UN Global Compact’e Katılım Hakkında Önemli Güncelleme

Değerli Global Compact İmzacısı,

Yaşadığımız dünyanın mevcut durumu kolektif eylem ve işbirliklerini hiç olmadığı kadar çok gerektirmekte. Sorumlu iş uygulamaları için Birleşmiş Milletler’in ana kurumu sıfatıyla UN Global Compact’in daha büyük bir iddiayla, daha büyük etkiler yaratarak çalışması arzulanıyor.

İklim değişikliğinden yoksulluğun ortadan kaldırılmasına kadar , her alandan açık bir çağrı yükseliyor. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKHler) ve Paris İklim Anlaşması konularında başarıya ulaşmanın tek yolu uluslararası iş dünyasının çabalarını büyütmek ve hızlandırmak.

İşte bu yüzden liderliğiniz ve finansal katkınız görevimiz açısından olmazsa olmaz bir önem taşıyor.

Çabalarımızın ölçeğini genişletip dünyanın dört yanında etkimizi artırırken sizlerin desteğinize de ihtiyaç duyuyoruz. 2018’den itibaren, geliri 50 milyon doların altında olan işletmelerin küresel çabaları gönüllü niteliğini koruyacakken, bir yandan da yıllık geliri 50 milyon doların üzerinde olan bütün iş dünyası katılımcılarından zorunlu bir yıllık katkı yapmalarını isteyeceğiz.

Daha önce Ocak ayında sizlerle iletişime geçtiğimiz sırada UN Global Compact yeni bir eylem ve etki yılının başındaydı. O tarihten bu yana dünyanın her tarafından pek çok önde gelen şirket UN Global Compact’a katıldı; şimdi SKH’lere ulaşma doğrultusunda kolektif amacımız için hep birlikte çalışıyoruz. Küresel olarak ve 70’in üzerinde Yerel Ağ aracılığıyla yerel seviyede, sizin gibi liderler On İlke çerçevesinde sorumluluk bilinciyle faaliyette bulunuyor ve geniş anlamda BM hedeflerini ileri taşımak için yeni fırsatlar arıyor.

Size daha fazla değer katarken insanlar ve dünya için atacağımız cüretli adımlar doğrultusunda 2018 yılında neler yapılacağını sizinle paylaşma aşamasına geldiğimiz için mutluyuz.

2018’e Doğru Giden Yol

Ocak 2018’den itibaren UN Global Compact, şirketinizin ihtiyaçlarına uygun olanı seçebileceğiniz iki kademeli bir katılım sistemi oluşturuyor: Katılımcı ve İmzacı. Bu size UN Global Compact’a katılımınız sonrasında üst seviyede değer yaratma imkanı verecek. Hem yenilikler yapmanıza, işbirlikleri geliştirmenize ve eyleme geçmenize yardımcı olmak, hem de kolektif ilerlememizin kaydını tutmak üzere UN Global Compact ve Yerel Ağlarımız desteğini artırarak sürdürecek, yeni araç ve kaynaklar üretecek ve çok paydaşlı uzman toplantıları düzenleyecek.

Küresel ve ülke düzeyinde program ve hizmetlerin sağlanmasını fonlamak üzere, her iki kategoride de katılım için şirketlerden belli bir zorunlu yıllık finansal katkı yapmaları istenecek. Sunduğumuz değerin önemini ve artışını göz önüne alarak UN Global Compact’in tam Katılımcısı olmayı seçeceğinizi umuyoruz.

Katılımcı

Şirketler öncü UN Global Compact ve Yerel Ağ etkinliklerine, Küresel Eylem Platformlarına, araç ve kaynaklara, ilişkiler ağı ve işbirlikleri oluşturma fırsatlarına, etkinliklerine ve atölyelerine ve daha fazlasına erişebilecek. Katılımcılar bunun yanı sıra katılım düzeylerini ve taahhütlerini duyurmak amacıyla “UN Global Compact Katılımcısı” logo ve medya araçlarını da kullanabilecek. Böyle üst düzey bir katılım için her ölçekteki şirketin yıllık brüt gelir ya da satışlarına göre belli bir zorunlu yıllık finansal katkı yapması gerekecek.

İmzacı

Şirketler temel UN Global Compact ve Yerel Ağ kaynak ve araçlarına erişebilecek. İmzacılar katılım düzeylerini ve taahhütlerini duyurmak amacıyla “UN Global Compact İmzacısı” logo ve medya araçlarını da kullanabilecek. Bu temel, giriş düzeyi kategorisinde katılım için 50 milyon USD üzeri gelire sahip şirketlerin yine yıllık brüt gelir ya da satışlarına göre belli bir zorunlu yıllık finansal katkı yapması gerekecek. 50 milyon USD altı gelire sahip imzacılardan bir finansal katkı yapmaları ise sadece Yerel Ağa dahil olmak istemeleri halinde istenecek.

Sizin için uygun olan UN Global Compact katılım kategorisini bulmak ve daha fazla ayrıntı için lütfen 2018 Araç Kutusunun Türkçe versiyonunu inceleyin.

Küresel hedeflere ulaşma ve Paris Anlaşması’nı güçlendirme çabasında kilit bir rol oynayabilirsiniz. Bizim kuşağımız yoksulluğa son veren kuşak olabilir. Gezegeni kurtarmak için bir şansa sahip son kuşak da olabiliriz. Ortak vizyonumuza bağlılığınız için teşekkür ediyor ve yaşamak istediğimiz dünyayı yaratmak için sizinle birlikte çalışmayı sürdürmeyi umuyoruz.

Saygılarımızla,

Lise Kingo                                                                                    Mustafa Seçkin
CEO & Yönetici Müdür                                                              Yerel Ağ Sorumlusu
Birleşmiş Milletler Global Compact                                        Global Compact Türkiye

lisekingomustafaseckin