Global Compact Türkiye “Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi”ni Yayımladı

UN Global Compact imzacısı 7 banka (Akbank, Garanti Bankası, ING Bank, İş Bankası, Şekerbank, Yapı Kredi ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası), kredi süreçlerinde çevresel ve sosyal risklerin değerlendirmesi ve ilgili politikalara entegre edilmesi yönünde Global Compact Türkiye liderliğinde hayata geçirilen Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’ne imza attı.

Dünya genelinde öncü finans kuruluşları, sürdürülebilirliği hem şirket hem de müşteri seviyesinde uygulamaya koyarak, iş dünyası ve toplum için uzun vadeli değer yaratmaya başladılar. Bankacılık Çevre Girişimi (Banking Environment Initiative), Ekvator Prensipleri (Equator Principles), Sorumlu Yatırım Prensipleri (Principles for Responsible Investment) gibi işbirliğine dayalı girişimler de küresel sürdürülebilir kalkınma gündemine yön veriyor.

Global Compact Türkiye, “doğal paydaşlarla çarpan etkisi yaratma” stratejisi çerçevesinde finansman kuruluşlarının kredilendirme politikalarına sürdürülebilirlik ölçütlerini yerleştirmelerinin, sürdürülebilirlik olgusunu geniş kesimlere ulaştırmada önemli rol oynayacağına inanıyor. Bu kapsamda hazırlanan “Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi”, Türkiye’de finans sektöründeki mevcut uygulamaları daha ileri bir noktaya taşımak ve tüm aktörleri sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçirmek adına önemli bir adım teşkil ediyor.

Şu anda Akbank, Garanti Bankası, ING Bank, İş Bankası, Şekerbank, Yapı Kredi ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın imzaladığı bu bildirgeyle, tüm bankaları bu dönüşümün bir parçası olmaya davet ediyoruz.

Finans sektöründe yeni bir sayfa açacak bu bildirgenin lansmanı, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in teşrifleriyle 29 Eylül 2017 tarihinde V. Sürdürülebilir Finans Forumu’nda yapılacak.  İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD), UNEP Finance Initiative (UNEP FI) ve Global Compact Türkiye işbirliğinde gerçekleştirilen V. Sürdürülebilir Finans Forumu’nun bu yılki teması “İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Finans Sektörü” olarak belirlendi.

Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi    Türkçe   |   İngilizce