Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu

ebru_dildar_edin_CGB

 

Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu, Eylül 2013’te oluşturulmuştur. Çalışma Grubu’nun amacı, finansman kuruluşlarında sürdürülebilirlik olgusunu yaymak ve kredilendirme politikalarına sürdürülebilirlik ölçütlerini yerleştirmelerini sağlamaktır.

Stratejik Yaklaşımı

Global Compact Türkiye’nin “doğal paydaşlarla çarpan etkisi yaratma” stratejisi içinde Çalışma Grubunun öncelikle sektöre öncülük edecek uygulamaları geliştirmesi ve benimsemesi, ardından, yurtiçi ve yurtdışı network faaliyetleri ile iyi uygulamaları ve tecrübeleri paylaşarak sürdürülebilirlik ajandasını yayması hedeflenmektedir.

Ana Faaliyetler:

  • Sürdürülebilir Finans Bildirgesi:

Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu, 2016 yılında kredi değerlendirme süreçlerinde finansal, teknik veya ekonomik konular dikkate alındığı gibi çevresel ve sosyal etki başlıklarının da değerlendirileceğini taahhüt eden bir “Sürdürülebilir Finans Bildirgesi” hazırlıklarını başlatmıştır. Çalışma Grubuna üye banka temsilcilerinin katkıları ile hazırlanan bildirgede bankacılık sektöründe kredilendirme faaliyetleri kapsamında oluşan çevresel ve sosyal risklerin tanımlanması, değerlendirme süreçlerinde analiz edilmesi, oluşacak etki ve riskin boyutunun saptanması, riski minimize etmek için yerine getirilmesi gereken yükümlülük ve uygulamaların tespiti ve bu tespitlerin karar verme süreçlerinde dikkat alınacağına dair taahhütler yer almaktadır. 2017 yılında bu bildirgenin mümkün olduğunca çok banka tarafından imzalanarak, yapılacak bir etkinlikle kamuoyuyla paylaşılması hedeflenmektedir.

  • Tecrübe Paylaşımı Toplantıları:

Sektöre ilişkin yurtiçinde ve yurtdışındaki gelişmeler paylaşılmakta, örnekler üzerinden finans sektörünün sürdürülebilirlik ajandası üzerindeki uygulamaları tartışılmaktadır.

  • Yurtdışı Gezileri:

Finans sektörünün önde gelen uygulamalarına ev sahipliği yapan ülkelere gezi düzenlenmekte, karşılıklı fikir alışverişi sağlanarak network oluşturulmaktadır.

İletişim

Global Compact Türkiye: info@globalcompactturkiye.org
Cansu Oğuz (coguz@tusiad.org; Tel: +90212 2491929)

UN Global Compact Kütüphanesi’nden

İlgili Haberler