Doğal Paydaşlarla Çarpan Etkisi Yaratma

Global Compact Türkiye olarak ortaklaşa eylemin gücüne inanıyor, yaklaşımlarımızı ve çalışmalarımızı ortaklaşa gerçekleştirilen faaliyetlerden her ortak için en fazla verimi sağlayacak doğrultuda planlıyoruz. “Doğal Paydaşlarla Çarpan Etkisi Yaratma” adını verdiğimiz yaklaşımla kurumsal sürdürülebilirlik olgusu ve dolayısıyla UN Global Compact’in daha geniş kitlelere yayılması için, bu çalışmalarda “doğal paydaşlarımız” olarak adlandırdığımız aktörleri tanımlayarak, bu aktörlerin desteği ve sözcülüğü ile UN Global Compact’in en geniş kitlelere yayılmasını hedefliyoruz.


Finans Kurumları

Sürdürülebilirlik uygulamalarının ve anlayışının bankacılık ve finans sektöründe yaygınlaştırılmasının sadece bu sektör için değil bütün sektörleri dönüştürebilecek bir potansiyel taşımaktadır. Finansman sağlayan bu kurumların, kredilendirme süreçlerinde sürdürülebilirlik ilkelerini gözetmeleri, bir yanda bankaların risklerini daha iyi yönetmelerini yarayacağı gibi, diğer yanda şirketlerin ucuz finansmana erişmelerini de beraberinde getirecek. Sürdürülebilirlik performansı bakımından bugüne kadar 7 banka en azından bir sürdürülebilirlik raporu yayımlamıştır (hepsi en az bir defa GRI seviyesinde olmak üzere),

  • 6 banka Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project – CDP) katılım göstermiştir,
  • 4 banka UN Global Compact’i imzalamıştır,
  • 3 banka GRI Finans Sektörü ekini gözeterek raporlama gerçekleştirmiştir,
  • 2 banka UNEP-FI üyesidir.

Sektörün sürdürülebilirlik faaliyetlerinin ve uygulamalarının geliştirilmesi için oluşturduğumuz Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu, 2013 yılından bu yana Türkiye’nin en büyük 15 bankası arasından temsilcilerin, politika üreticilerin ve ilgili iş dünyası kuruluşlarının katılımlarıyla toplantılarını sürdürmektedir. Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu’na UN Global Compact imzacısı bütün bankalar ve finansman kuruluşları katılmak ve bilgi paylaşmak üzere davetlidir.

Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik

Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği, kurumsal sürdürülebilirlik için kritik önem taşıyan bir öğe olarak giderek daha fazla önem kazanmaktadır. UN Global Compact imzacısı olan büyük şirketlerin %54’ü kurumsal sürdürülebilirlik stratejilerini tedarik zincirlerine doğru genişletmekte. Zira artık tedarik zincirlerindeki süreçlere ilişkin daha geniş bilgiye ve daha fazla veriye sahip olmak, yaşanabilecek riskleri öngörmek, maliyetleri aşağı çekebilmek, bu yolla itibarlarını artırmak anlamına geliyor.

Global Compact Türkiye olarak tedarik zincirinde sürdürülebilirliği benimseyen ve büyük satın alım yapan şirketlerin bulundukları ve alım yaptıkları sektörlerde etki yaratabilecek güce sahip olduklarına inanıyoruz. Özellikle yüksek ihracat kapasiteli veya yabancı ortaklıklara ortaklara sahip kuruluşların izlediği uluslararası standartlar sebebiyle bu sınıftaki şirketlerin daha küçük ölçekli faaliyet gösteren şirketlerde önemli bir değişimi başlatabilirler.

Global Compact Türkiye, 2013 yılında kurduğu Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği Çalışma Grubu oluşturulmuş, Boyner Grubu’nun UN Global Compact Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği Küresel Danışma Kurulu’nda yer almasının da getirdiği destek ile ulusal-uluslararası ivme yakalanmıştır. Çalışma Grubu, 2015 yılında da faaliyetlerini sürdürecek ve alandaki çalışmalarını derinleştirecektir.

Medya

Sürdürülebilir kalkınma konusunda verilen mesajların ve iyi uygulama örneklerinin doğru, zamanlı ve tarafsız bir şekilde kitlelere ulaştırılması büyük önem taşımaktadır.

Global Compact Türkiye, basınla çalışmalarına 2012 yılında düzenlediği Sürdürülebilirlik Haberciliği çalıştayı ile başlamıştır. Yuvarlak masa toplantısı olarak gerçekleştirilen bu çalıştayda İngiltere’nin The Guardian gazetesinden Sürdürülebilirlik Editörü Jo Confino Global Compact Türkiye’nin davetlisi eğitmen olarak katılmış, Türk basınından yaklaşık 25 haberci çalıştayda birinci elden sürdürülebilirlik konularının haberciliği hakkında bilgi edinme şansı yakalamıştır. Toplantı sonrasında en az 5 gazetede bu alanda artan haber içerikleriyle çalışma güçlü bir nitelik kazanmış, etkinliğin gelecekte tekrarlanması kararlaştırılmıştır.

2012 yılında düzenlenen eğitimi takiben Global Compact Türkiye, 2013 yılında bir Medya Görev Gücü oluşturmuştur. Görev Gücü, Global Compact Türkiye’nin mesajlarının iletişiminin tutarlı, düzenli ve etkili bir şekilde ulaştırılması için yönlendirme sunmakta, Sekretarya’ya destek olmaktadır. Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu içerisinde bir alt grup olarak oluşturulan İletişim Grubu da özellikle kadının güçlenmesi alanında basında içeriklerin zenginleştirilmesi ve mesajların daha geniş kitlelere ulaştırılması için çalışmalar gerçekleştirmektedir. İnsan Hakları, Çalışma Standartları, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele mesajlarının geniş kitlelere ulaştırılması için doğal paydaşlar olarak görülen medya ile ortak çalışmalara Global Compact Türkiye 2015 yılında da devam edecektir.