Yayınlar


Global Compact Yerel Ağları: Ulusal SKH Uygulamalarının Hız Kazanması

Raporda 2030 Gündemi’ne ulaşmak için UN Global Compact’in 30+ Yerel Ağının farkındalık yaratma, kapasite geliştirme, liderlik, politika diyaloğu kurma ve çok-paydaşlı ortaklıklar kurma alanlarında yürüttüğü faaliyetler yer alıyor. Üst Düzey Siyasi Forum (HLPF) kapsamında SKH İş Dünyası Forumunda 16-17 Temmuz tarihlerinde tanıtımı yapılan raporun 29. sayfasında Türkiye’den de örnek uygulama olarak Global Compact Türkiye Sürdürülebilir […]

Uyum Politikaları – İş Yerinde Çeşitlilik ve Eşitlik

Global Compact Polonya Ağı tarafından hazırlanan rapor toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu insan hakları, kurumların etik standartları ve iş yerinde eşitlik ve çeşitlilik bakış açısından ele almaktadır. Global Compact Türkiye de Global Compact Şili ile birlikte rapordaki uluslararası örnekler arasında yer almaktadır. Rapora bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

UN Global Compact Katılım Tercihi Kayıt Rehberi

Ocak 2018’den itibaren UN Global Compact şirketinizin ihtiyaçları doğrultusunda Katılımcı veya İmzacı olmak üzere sizlere iki ayrı katılım çeşidi sunmaktadır. Katılım çeşidi tercihinizi nasıl yapacağınız konusunda yol göstermesi için UN Global Compact Katılım Tercihi Kayıt Rehberi’ne buradan ulaşabilirsiniz.                     

UN Global Compact 2018 Araç Kutusu

Yaşamak istediğimiz dünyayı yaratmak için sürdürülebilir özel sektör kuruluşları ve diğer sosyal paydaşlarla bir küresel hareket oluşturma vizyonu ile çalışıyoruz. Özel sektör kuruluşlarına evrensel insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele ilkelerine uyma çağrımızı sürdürürken, Birleşmiş Milleter Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SKH’ler) kabul edilmesiyle çizilen çetin ve açık yol bize rehberlik ediyor. Amacın büyüklüğünü ve […]

Doing Business with Respect for Human Rights

This publication is the updated second edition of the 2010 publication “How to do business with respect for human rights”. The primary authors of this publication are David Vermijs and Rachel Davis of Shift with support from Julie Schindall of Shift, Eppy Boschma of the Global Compact Network Netherlands, and Sarah Zone and Nine Zwart […]

Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) Uygulama Rehberi

WEPs Uygulama Rehberi, özel sektör kurumlarına iş yerlerinde ve faaliyet gösterdikleri alanlarda kadının güçlenmesi konusunda yapacakları çalışmalarda yol göstermeyi amaçlamaktadır. UN Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu, Türkiye’deki özel sektör kurumlarının prensipleri hayata geçirmelerini kolaylaştırmak üzere yol gösterici bir uygulama rehberi hazırlanmasına karar vermiş ve bu amaçla WEPs Uygulama Rehberi Hazırlama Ekibi’ni oluşturmuştur. Bu […]

“Inclusive Dialogue on Means of Implementation of the Post 2015 Development Agenda: Engaging with the Private Sector” National Consultations Turkey – Country Report

UNIDO Turkey and Global Compact Türkiye, the Local Network of the United Nations Global Compact have jointly embraced the Secretary-General’s initiative towards an open process of consultations on “Engaging with the Private Sector,” based on their strength to advance engagement with the private sector. The thematic national consultations aim to facilitate a dialogue that will […]

The Way Forward 2013 – 2016

Global Compact Türkiye Faaliyet Raporu’nun İngilizcesi (The Way Forward 2013-2016)  resmin üzerine tıklayarak indirebilirsiniz. This report aims to provide an overview of the governance structure, guiding and working groups principles, priority areas, strategy, three-year work plan and 2013 financial summary of the Global Compact Türkiye.