Vizyon ve Misyon

Vizyon ve Misyon

UN Global Compact’ta bizim amacımız yaşamak istediğimiz dünyaya ulaşmak adına küresel bir sürdürülebilir şirketler ve paydaşlar hareketi yaratmaktır. Bizim vizyonumuz bu.

Bunu gerçekleştirebilmek için UN Global Compact’i imzalayan şirketler;

  1. Stratejilerini ve şirket içi operasyonlarını insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki On İlke ile uyumlaştırmalı,
  1. İş birliği ve inovasyon aracılığıyla BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gibi daha geniş toplumsal hedefleri ilerletmeye yönelik stratejik eylemler gerçekleştirmede desteklemektedir.

Stratejimiz

Yeni bir Eylem ve Etki Çağı

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) ve Paris İklim Anlaşması barış ve refaha ulaşmak için dünyada şimdiye kadar görülen en güçlü ortak gündemi oluşturuyor. Bu gündemde iş dünyasına önemli bir rol düşüyor.

Dünyadaki en geniş kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olarak bizim önceliğimiz ve aslında sorumluluğumuz, önümüzdeki değişimin hızlandırıcısı olmak. UN Global Compact’ın üzerine kurulduğu On İlkeyi temel alarak kapasitemizi ve küresel ağımızı bu amaca adıyoruz.

2030’da SKHlere ulaşmak için özel sektör olarak bu konuya tüm ağırlığımızı vermeliyiz. İş dünyasını BM hedeflerine eşi görülmemiş bir ölçek ve etkiyle ulaşmada önemli bir aktör haline getirmek için yeni bir küresel strateji geliştirdik.

Bizim Rolümüz

Küresel stratejimizi geliştirirken kendimize bir soru sorduk: UN Global Compact sorumlu iş uygulamalarına eşi görülmemiş bir ölçek ve etkide nasıl ulaşır? Rolümüz hakkında 1,500’ün üstünde paydaşla – iş dünyası, sivil toplum, Yerel Ağlar, BM ortakları ve devletler –buluştuk, fikir aldık. Bu gerçekten küresel bir istişareydi.

Bu istişarelerin sonunda ortaya çıkan sonuç UN Global Compact’ın temel gücünü (normatif, prensiplere dayanan ve kapsayıcı bir BM birimi olması) esas alarak SKH’lerin iş dünyasında tercümanı olması isteğiydi. Bir diğer deyişle: Yaşamak istediğimiz dünyayı yaratmak için küresel ölçekte sürdürülebilir şirketler ve paydaşlar hareketi geliştirmek.

Bunun bizim işimiz için anlamı nedir?

Yeni küresel stratejimiz On İlke temelinde kurduğumuz çalışmaları genişletmeyi ve SKH’ler kılavuzluğunda yeni çalışma alanlarını – özellikle iş dünyasında inovasyon ve BM ile olan ortaklıklarla- benimsemeyi kapsıyor.

Odak alanlarımız:

Sorumluluk Sahibi İş&Liderlik Uygulamaları: BM Genel Kurulu’nun desteğini arkamıza, BM prensiplerini ve değerlerini küresel iş dünyasına tanıtmak için çalışmalarımızı güçlendireceğiz.

“Deniz Feneri” olarak SKHler: On İlkeyi temel alarak, 2030 Gündemi’ne küresel iş dünyasının katkısını sağlamak için SKH’leri kılavuzumuz olarak alacağız.

Küresel-Yerel Platform & Birleştirici: Tarafsız bir uzlaştırıcı olarak paydaşları bir araya getireceğiz, “Platformların Platformunu” geliştireceğiz. Böylece benzer kuruluşların en iyi uygulamalarını, araçlarını ve girişimlerini düzenleyerek tekrarı azaltacak ve etkiyi artıracağız.

Etki, Ölçü & Performans: İş dünyasının On İlke ve SKHler alanındaki etki ve gelişimi iletmeye ve kurumsal sürdürülebilirliğin hem toplumda hem de ekonomik karda etkisini anlamaya odaklanacağız.