Vizyon ve Misyon

Birleşmiş Milletler Global Compact, sürekli rekabet içindeki iş dünyasına ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır. Evrensel olarak kabul görmüş 10 ilkenin benimsenmesi ve her sene bu ilkeler ışığında faaliyetlerin raporlanması temeline dayanan sözleşmeye taraf olmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır ve her türden kurumun (özel sektör ve kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, vakıflar, dernekler ve eğitim kurumları) katılımına açıktır.

BM Global Compact’in Türkiye Ulusal Ağı olan Global Compact Türkiye, kolektif hareketin gücünden yararlanarak, ‘sorumlu kurumsal vatandaşlık ve sürdürülebilir kurumlar’ kavramını Türkiye’de yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır. Bu sayede, gerek Türkiye içinde gerekse uluslararası düzeyde özel sektör ve diğer sosyal paydaşlar ile işbirliği yaparak sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomiyi sağlamayı hedeflemektedir. Global Compact Türkiye’nin bağımsız Sekretaryası TÜSİAD ve TİSK tarafından ortaklaşa üstlenilmektedir. Bu yapı çerçevesinde Genel Merkezi İstanbul’da TÜSİAD, Ankara’da TİSK bünyesinde bulunmaktadır.

Global Compact Türkiye, bugün dünyanın önde gelen ulusal ağlarından biri konumunda ve bunda Türkiye’den gelen başarılı vakaların ve kapsamlı çalışmaların büyük role sahip bulunmaktadır. 2015 itibarıyla, Global Compact Türkiye, Global Compact sistemi içerisinde 304 aktif imzacıyla dünyanın on birinci, Avrupa’nın altıncı en büyük Ulusal Ağı konumundadır. Kurumun hedefi, bu kurumsal vatandaşlık vizyonunu, Türkiye’de daha fazla yaygınlaştırarak katılım sağlayan kurumların sayısı bakımından Avrupa’da ilk beş, dünyada da ilk sekiz içerisinde yer almaktır.

 

VİZYON:

‘Sorumlu kurumsal vatandaşlık ve sürdürülebilir kurumlar’ kavramının Türkiye’de yaygınlaşmasını sağlamak üzere geliştirdiği strateji ve yaklaşımlarla dünyada öncü ve örnek olmak.

 

MİSYON:

Türkiye’de ve uluslararası düzeyde, özel sektör ve diğer sosyal paydaşlar ile işbirlikleri yaparak, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonominin sağlanmasına destek olmak.

 

AMAÇ:

Global Compact Türkiye, kolektif hareketin gücünden yararlanarak, kurumların küreselleşmenin zorluklarını ortadan kaldırmaya destek olmaları için, ‘sorumlu kurumsal vatandaşlık ve sürdürülebilir kurumlar’ kavramını yaygınlaştırmaya çalışır. Bu sayede, gerek Türkiye içinde gerekse uluslararası düzeyde özel sektör ve diğer sosyal paydaşlar ile işbirliği yaparak sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomiyi sağlamayı hedefler.

FAALİYET ALANLARI:

Global Compact Türkiye yukarıda bahsi geçen amacını gerçekleştirmek için beş temel alanda faaliyetler gerçekleştirmektedir:

1. Yerel Ağın ve Etkinliğinin Genişletilmesi: Yerel Ağ, aşağıda yer alan amaçlar çerçevesinde seminer ve toplantılar organize eder:

  • Türk iş dünyasında KİS’e ilişkin bilinç oluşturmak,
  • Global Compact Turkiye Üyelerini KİS hakkında en son gelişmeler hakkında bilgilendirmek
  • Global Compact Turkiye Üyeleri arasında iyi uygulamaların paylaşımını teşvik etmek
  • Türkiye Yerel Ağının küresel ağa katkı vermesini sağlamak, Türkiye Yerel Ağını uluslararası platformda tanıtmak

2. İşbirlikleri Oluşturulması: Global Compact Türkiye’nin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için öncü ve örnek olarak oluşturulan sektörel yayılım stratejisi doğrultusunda başta sektör dernekleriyle olmak üzere yayılımı destekleyecek kuruluşlarla işbirlikleri geliştirir, BMKİS ilkelerinin farklı sektörlerce daha iyi anlaşılmasını sağlayacak girişimlerde bulunur.

3. Raporlama Performansının Geliştirilmesi: Yerel Ağ, İlerleme Bildirimi Raporlarının geliştirilmesi konusunda Global Compact Turkiye Üyelerine destek sağlar, performanslarını takip eder. İlerleme Bildirim Raporu standartlarının gelişmesi faaliyetlerini yürütür ve Global Compact Üyelerini Başarılı Seviyede İlerleme Bildirim Raporları yayımlayabilmeleri için destekler.

4. Bilgi Üretilmesi: Yerel Ağ, bir yandan iyi örneklerin paylaşılmasını ve kurumların uzman oldukları alanlarda paylaşılacak bilgi üretmelerini teşvik eder, bu şekilde üretilen iyi uygulama örneklerinin ve çalışmaların yaygın olarak duyurulması için toplantılar düzenler. Aynı zamanda, yurt dışında oluşturulan ilgili literatürün Türkçeye tercümesi, araştırma kuruluşlarına destek verilmesi ve yeni yaklaşımların geliştirilmesini destekler.

5. Teşvik Mekanizmaları Oluşturulması: Yerel Ağ, Global Compact Üyelerini teşvik etmek için ödüllendirme süreçleri oluşturur. İyi örneklerin paylaşımını teşvik eder