Eylem Platformları

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündem’inde yer alan hedefleri gerçekleştirmek için, UN Global Compact sorumlu iş faaliyetlerini geliştirmeyi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne (SKH) ulaşırken ortaya çıkan boşlukları doldurmayı hedefleyen Eylem Platformlarını oluşturdu. 20 ila 40 katılımcı içeren gruplar için tasarlanmış ve UN Global Compact’in 10 İlkesi’ni esas alan her Eylem Platformu, iş dünyasının önde gelen uzmanlarını, sivil toplumu, hükümetleri ve BM ortaklarını SKH’ler çevresindeki karmaşık ve birbiriyle bağlantılı sorunları çözmek, yeni pazar fırsatlarını keşfetmek ve inovasyon için bir araya topluyor.

Resim1

 

SKH Liderliği Projesi

SKH Liderliği Projesi platformundaki katılımcılar 17 SKH’yi desteklemek için paydaş beklentilerini düzenleyen ve kurumsal liderliği tanımlayan yeni bir çerçeve geliştirecekler. Şirketler BM ortakları, sivil toplum örgütleri ve Yerel Ağlar’dan oluşan bir uzman grubuna katılarak, SKH’leri ileriye taşıyacak mevcut standartları ve liderlik ilkelerini pekiştirecek bir küresel danışma / görüş alışverişi sürecine öncülük edecekler. Eylül 2017 UN Global Compact Liderler Zirvesi’nde faaliyete geçirildiğinde, bu Proje UN Global Compact katılımcılarına SKH’lere ulaşmayı desteklemek için stratejilerini, amaçlarını ve hedeflerini düzenlemeye yardımcı temel bir belge olarak hizmet edecektir. Daha fazla bilgi için>>

Resim2

 

SKH’lerin Raporlaması

GRI ortaklığı ile SKH Raporlaması Platformu, işletmelerin var olan süreçlerine SKH raporlamasını katmalarını sağlayacak, onları eyleme geçme konusunda güçlendirecek ve SKH’lere ulaşmayı mümkün hale getirecektir. Platformda katılımcılar uzmanların rehberliğini alacak, SKH ilerlemelerinde çözüm yolları ve yenilikçi raporlama yöntemleri belirleyecekler. Öz değerlendirme egzersizleriyle katılımcılar, işletmeleri için en öncelikli) SKH’leri saptayacak ve bu alanlardaki katkılarının paylaşımını geliştirecekler. Katılımcılar ayrıca SKH’lerin onaylanmış kamoyunu aydınlatma listelerinin gelişimi için iş birliği yapacak ve işletmelerin SKH raporlamaları için liderlik ve en iyi uygulamalar üzerine bir yayınına katkıda bulunacaklar. Daha fazla bilgi için>>

Resim3

 

SKH için İnovasyon

Volans, PA Consulting, The DO School and Singularity University ortaklığı ile, SKH için İnovasyson Platformu, şirketleri yıkıcı teknolojilerin (örn. Yapay Zekâ, Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti) potansiyellerini keşfetmek ve gelecek için sürdürülebilir iş modelleri yaratmak için dünyanın önde gelen kanaat önderleri ve yenilikçileri ile bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Kolaylaştırılmış çalıştaylar, webinarlar ve çevirimiçi bilgilendirmelerle katılımcılar yıkıcı teknolojilerin endüstriyel uygulamaları hakkında bilgi kazanacak, şirketlerine en uygun iş modellerini ve teknolojileri tanımlayacak ve yıkıcı teknolojilerden beslenen çözümleri sürdürülebilirlik girişimleriyle birleştirmek için destek alacaklar. Daha fazla bilgi için>>

Resim4

 

SKH için Finansal İnovasyon

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) ve Sorumlu Yatırım İlkeleri (PRI) iş birliği ile, SKH için Finansal İnovasyon Platformu özel finansmanı, kritik öneme sahip sürdürülebilirlik çözümlerine yönlendirme potansiyeli olan yenilikçi finansman araçlarını tanımlayacak. Bu platform sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen yatırım stratejilerini etkilemede, mevcut ve gelişmekte olan finans araçlarını saptamada ve yenilikçi araçların geliştirilmesi için bir laboratuvar oluşturmada rehber geliştirecek. Daha fazla bilgi için>>

Resim5

 

Düşük Karbonlu ve Esnek Kalkınmaya Gidiş Yolları

Caring for Climate girişiminin on yıllık çalışmasını temel alan, Düşük Karbonlu ve Esnek Kalkınmaya Gidiş Yolları Platformu, iş hayatı liderliğini Paris İklim Değişikliği Anlaşması ve ilgili SKH’lerin ülke düzeyinde uygulamaya yönlendirmeyi amaçlıyor. Bu platform 7 ila 10 ülkenin ulusal iklim ve SKH planlarına iş dünyasının katkısını kolaylaştırmak için çok-paydaşlı bir ortam sağlayacak ve iş dünyası ve karar alıcılar için Ulusal Niyet Beyanları ile SKH planları arasındaki farkların, sinerjilerin ve kazanılanlar karşılığında ödenecek bedellerin analizini sunacak. Daha fazla bilgi için>>

Bu yıl sonunda daha fazla Eylem Platformu faaliyete geçecek!

Resim6

 

Sağlık Herkesin İşi

Sağlık Herkesin İşi Platformu, işletmelerin işgücünde, toplumda ve pazarda sürdürülebilir yaşam, sağlık ve refahı destekleyen olumlu eylemlerini hızlandırıp, olumsuz etkileri en aza indirmelerini sağlayacak. Bu platform sürdürülebilir bir iş dünyası için neden sağlık ve refahın şart olduğunu gösterecek, eylem için iş dünyasında uygulama örnekleri ve tedarik ve değer zinciri boyunca showcase fırsatları geliştirecek. Katılımcılar sektörler arası iş birlikleri ve yerel uygulamalar yoluyla toplu etki yaratma fırsatlarını keşfedecekler. Aynı zamanda ilerleme performansını yönlendirmede ve raporlamada her işletmenin kullanabileceği performans kartlarını geliştirmek için birlikte çalışacaklar. Daha fazla bilgi için>>

Resim7

 

Kapsayıcılık için İş

Kapsayıcılık için İş Platformu, işletmelerin ayrımcılığı sona erdirme, fırsat eşitliğini destekleme, olumsuz önyargıların üstesinden gelme ve saygı ve anlayış kültürünü inşa etme konularında yardımcı olabileceği yolları inceleyecek.  Platforma katılanlar etkiyi artırmak ve kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için kapsayıcılık stratejilerini rafine hale getirecekler. Katılımcılar ekonomik veya sosyal olarak dezavantajlı gruplara fırsat yaratmak için yeni iş uygulamalarını araştıracak veya mevcut girişimleri büyütecekler. Aynı zamanda bu katılımcılar çok-paydaşlı ortaklıklara katılma ve kapsayıcılığın sosyal ve ekonomik faydalarının tanıtımının iş dünyası öncülüğünde savunuculuğunu yapma fırsatını yakalayacaklar. Bu platform kendini dünyayı daha kapsayıcı ve sürdürülebilir yapmaya adamış şirket ve iş liderlerinin hikayelerini güçlendirecektir. Daha fazla bilgi için>>

Resim8

 

İnsani Yardım ve Barış için İş

İnsani Yardım ve Barış için İş Platformu, New York Mülteci ve Göçmenler Deklarasyonu’nun uygulamaya konması için iş dünyasının desteğine başvuracak. Rehberlik geliştirerek, küresel savunuculuk çabalarını destekleyecek ve iş dünyasının katılımı için fırsatları saptayarak   yenilikçi çözümler tasarlayacak. Bu platform savunmasız göçmenleri, mültecileri ve ülke içi mültecileri desteklemek için özel sektör eylemlerini arttırmayı ve derinleştirmeyi amaçlamaktadır. Daha fazla bilgi için>>

Resim9

 

Tedarik Zincirinde İnsan Onuruna Yakışır İş

Tedarik Zincirinde İnsan Onuruna Yakışır İş Platformu, hem diyaloğa açık bir platform hem de işletmelerin bugün karşı karşıya oldukları en büyük ve en acil risklerden bir kısmının ele alınmasına yardımcı olmak için bir eylem platformu sağlayacak. Bu platform ilgili standartları, girişimleri ve iyi uygulamaları tanımlayacak ve onlara dikkat çekecektir. Aynı zamanda platform sosyal diyaloğun arttırılması, adil çalışan ücretlerinin sağlanması ve çocuk işçi, zorunlu işçi, modern kölelik ve insan kaçakçılığın sona erdirilmesi gibi sorunlara odaklanarak insan onuruna yakışır işin tedarik zincirinde desteklenmesinde iş dünyasının rolü için bir düşünce liderliği geliştirecek. Çalışan haklarının iş dünyası öncülüğünde savunuculuğunu başlatarak ve yerel düzeyde ortaklık ve iş birliğin kolaylaştırılması ile, bu Platform 2030 Gündemi’ne insan haklarını temel alan bir yaklaşım kurmaya yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Daha fazla bilgi için>>

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız