2015 Sonrası Kalkınma Gündemi

Binyıl Kalkınma Hedefleri yerini 2015-2030 yıllarını kapsayacak Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine bırakacaktır. Hedeflerin ve indikatörlerin belirlenmesi için 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi diyalogunun ilk ayağı 2013 yılında Birleşmiş Milletler öncülüğünde düzenlenen bir dizi ulusal istişare toplantısında gerçekleştirilmiştir.

Akabinde, ilk dönem istişare sonuçlarını geliştirmek ve çok paydaşlı diyaloğun devamını sağlamak için özel sektörün de içinde yer alacağı 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi istişarelerinin ikinci turunun düzenlenmesine karar verilmiştir. Dünya çapında bu projeyi yürütmek için Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ve Global Compact görevlendirilmiştir. Türkiye, “Özel Sektör Katılımı” konulu istişarenin düzenleneceği beş ülkeden biri seçilmiştir.

UNIDO ve Global Compact Türkiye ortaklığında ve liderliğinde yürütülen süreçte FAO, ILO, IOM, UNDP, UNFPA ve UNV temsilcilerinin yer aldığı BM Görev Gücü oluşturulmuştur.

Türkiye Ulusal İstişaresi, Sürdürülebilir Kalkınmaya Özel Sektörün Katılımı ana başlığı altında, Ortaklıkların Geliştirilmesi ve KOBİ Katılımın Sağlanması konularına odaklanmaktadır. Cinsiyet, gençlik, insan hakları ve eşitsizlikler ise kesişen alanlar olarak ön plana çıkmaktadır. Söz konusu istişarelerde, özel sektör ile kurulan ortaklıkları ilerletmenin ve genişletmenin en etkili yolları aranmakta, yerel ve sektörel uygulamaların önemine değinilmekte ve çok paydaşlı ortaklıkların sürdürülebilir kalkınmaya katkıları değerlendirilmektedir. KOBİ Katılımının Sağlanması başlığı altında, KOBİ’lerin verimliliğinin artırılması, KOBİ büyümesinin desteklenmesi ve kurumsal sürdürülebilirlik uygulamalarının KOBİ’ler arasında yaygınlaştırılması konularında görüş ve öneri toplanmaktadır.

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi’ni şekillendirmek ve ortak bir vizyona ulaşmak için tüm paydaşlardan görüş alınması, çeşitli yollarla toplanan bilgi ve analizlerin derlenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, BM New York Merkez Ofisi tarafından, Türkiye dâhil beş pilot ülkede özel sektörde uygulanmak üzere bir anket hazırlanmıştır. Anket Türkiye özelinde, 2015 Sonrası birinci dönem değerlendirme sonuçları çerçevesinde, ek sorularla geliştirilmiş ve paydaş gruplarına iletilmiştir. Anket, 22 Temmuz 2014 tarihinde BM Görev Gücü paydaşlarına iletilmiştir. Bu kapsamda, anket, 146 STK ve Vakıf, 107 Büyük Şirket, 96 KOBİ, 52 İş ve Sanayi Kuruluşu, 6 İl temsilcisi, 13 Kamu temsilcisi ile paylaşılmıştır. Toplam 54 kurum/kuruluş anketi doldurup iletmiştir.

Ayrıca, Haziran-Ekim 2014 ayları arasında, sırasıyla, Sivil Toplum, Bankacılık ve Finans Sektörü, Akademi, Özel Sektör ve Kamu temsilcileri ile paydaş toplantıları düzenlenmiştir.

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi Türkiye Ulusal İstişarelerinin değerlendirme raporu 2015 yılının ilk çeyreğinde sunulmuştur.

 

UNIDO – Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı ve UN Global Compact Türkiye Ortak Çalışması

UNIDO – Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı ve Global Compact Türkiye; Ulusal İstişareleri ile ilgili süreci ortaklaşa yürütmek üzere görevlendirildiler. Türkiye istişaresi için iki konu seçilmiştir:

 Ortaklıkların Geliştirilmesi

 KOBİ Katılımın Sağlanması
Nisan-Eylül 2014 ayları arasında gerçekleşmesi planlanan istişarelerin final raporu Eylül sonunda teslim edilecektir. 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi Diyalogları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi Türkiye İstişareleri – Özel Sektör Katılımı – Sunum

Development Agenda of Turkey for Post 2015

Building The Post-2015 Business Engagement Architecture

25 Haziran 2014 STK Paydaş Toplantısı Tutanağı

Concept Note – Engaging with the Private Sector

Theme 2 – Enhancing Partnerships

Theme 4 – Localizing Architecture for SME Engagement

 

ANKET FORMU – 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi Özel Sektör Katılımı

 

Türkiye Ulusal İstişareleri – Resimler

 

Post2015report-cover1

Raporu okumak için lütfen resmin üzerine tıklayınız.