Hakkında

GCTR-logoBirleşmiş Milletler Global Compact, sürekli rekabet içindeki iş dünyasına ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır. Evrensel olarak kabul görmüş 10 ilkenin benimsenmesi ve her sene bu ilkeler ışığında faaliyetlerin raporlanması temeline dayanan sözleşmeye taraf olmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır ve her türden kurumun (özel sektör ve kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, vakıflar, dernekler ve eğitim kurumları) katılımına açıktır.

BM Global Compact’in Türkiye Ulusal Ağı olan Global Compact Türkiye, kolektif hareketin gücünden yararlanarak, ‘sorumlu kurumsal vatandaşlık ve sürdürülebilir kurumlar’ kavramını Türkiye’de yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır. Bu sayede, gerek Türkiye içinde gerekse uluslararası düzeyde özel sektör ve diğer sosyal paydaşlar ile işbirliği yaparak sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomiyi sağlamayı hedeflemektedir. Global Compact Türkiye’nin bağımsız Sekretaryası TÜSİAD ve TİSK tarafından ortaklaşa üstlenilmektedir. Bu yapı çerçevesinde Genel Merkezi İstanbul’da TÜSİAD, Ankara’da TİSK bünyesinde bulunmaktadır.

Global Compact Türkiye, bugün dünyanın önde gelen ulusal ağlarından biri konumunda ve bunda Türkiye’den gelen başarılı vakaların ve kapsamlı çalışmaların büyük role sahip bulunmaktadır. 2015 itibarıyla, Global Compact Türkiye, Global Compact sistemi içerisinde 304 aktif imzacıyla dünyanın on birinci, Avrupa’nın altıncı en büyük Ulusal Ağı konumundadır. Kurumun hedefi, bu kurumsal vatandaşlık vizyonunu, Türkiye’de daha fazla yaygınlaştırarak katılım sağlayan kurumların sayısı bakımından Avrupa’da ilk beş, dünyada da ilk sekiz içerisinde yer almaktır.