tan Yıldırım Ulusoy, Türkiye Garanti Bankası’ndan Ceren Solak Yılmaz, Türkiye İş Bankası’ndan Erdal İnceler ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’ndan Melis Sökmen Çakıroğlu sosyal diyalog ve kurumsal sosyal sürdürülebilirliğe dair kendi bankalarının iyi uygulamalarını ve bu süreçteki deneyimlerini katılımcılara aktardılar.

Fotoğraf Albümü

 

Sunumlar:

Global Compact Türkiye – Melda Çele

Uluslararası Çalışma Örgütü – Tuba Burcu Şenel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – Ceren Seda Erdem

Türkiye Garanti Bankası – Ceren Solak Yılmaz

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası – Melis Sökmen Çakıroğlu

Şekerbank – Yıldırım Ulusoy