İş Dünyası için Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

2015 yılının Eylül ayında, Birleşmiş Milletler’e üye 193 devlet herkes için daha iyi bir geleceğe ulaşmak adına bir plan kabul etti; gelecek 15 yılda aşırı yoksulluğu bitirmeyi, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmeyi ve gezegenimizi korumayı amaçlayan bir yol haritası çizildi. Tüm milletlere yönelik ve kimseyi geride bırakmayacak şekilde düzenlenen “2030 Gündemi”nin temelinde arzuladığımız dünyayı açık bir şekilde tanımlayan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKHler) bulunmaktadır.

Hükümetlerin iş dünyasını, sivil toplumu ve vatandaşları başından beri dahil ettiği en kapsayıcı süreçlerden birinin sonucunda yeni küresel hedefler doğdu. Hepimiz dünyanın hangi yöne doğru gitmesi gerektiği konusunda hem fikiriz. Bu amaçlara ulaşmak toplumun tüm kesimleri tarafından eşi görülmemiş bir çaba gerektirecek ve bu süreçte iş dünyasına önemli roller düşecektir.

www.kureselhedefler.org

 

SDGs