Global Compact Türkiye Sonbahar 2013 Etkinlik Takvimi

Değerli Global Compact İmzacıları,

20 Mart 2013’te gerçekleşen ve Yönetim Kurulu’nun da seçildiği Genel Kurul Toplantısı’nı takiben, Yerel Ağ’dan gelen bildirim (18 Aralık 2012) doğrultusunda, KOBİ’ler başta olmak üzere birçok imzacının raporlama konusunda destek ihtiyacı, tematik konularda ağ olarak birlikte daha fazla çalışma yapılması ve sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ile akademik kurumların yerel ağa katılımının geliştirilmesi gibi taleplerin ışığında planladığımız Sonbahar 2013 etkinliklerini sizinle paylaşmak istiyoruz.  Bu etkinlik takvimi, bütün bu çalışmaların ve başka kapasitelerde içinde yer aldığımız etkinliklerin bir derlemesidir. Burada, yaklaşan etkinliklerin yer ve zaman bilgileri, kısaca içerikleri ve katılım detaylarını bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Global Compact Türkiye

Global Compact Türkiye

Sonbahar 2013 Etkinlik Takvimi