Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Hollanda Deneyim Paylaşımı Toplantıları, Amsterdam, 3-4 Ekim

Rabobank Toplantısı, 4 Ekim 2018

Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Hollanda Deneyim Paylaşımı Toplantıları Global Compact Türkiye ve Global Compact Hollanda işbirliği ile 3-4 Ekim 2018 tarihlerinde Amsterdam’da düzenlendi.

Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu üyelerinden, ING Bank, Türkiye Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası ve Yapı Kredi’nin temsilcilerinden oluşan heyet, Hollanda’da ve dünyada öncü uygulamaları olan finans kurumlarından ABN AMRO, APG, ING, Rabobank; derecelendirme ajansı olan Sustainalytics ve reel sektörden Unilever’in temsilcileri ile bir araya geldi.Toplantılarda bu şirketlerin sürdürülebilirlikle ilgili stratejileri, ekiplerinin organizasyon yapıları ve risk/fırsat yönetimlerine ilişkin deneyimleri ele alındı. Heyet ayrıca, Türkiye’ye yapılan yatırımlarda sürdürülebilirliğin önemi ve sektörde uygulanan sürdürülebilirlik derecelendirmeleri hakkında kapsamlı bilgi edindi.

Çalışma grubu, ilki 2013 yılında Amsterdam’da ve ikincisi 2015 yılında Paris’te gerçekleşen deneyim paylaşımı toplantıları düzenlemiş,bu toplantılarda edinilen uluslararası tecrübelerin de katkısıyla,2017 yılında, Türkiye’de bankacılık sektörünün yedi büyük oyuncusu tarafından imzalanan “Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’’ni hazırlamıştı.  

Sustainalytics Toplantısı, 4 Ekim 2018

(Amsterdam, Hollanda 3-4 Ekim 2018) Global Compact Türkiye ve Global Compact Hollanda Yerel Ağları işbirliği ile Amsterdam’da gerçekleştirilen Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans deneyim paylaşımı toplantılarında, Türkiye bankacılık sektöründen ING Bank, Türkiye Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası ve Yapı Kredi temsilcileri Hollanda iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubunun üçüncü uluslararası deneyim paylaşımı toplantılarının gerçekleştiği etkinlikte, özellikle şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim politikaları ve bu konuları da içine alan sürdürülebilirlik kapsamındaki risk/fırsat yönetimi uygulamaları ön plana çıktı. Bankalar dışında, yatırımcılar, derecelendirme ajansları ve reel sektörden birer temsilci firma ile de görüşen heyet, sürdürülebilirlik derecelendirme metodolojileri, yatırımcıların gözünden Türkiye’deki ve gelişmekte olan ülkelerdeki yatırımlarda sürdürülebilirliğin öncelikli konuları hakkında da bilgi aldı. Toplantılarda ayrıca, Hollanda’da sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında hayata geçirilen Finans Kurumları ve Doğal Sermaye Uygulama Topluluğu (The Community of Practice Financial Institutions and Natural Capital -CoP FiNC-), Döngüsel Ekonomi için Finansman Kılavuz İlkeleri (Finance Guidelines for Circular Economy), Hollanda Bankacılık Sektörü İnsan Haklarına İlişkin Uluslararası Sorumlu İş Yürütme Anlaşması (Dutch Banking Sector Agreement on international responsible business conduct regarding human rights) ve Hollanda Sürdürülebilir Büyüme Koalisyonu (Dutch Sustainable Growth Coalition) girişimleri hakkında bilgi paylaşıldı.

İlki 2013 senesinde Global Compact Hollanda Yerel Ağı ile ortaklaşa olarak Amsterdam’da gerçekleştirilen sürdürülebilir bankacılık ve finans deneyim paylaşımı toplantısı, UN Global Compact tarihinde Yerel Ağlar arasında sektörel olarak yapılan ilk işbirliği olarak tanınmıştı. İkincisi, Haziran 2015’te, Paris’te düzenlenen deneyim paylaşımı toplantısında, COP21 konferansı öncesi Fransa finans sektörünün iklim değişikliğine ilişkin yaptığı hazırlıklar ele alınmıştı. Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu, Avrupa’da sürdürülebilir finansman alanında öncü kurumlarla yaptığı tecrübe paylaşımlarının da katkısıyla 2017 senesinde Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’ni hazırlamış, Türkiye’de sürdürülebilir bankacılık alanında bir ilke imza atmıştı. Bildirge ayrıca 2018 Üst Düzey Siyasi Forum (High Level Political Forum)’da tanıtılan raporda uluslararası iyi uygulama örnekleri arasında yerini almıştı.

Ekim ayında gerçekleştirilen bu ziyaretlerde edinilen bilgiler, önümüzdeki dönemde Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’nin güncellenmesi kapsamında çalışma grubu ile birlikte gerçekleştirilecek toplantılarda ele alınacak başlıklar için belirleyici oldu.

Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan UN Global Compact 70’in üzerinde Yerel Ağı ile kurumsal sürdürülebilirlik alanında küresel düzeyde bir platform görevi görüyor. Üye sayısı ile dünyada ilk on üç, Avrupa’da ise yedinci sırada yer alan Global Compact Türkiye girişimin önde gelen ağlarından birini oluşturuyor. Global Compact Türkiye ayrıca UN Global Compact tarafından 2017 senesinde hayata geçirilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Finansal İnovasyon Eylem Platformu üyeleri arasında yer alıyor.