Türkiye Şeffaflık ve Bütünlük, Kamu – Özel Sektör – STK Ortak Diyaloğu

Türkiye Şeffaflık ve Bütünlük

Kamu – Özel Sektör – STK Ortak Diyaloğu

Kış Dönemi Toplantısı

23 Ocak 2013

Yer:

Roche Müstahsarları Sanayi A.Ş.

Esentepe Mahallesi Kırgülü Sk No:4 Şişli İstanbul 34394

13:00 – 13:30 Kayıt

13:30 – 14:15 Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Metin Çakmakçı, Etik ve İtibar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Yılmaz Argüden, Küresel İlkeler Sözleşmesi Ulusal Ağ Türkiye Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Başkanı
Ms. Matilda Dimovska, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı

14:15 – 15:30 Panel I: Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi (UNCAC) Kapsamı, Özel Sektöre Tanımlanan Roller ve Beklenilenler ile Türkiye’de Yolsuzlukla Mücadele Sistematiğine Genel Bir Bakış

Moderatör: Prof. Dr. Fuat Keyman, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü

Prof. Dr. Omer Faruk Genckaya, Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı

Murat Erdem, TC. Başbakanlık Teftiş Kurulu, Müfettiş

15:30 – 15:45 Kahve Arası

15:45 – 17:30 Panel II: UNCAC ve UNGC Yolsuzlukla Mücadele Programlarının Esasları ve Özel Sektörün Rolü

Moderatör: Prof. Dr. Fuat Keyman, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü

Mr. Ferhat İlter, Türkiye İşverenler Sendikası (TİSK) Genel Sekreter Yardımcısı

Ms. Hale Altan Ocakverdi, TÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı

Mr. Tayfun Zaman, Etik ve İtibar Derneği (TEİD) Genel Sekreteri

Ms. Pelin Mavili, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Genel Sekreteri (Teyid bekleniyor)

 

RSVP:

Erkan Üçler
216 580 90 34
info@teid.org.tr