Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Çalışma Grubu

Çalışma Grubu Başkanı: Aysun Sayın, Boyner Grup UNGC Küresel Danışma Kurulu Üyesi ve UNGCTR Çalışma Grubu Başkanı 

2013 yılında kurulan Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Çalışma Grubu’nun amacı, Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde firmaların tedarik zincirlerinde sürdürülebilirliği yaygınlaştırmalarına ilişkin farkındalığı artırmak, ihtiyaç duyacağı kaynaklara erişimini sağlamak, karşılaşılan ortak zorluklar ve üretilen çözümlerle ilgili şirketleri bilgilendirmek ve yerel, ulusal ve uluslararası iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmaktır.

Stratejik Yaklaşımı

Çalışma Grubu bu amacı doğrultusunda kılavuzlar, eğitimler, referans dokümanları gibi kullanışlı araçlar geliştirmeyi, UNGC Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği Küresel Danışma Kurulu tarafından geliştirilen araçları tanıtmayı ve yaygınlaştırmayı,  Çalışma Grubu üyelerinin deneyimlerinden faydalanarak en iyi uygulamaları tespit etmeyi ve yaygınlaştırmayı ve bu kapsamda tüm paydaşlarla yakın ilişki kurmayı hedeflemektedir.

Hedefler:

  • Sürdürülebilir Tedarik Zinciri üzerine politika ve uygulama rehberlerini yerel ağın ihtiyaçları çerçevesinde oluşturmak,
  • İmzacı kurumların sektörel farklılıklarını takip ederek çalışmalarında bu hassasiyeti gözetmek ve sektörler arası ortak çalışmalar tasarlamak,
  • Sektör içi ortaklıklar ve işbirlikleri için platform görevi üstlenmek; aynı alanda faaliyet yürüten kurumların tedarik zinciri sürdürülebilirliği alanında ortak çalışmalarına ortam sağlamak ve diğer paydaşları da katarak işbirliklerini kuvvetlendirmek,
  • Kılavuzlar, eğitimler, referans dokümanları ve tavsiyelerin de dahil olduğu kaynaklara ve uygulamaya yönelik araçlara erişimi ve farkındalığı arttırmak,
  • Hammadde satın alımndan kadınların işyerinde güçlenmesine, yolsuzlukla mücadeleden insan haklarına kadar sürdürülebilirliği en geniş anlamda tedairk zincirinde ele alarak, satın alan ve tedarik eden işletmelerin karşılaştıkları ortak zorluklar ve üretilen çözümler üzerine imzacıları bilgilendirmek,
  • Türkiye’deki en iyi uygulamaları uluslararası platformlara taşımak.

Çalışma Grubu Üyeliği:

Çalışma Grubu; Global Compact imzacılarından ve paydaşlarından oluşmaktadır. Küresel imzacı firmaların Türkiye faaliyetlerini yürüten temsilciliklerinin katılımına açıktır. Ayrıca Çalışma Grubu faaliyetlerini yürütürken ihtiyaç duyduğu durumlarda imzacı dışı firma ve/veya sivil toplum örgütlerinden danışman/ gözlemci davet edebilir.

2017 Yılı Ana Faaliyetler

Çalışma Grubu 2017 yılında, Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından savunusu yapılan “decent work”/ İnsan Onuruna Yakışan İşler konusunda çalışmayı, bu alanda uygulama esaslarını oluşturmayı ve UNGC TR imzacılarına Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Küresel Kalkınma Hedefleri çerçevesinde yaygınlaştırma çalışmalarını yürütecektir. Ayrıca sürdürülebilir tedarik zinciri yönetim mekanizmasının firmalarda kurulması ve bu kapasitenin tedarik ağlarına doğru yaygınlaştırılması için yönetim mekanizması konusunda çalışacaktır.

 

UN Global Compact’ın Tedarik Zinciri ile ilgili Yayınları için tıklayınız

> Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği (Sürekli İyileştirme için Pratik Rehber)

> Fighting Corruption in the Supply Chain: A Guide for Customers and Suppliers


Sunum / Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Çalışma Grubu

 

İletişim

Global Compact Türkiye: info@globalcompactturkiye.org
Cansu Oğuz (coguz@tusiad.org; Tel: +90212 249 1929)

UN Global Compact Kütüphanesi’nden

İlgili Haberler