Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles – WEPs)

weps-logo

WEPs Nedir?

Kadınların, tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla kadınların güçlenmesini hedefleyen özel sektörün küresel en önemli girişimlerinden biri Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles – WEPs) platformudur.

2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığında oluşturulan WEPs platformu, özel sektöre; iş yerlerinde, piyasalarda ve toplum genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için dikkate almaları gereken önemli noktaları sunmaktadır.

Şirket politikalarında ve faaliyetlerinde şeffaflığın ve kapsayıcılığın arttırılması için sonuç getirecek teknikleri, araçları ve uygulamaları öngören Kadının Güçlenmesi Prensipleri, uzun soluklu ve çok paydaşlı uluslararası istişare sürecinin sonucunda, işletmelerin mevcut uygulamalarını, performans göstergelerini ve raporlama pratiklerini inceleyip analiz etmelerini sağlayacak bir cinsiyet merceği geliştirilmiştir.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri, iş dünyası liderlerinin, toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik 7 ilkeye açıkça taahhüt vermelerini istemektedir.

CEO Destek Beyanını imzalayan liderler, Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni, yönetim kurulu odasından işyerlerine ve tedarik zinciri üzerinden topluma varana kadar her noktaya dahil etme ve uygulama konusundaki niyetlerini ortaya koymaktadırlar.

 

1. Cinsiyet Eşitliği İçin Üst Düzey Kurumsal Liderlik Sağlanması 

2. Tüm Kadın ve Erkeklere İşte Adil Davranılması, İnsan Haklarına ve Ayrım Yapmama İlkesine Saygı Gösterilmesi, Bu İlkelerin Desteklenmesi

3. Tüm Kadın ve Erkeklere Sağlık, Güvenlik ve Refah Sağlanması 

4. Kadınların Eğitim, Kurs ve Profesyonel Gelişim İmkânlarıyla Desteklenmesi

5. Kadınları Güçlendiren Girişimci Gelişimi, Tedarik Zinciri ve Pazarlama Yöntemlerinin Uygulanması 

6. Toplumsal İnisiyatifler ve Destekler Aracılığıyla Eşitliğin Teşvik Edilmesi 

7. Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması İçin Gelişimin Ölçülmesi ve Halka Açık Raporlanması

 

Bu prensipler şirketlere; işyerinde, piyasada ve toplumda kadınların güçlenmesi konusunda rehberlik sağlayacak basit kural ve öneriler sunmaktadır.

Siz de Kadının Güçlenmesi Prensiplerini imzalayabilirsiniz! Bu sayede şirketinizin toplumsal cinsiyet çalışmalarını somutlaştırabilir ve çalışmalarınızın planlı adımlarla ilerlemesini sağlayabilirsiniz.

Platforma 2015 yılı sonunda dünya çapında 1200’den fazla işletme imzacı olmuştur. Türkiye’den 2011 yılında ilk olarak Güler Sabancı ve Ümit Boyner’in imzacısı olduğu girişimin ülkemizde toplam 99 imzacısı bulunmaktadır. Türkiye, en fazla WEPs imzacısına sahip olan 3’üncü ülkedir.

2013 WEPs Yıllık Konferansı’na Borusan Holding, “Annemin İşi Benim Geleceğim” projesini tanıtmak, WEPs’e imza atan ilk Türk teknoloji şirketi Turkcell de “Ekonomiye Kadın Gücü Projesi”nden bahsetmek üzere davet edildi. WEPs imzacısı ilk Türk KOBİ’si olan SUTEKS Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Nur Ger, 2013 yılı WEPs Liderlik Ödülü Onur Listesi’nde yer aldı.

2014 WEPs Yıllık Konferansı’nda Liderlik Ödülünü Boyner Holding CEO’su Cem Boyner kazandı, aynı konferansta, Doğuş Otomotiv ve Aras Kargo üst düzey temsilcileri prensiplerin uygulamaya nasıl aktarıldığını açıklayan panellerde yer aldı.

2014 yılında Borusan Holding, 2015 yılında ise SUTEKS Group, 17 özel sektör kuruluşunun yer aldığı Uluslararası WEPs Liderler Grubu’na atandı. SUTEKS Group Yönetim Kurulu Başkanı Nur Ger, Türkiye’de ve dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi yolunda WEPs Sekretaryası ile ortaklığa imza attı ve 2016-18 dönemi WEPs İş Dünyası Sözcüsü rolüne laik görüldü.

2015 WEPs Yıllık Konferansı’nda Garanti Bankası ve Sabancı Üniversitesi üst düzey temsilcileri “İş dünyası ve yatırımlar için yeni modellerin keşfedilmesi” konulu panelde konuşmacı olarak yer aldı.

2016 yılında ise SUTEKS Group, Boyner Grup ve Vodafone Türkiye temsilcileri açılış oturumu ve ilgili panellerde konuşmacı olarak yer alarak kurum içi örnek uygulamalarını küresel alanda katılımcılarla paylaştı.

 

Nasıl imzacı olunur? 

WEPs imzacısı olmak için:

Ek sorularınız olduğu takdirde Global Compact Türkiye Sekretaryası ile iletişime geçebilirsiniz: sekreterya@globalcompactturkiye.org

 

Türkiye WEPs İmzacı Listesi

 

WEPs Uygulamaları

Weps-kutu1

Weps-kutu2

wep-kutu3

weps-kutu4

weps-kutu5

weps-kutu6

weps-kutu7

 

 

 

Biz kimiz:

BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (BM Kadın Birimi – UN Women)

BM Kadın Birimi toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına ve kadının güçlenmesine yönelik çalışan BM kurumudur. BM Kadın Birimi, toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak için küresel standartların belirlenmesi konusunda BM üyesi ülkeleri destekler. Üye ülke hükümetleri ve sivil toplum kuruluşları ile toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik yasalar, politikalar ve programların tasarlanması ve bu alandaki küresel standartların uygulanması için gerekli olan hizmetlerin geliştirilmesi için ortak çalışmalar yürütür. BM Kadın Birimi, hayatın her alanında kadınların eşit katılımını destekler ve beş öncelikli konu üzerine yoğunlaşır: kadın liderliğini ve siyasi katılımını arttırmak; kadınların ekonomik olarak güçlenmelerini sağlamak; kadınlar ve kız çocuklarına karşı şiddeti sonlandırmak; barış, güvenlik ve insani yardım süreçlerinin her alanına kadınların katılımını sağlamak; toplumsal cinsiyet eşitliğini, ulusal kalkınma planlama ve bütçelemelerinin merkezine yerleştirmek. BM Kadın Birimi aynı zamanda BM sisteminin toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirme çalışmalarını teşvik eder ve bu çalışmaların eşgüdümlü olarak ilerlemesini sağlar. Daha fazla bilgi için www.unwomen.org ziyaret ediniz.

 

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

2000 yılında yürürlüğe giren BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, sürdürülebilirlik ve sorumlu kurumsal uygulamalar ilkelerine bağlı şirketler için hem bir politika platformu, hem de bir uygulama çerçevesidir. Çok paydaşlı bir liderlik girişimi olarak BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, işletme uygulamalarının ve stratejilerinin, insan hakları, işgücü, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında evrensel kabul gören on temel ilkeyle uyumlu hale getirmeye ve daha geniş kapsamlı BM hedeflerini destekleyici eylemleri harekete geçirmeye çalışmaktadır. 160’ı aşkın ülkede 13 binden fazla imzacısıyla, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, dünyanın en büyük gönüllü kurumsal sorumluluk girişimidir. Daha fazla bilgi için www.unglobalcompact.org ve www.globalcompactturkiye.org ziyaret ediniz.