Sektörel Yayılım Stratejisi

Global Compact Türkiye, ilk olarak 2010 yılında yeni bir Sektörel Yayılım Stratejisi izleyerek pazar bölümlemesi fikrini Global Compact’in yayılımında uygulamıştır.  Bilindiği üzere, belirli bir sektördeki firmalar diğer sektörlerden farklı olacak şekilde ortak sorunlarla yüzleşirler.  Bunun yanı sıra, belirli bir sektörün firmalarına onlara özgü sektör dernekleri aracılığıyla ulaşmak daha kolaydır. Son olarak, bu ortaklaşa hareket endüstri dahilinde bir yoldaşlık ruhu yaratır ve sektörün öncü kurumlarının Global Compact’e katılmaya ikna edilmesi, bu girişimi diğerleri için de geride kalmama adına çekici kılar.

Bu doğrultuda Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu ilk aşamada üç ana sektörde karar kıldı (İlaç, Otomotiv ve Tekstil). Global Compact Türkiye bu üç temel sektöre odaklanarak imzacı sayısını artırmak amacıyla çeşitli tanıtım etkinlikleri düzenledi.  Global Compact’in evrensel prensiplerine yönelik bilinci artırmak ve başvuru durumunda sektöre özgü temel sorunları tanımlamak adına beyin fırtınası oturumları organize etti ve düzenlediği eğitimlerle İlerleme Bildirimlerinin kalitesini yükseltmeyi, başarılı uygulamaları paylaşmayı ve nihayet sektördeki firmaların Global Compact prensiplerini verimli olarak uygulamalarını temin etti.

strateji-yayilim-1     stateji-yayilim-2     strateji-yayilim-3

 

Kısaca Sektörel Yayılım Stratejisi:

Sektöre Özgü Yaklaşımın temel amaçları:

 • Sektör genelinde Global Compact’in on ilkesine yönelik bilinci artırmak.
 • Global Compact’in on prensibinin uygulanmasında sektöre özgü sorunları tanımlayarak sektör temsilcilerinden uygulamaya yönelik çözüm üretmelerini talep etmek.
 • Sektör dahilindeki öncü firmaların Global Compact imzacısı yapılarak sektöre bir rol model teşkil etmesi.
 • İmzacı sayısını ortaklaşa artırmak için sektör genelinde bir hareket yaratmak.
 • Başarılı uygulamaların hedeflenen ölçüt olarak alınarak Global Compact ilkelerinin uygulanmasını artıracak yönde kullanılmaları.
 • Global Compact ilkelerinin uygulanmasını desteklemek amacıyla sektör kuruluşlarını ve işçi organizasyonlarını müdahil etmek.
 • Sektörlere özgü ve Global Compact ilkelerini uygulamaya yardımcı olacak normları, kuralları ve düzenlemeleri tanımlamak.

Sektörel yayılım Stratejisi uygulamasının içerikleri:

 1. Endüstri içinde diğer şirketlere rol model olabilecek önemli bir oyuncunun tespit edilmesi,
 2. Sektör kuruluşları, vakıfları ve diğer önemli paydaşların tanımlanması,
 3. Bu önemli oyuncuların Global Compact ilkelerinin ve uygulamada iyi örneklerinin paylaşıldığı bir çalıştaya davet edilmeleri,
 4. Sektör temsilcilerinden Global Compact’in on ilkesine dayalı olarak sektöre özgü sorunları tanımlamaları ve potansiyel çözümler üretmelerinin istenmesi,
 5. Bu çalıştayla ilgili bir özet raporunun hazırlanması ve sektör genelinde paylaşılması,
 6. İlgili tarafların halka açık bir Global Compact imza törenine davet edilmeleri ve bu etkinliğin firmalar arasında bir aciliyet hissi ve rekabetçi bir heyecan yaratmasına yönelik olarak tanıtılması,
 7. Doğru davranışları teşvik edecek yönde endüstri dahilinde ölçüt teşkil edecek uygulamaların paylaşılması ve gerektiği takdirde İlerleme Bildirimlerinin hazırlanmasında destek sağlanması.

 

Sonuç

Bir endüstrideki öncü oyuncuları Global Compact ilkelerine dahil etmek, endüstrinin bir çok katılımcısı üzerinde bir çekim etkisi yaratmaktadır. Bunun yanı sıra, uygulama esnasında belirli bir endüstride karşılaşılacak sorunlar konusunda hazırlıklı olabilmek ortak sorunları çözme konusunda ortaklaşa hareketi geliştirmekte ve geniş katılımla beraber etkin uygulamayı teşvik etmektedir.  Sonuç olarak, sektöre özel ölçütler tanımlanması ve iyi uygulamaların paylaşımı sektörden katılımcıları için daha anlamlıdır ve ülkeler arası kıyaslamaları mümkün kılmaktadır.

Kısacası, pazar bölümlemesi kavramından yola çıkarak Global Compact lkelerilerinin yayılımında bir Sektörlerel Yayılım Stratejisi uygulanması Global Compact’in erişimini genişletme yolunda etkili bir adımdır ve Global Compact ilkelerinin uygulanmasının başarısını artırmaktadır.