2016-2019 Dönemi Stratejisi

2013-2016strateji

 

Global Compact Türkiye 2016-2019 Stratejisinde “İmzacı Kazanımı”, “Sosyal Farkındalık” ve “Çalışma Grupları” olmak üzere 3 ana hedefe yoğunlaşmıştır.

İmzacı Kazanımı

Yöntemler Eylemler
İMZACI SAYISINI ARTIRMAK • UN Global Compact’in iş dünyasında farkındalığını artırarak imzacı sayısını artırılması.• Potansiyel imzacı kuruluşları belirlemek, tanıtım materyallerini güncellemek, ziyaretler ve tanıtım toplantıları düzenlenmesi
SEKTÖREL/KOBİ YAYILIM ÇALIŞMALARI • UN Global Compact’in değer önerisinin KOBİ, Büyük Şirketler, Üniversiteler, Belediyeler, STK’lar için ayrı güncellenmesi.• İmzacı şirketlerin tedarikçilerine eğitim ve tanıtım toplantıları düzenlenmesi
COP VE COE RAPORLAMASI EĞİTİMLERİ • Çalıştay ve eğitimler düzenleyerek mevcut imzacılara raporlama alanında destek verilmesi• Kuruluşların raporlama deneyimlerini paylaşacakları toplantılar organize edilmesi
BÖLGESEL YAYILIM • Pilot şehirlerle başlayarak UN Global Compact imzacılarıyla şehir/bölge odaklı yayılım çalışmaları gerçekleştirilmesi.

 

Sosyal Farkındalık

Yöntemler Eylemler
İŞ DÜNYASI KURULUŞLARI VE ÜNİVERSİTELERLE FARKINDALIK ODAKLI İŞBİRLİKLERİ • Bir Yönetim Kurulu Üyesi koordinasyonunda toplumsal farkındalık çalışmaları için iş dünyası kuruluşları ve üniversitelerle işbirliklerinin incelenmesi.
İLETİŞİM ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULMASI • Global Compact Türkiye’nin iletişim stratejisinin belirlenmesi ve takip edilmesi için bir çalışma grubu oluşturulması.

 

Çalışma Grupları

Yöntemler Eylemler
ÇALIŞMA GRUPLARININ UYGULAMA PAYLAŞIMI ZEMİNİ OLARAK KONUMLANDIRILMASI • UN Global Compact’in ve küresel sürdürülebilirlik gündeminin Türkiye’ye taşınması ve yaygınlaştırılması için Global Compact Türkiye’nin bir kanal olarak kullanılması.• Çalışma Grupları bünyesinde uygulama örneklerinin tanıtılması ve paylaşım zemininin sağlanması.• Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda ulaşılabilir, güvenilir adreslerden biri olunması ve öncelikli olarak belirlenen hedeflerle ilgili farkındalık sağlanması