Başkan’ın Mesajı

Mustafa Seçkin, Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı

“Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda ulaşılabilir, güvenilir adreslerden biri olup, öncelikli olarak belirlenen hedeflerle ilgili farkındalık sağlanması için UN Global Compact imzacıları ile birlikte Küresel Hedefler çerçevesinde etki odaklı ortaklıklar kuracağız.”

UN Global Compact 170 ülkeden 44 sektörü temsil eden ve 50 milyonun üzerinde kişiye istihdam sağlayan 9.000’den fazla şirketin, toplamda ise 12.000’ün üzerinde kurumun katılımı ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalarıyla UN Global Compact, küresel çapta tartışmasız olarak dünyanın en kapsayıcı ve en büyük kamu-özel sektör istişare ve iş birliği platformu pozisyonunu elde etti ve Ulusal Ağlarıyla bu platformu imzacılarına ulusal çapta destek ve işbirliği amaçlı oluşturdu.

Bildiğiniz gibi, 30 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Genel Kurul toplantımızda, 2016-2019 döneminde görev alacak Yönetim Kurulumuzu seçtik ve bir önceki yönetimden devraldığımız bayrağı daha ileriye taşıma amacıyla çalışmalarımıza başladık. Bu vesileyle bir önceki Yönetim Kurulu Üyelerimize ve son 7 senede Ulusal Temsilci rolünü yürüten ilk Başkanımız Dr. Yılmaz Argüden’e bugüne kadar gösterdikleri destek ve özverili çalışmaları için teşekkürlerimi sunmak isterim. Bugün geldiğimiz noktada Global Compact Türkiye, odaklı ve stratejik çalışmalarıyla Türkiye’nin sürdürülebilirlik alanda uluslararası saygınlığını artırdı. Küresel politikaların üretildiği ve ortaklıkların geliştirildiği UN Global Compact platformlarına erişiminizi sağlayan güçlü bir ağ olan Global Compact Türkiye, 2017 yılında da Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması adına yol gösterici platformlardan biri olmaya devam ediyor.

2016 yılında toplumsal cinsiyet eşitliği için dünyanın başlıca iş dünyası platformu olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne (Women’s Empowerment Principles – WEPs) imzacı sayımızı “Kadının Güçlenirse Toplum Güçlenir” sloganıyla 9 ayda ikiye katlayarak bu alanda genel sıralamada en çok imzacısı olan ikinci ülke konumuna yükseldik. WEPs İş Dünyası Sözcümüz Sn. Nur Ger ve iş dünyasının aktif iş birliği ile yürütülecek ulusal kampanyalar sonucunda imzacı sayımızı artırarak genel sıralamada birinci ülke olma hedefimiz devam etmekte. 2016 yılının insan hakları alanında bir diğer öne çıkan gelişmesi, Ocak ayında Global Compact Hollanda, Shift ve Oxfam ortaklığında düzenlenen İş Dünyası ve İnsan Hakları Çalıştayı olarak kayda geçti. Hollanda, Türkiye, Meksika, Güney Afrika ve Endonezya’nın eşgüdümlü olarak 2 yıl süreyle yürüttüğü projenin Türkiye ayağında, tedarik zincirinde insan hakları ve kadınların iş dünyasında hakları konuları çalıştayda detaylı olarak değerlendirildi.

Mayıs ayında İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye), Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI) ve Global Compact Türkiye iş birliğiyle düzenlenen ve T.C. Kalkınma Bakanı Sn. Dr. Cevdet Yılmaz’ı ağırladığımız Sürdürülebilir Finans Forumu’nun dördüncüsü, Borsa İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Forum’un bu yılki teması, çevresel açıdan sürdürülebilir ve sosyal açıdan kapsayıcı büyümenin finansmanı konusunda farkındalık sağlamak üzere “Kapsayıcı Büyüme için Kapsayıcı Finans” oldu.

Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu’nun Hollanda ve Fransa’da mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği temaslar ve son 3 senede sürdürdüğü çalışmalar kapsamında “Türkiye Sürdürülebilir Finans Bildirgesi”ni 2017 yılında tamamlamayı ve ilan etmeyi hedefliyoruz. Finans kuruluşlarının fonlama kriterlerinin özel sektör üzerindeki etkisi, bu paydaşlarımızı bizim için önemli ortaklar konumuna getiriyor.

2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması sonrasındaki uluslararası yatırım iklimi, bu önemin altını tekrar çizmekte. Marakeş’te 22.’si düzenlenen İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’nı (COP) takiben, Aralık ayında TÜSİAD, SKD Türkiye ve REC Türkiye iş birliğinde İklim Değişikliği ile Mücadele ve Özel Sektör Konferansı’nda Paris Anlaşması’nın yarattığı yeni koşullarda Marakeş’te görüşülen eylem adımlarını İklim Baş Müzakerecimizin katılımlarıyla değerlendirme şansı bulduk. Etkinlik kapsamında aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin iş dünyası için önemi ve COP 22’nin Türkiye açısından sonuçları ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlayacak politika araçları tartışıldı.

Haziran ayında TÜSİAD ve EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ortaklığında düzenlenen SÜR 2016 Konferansı’nı Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdik. Özyeğin Üniversitesi ve Global Compact Türkiye’nin işbirliği ile gerçekleştirilen bu etkinlik, şirketlerde sürdürülebilirlik uygulamalarını hayata geçiren aktörlerin hikayeleri ve canlı performanslarla tüm katılımcılara farklı ve unutulmaz bir deneyim sundu. Bu sürdürülebilirlik çalışmalarının gündelik hayatlarımıza dokunan noktalarını somutlaştırmak ve sürdürülebilir kalkınma gündemini hikayeler yoluyla anlatmak için kıymetliydi.

Bununla beraber günümüzde küresel liderler barışı, sürdürülebilir kalkınmayı ve insan haklarını geliştirmek için başarı tanımını küresel işbirliği ve ortaklıklar üzerinden kurguluyorlar. Bizler de bu duygularla 2017 yılına daha büyük hedeflerle girdik. Global Compact Türkiye olarak oluşturduğumuz 2016-2019 Stratejimizde yer alan “imzacı kazanımı” hedefimiz doğrultusunda UN Global Compact’in iş dünyasında farkındalığını artırarak imzacı sayımızı yukarıya çıkaracağız ve düzenli olarak çalıştaylar düzenleyerek mevcut imzacılara raporlama alanında destek vereceğiz. “Sosyal Farkındalık” hedefimiz doğrultusunda toplumsal farkındalık çalışmaları için iş dünyası kuruluşları ve üniversitelerle iş birliklerini artıracağız ve iletişim kanallarımızda mesajlarımızı daha geniş kitlelere ulaştıracağız. Çalışma Gruplarımızda, en iyi uygulamaların desteklenmesi ve yaygınlaştırılması konusunda uygulama örneklerini tanıtıp paylaşım zemini sağlayacağız. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda ulaşılabilir, güvenilir adreslerden biri olup, öncelikli olarak belirlenen hedeflerle ilgili farkındalık sağlanması için UN Global Compact imzacıları ile birlikte Küresel Hedefler çerçevesinde etki odaklı ortaklıklar kuracağız.

Global Compact Türkiye tüm bu çalışmalarını iş dünyasının gönüllü katkıları ile sürdürmekte olup, Birleşmiş Milletler’den herhangi bir maddi destek almamaktadır.

Sizlerle birlikte elde ettiğimiz bu başarıyı devam ettirebilmek ve sürdürülebilirlik vizyonunu daha çok şirketimize ulaştırabilmek için sizlerin süregelen katılımına ve desteğinize ihtiyaç duymaktayız. Yapacağınız her katkı bizler için değerli olup, iş dünyasının sürdürülebilirlik dönüşümünde büyük etki yaratacaktır.

Sorumlu işletme prensiplerini dünya çapında yaygınlaştırmayı amaçlayan girişimimizin parçası olarak bu dönüşümün bir parçası olmayı seçen sizlerin 2017 yılında da bizleri destekleyeceğinize inanıyor ve süregelen katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımla,
Mustafa Seçkin
Yönetim Kurulu Başkanı
Global Compact Türkiye