Neden İmzacı Olmalı?

UN Global Compact birbirini tamamlayan iki temel hedefe odaklanmıştır.

 • İş faaliyetlerinde 10 ilkenin bütün dünyada hayata geçirilmesini sağlayarak şirketleri daha sorumlu davranmaları konusunda teşvik etmek.
 • Birleşmiş Milletler’in kalkınma çalışmalarına yönelik faaliyetlere (Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri başta olmak üzere) iş dünyasının katılımını sağlayarak BM ve özel sektör arasındaki ilişkileri düzenlemek.

Neden İmzacı Olmalı?

 • Türkiye’nin en kapsayıcı sürdürülebilirlik platformunun bir parçası olmak
 • Kaynaklara ve deneyimlere erişimde etkin bir iletişim ağında yer almak
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde iyi uygulama örneklerini sunma, diğer imzacılarla tecrübe paylaşımı gerçekleştirmek
 • Sektörel yayılım stratejisi kapsamında ilgili paydaşlar arasında sürdürülebilirlik zemininde sinerji yakalamak
 • Küresel sürdürülebilirlik ve kalkınma gündemine katkı sağlamak
 • Sorumluluk sahibi iş yönetimi anlayışının itibarını taşımak

Sizleri de kurumsal sürdürülebilirliğin 5 temel unsurunu uygulamaya davet ediyoruz:

 1. Evrensel ilkelere uygun şekilde faaliyet gösterin,
 2. Faaliyet gösterdiğiniz yerlerde, topluma destek verecek stratejik eylemleri hayata geçirin,
 3. Sürdürülebilirliği kurumsal kimliğin özüne yerleştirmeyi en üst düzeyde taahhüt edin,
 4. Her sene gelişmelerinizi raporlayın,
 5. Faaliyet gösterdikleri ülkelerde ulusal seviyede çalışmalara katılım gösterin.