WEPs Cinsiyet Uçurumu Aracı

UN Global Compact, UN Women ve Inter-American Investment Corporation ortaklığında geliştirilen WEPs Cinsiyet Uçurumu Analizi Aracı, şirketlerin cinsiyet eşitliği alanındaki güçlü yönlerini, gelişim alanlarını ve fırsatlarını tanımlar. WEPs’i temel alan araç; iş dünyası, BM, devletler ve sivil toplum tarafından desteklenen küresel bir çerçeve sunuyor. İş dünyası odaklı olan araç 170’in üzerinde şirkete danışılarak hazırlanmıştır. Araçtaki sorular şirketlerin gerçek hayattaki uygulamalarını temel alıyor, uluslararası standart ve göstergelere dayanıyor. Bedava, hizmete özel ve kullanıcı dostu olan araç, şirketlerin mevcut politika ve programlarını değerlendirmelerine yardımcı oluyor, gelişim alanlarını tespit ediyor ve gelecekte kurumsal hedefler koymaları için fırsatları tanımlıyor. WEPs aracını kullanan şirketlere cinsiyet eşitliğine ilişkin şirketler arası ve sektörel kıyaslama yapılıyor.

WEPs aracı, dünyadaki cinsiyet eşitliğine ilişkin iyi uygulama örneklerinden oluşan 18 çoktan seçmeli sorudan oluşuyor. Araçtaki sorular liderlik, iş dünyası, iş piyasası ve toplumdan oluşan bu 4 alanda kadının güçlenmesini değerlendirir.

WEPs Cinsiyet Uçurumu Aracı’na buradan ulaşabilirsiniz.

WEPs Cinsiyet Uçurumu Analizi Aracı’nın Soruları’na bu linkten ulaşabilirsiniz.