İnsan Hakları

 

İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.

İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

Örnek uygulamalar:

 • COVID-19’a karşı alınan bütün önlemlerin ırk, renk, engellilik hali, yaş, toplumsal cinsiyet, din, siyasi ve diğer görüşler, milli veya toplumsal köken, mülkiyet, soy, cinsel eğilim, cinsel kimlik veya başka bir toplumsal kimlik yönünden ayrımcılık gözetilmeden bütün insanların erişimine açık olmasını sağlayın.
 • Toplumun en dışında kalan ve/veya en kırılgan birey, çalışan ve/veya grupların ihtiyaçları için gerekli özenin gösterilmesini sağlayın.

 

Çalışma Standartları

 

İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.

İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.

İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.

İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.

Örnek uygulamalar:

 • Salgının çalışanlarınız ve iş ortaklarınız, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) üzerindeki etkisi karşısında esnek, anlayışlı ve dayanışma içinde davranın. Finansal sıkıntıları aşmak için çalışan haklarından ve çalışanların refahından ödün vermeyin.
 • Esnek çalışma düzenlemeleriyle çalışanlarınızın gelir ve yan haklarının devam etmesini sağlayın.

Hastalık, karantina veya hasta bir aile üyesinin bakımı sebebiyle işe gelememe, ücret ya da iş kaybına yol açabilir. Bu durumlarda da, özellikle çoğu zaman bakım işini üstlenmek durumunda kalan kadın çalışanlar; düşük ücretli sözleşmeli çalışanlar; sosyal sigorta kapsamında olmayan çalışanlar gibi güvencesiz istihdam hallerine özel bir dikkat göstererek çalışanların gelir akışının sürekliliğini sağlayın.

 • Yürürlükteki sözleşmelere mümkün olan en geniş ölçüde sadık kalınmalıdır. Tedarikçilerle ilişkilerin, küresel tedarik zincirinde düzgün çalışma koşullarının güvence altına alınması ve bunun yanı sıra teslimat tarihi ve kotalarda esneklik sağlayarak iş hayatının sürekliliğini destekleme açısından vazgeçilmez bir önemi vardır.
 • Salgının yayılmasını önlemek için gerekli tedbirleri alın. Kişisel korunma tedbirleri (el hijyeni), çevresel tedbirleri (yüzeylerin temizlenmesi) ve çalışma düzeni (evden çalışmanın mümkün olan en geniş ölçüde uygulanması, yüz yüze temasın azaltılması) aracılığıyla çalışanların korona virüsüne maruz kalma riskini azaltarak güvenli bir çalışma ortamı sağlayın.

 

Çevre

 

İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.

İlke 8: Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.

İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

Örnek uygulamalar:

 • İşe geliş gidişin çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak üzere evden çalışmayı ve internet üzerinden toplantıları teşvik edin. Bunun karbon ayak iziniz üzerindeki olumlu çevresel etkisinin takip edilmesini sağlayın.
 • COVID-19 krizi çok kısa bir süre içinde küresel karbon emisyonunu azaltarak çevre üzerinde olumlu bir etki yaptı. Yolculuklar kuşkusuz tekrar artacaktır ama yolcuların, tren yolculuğu gibi çevreye daha az zararlı yolculuk seçeneklerini değerlendirmesini ve ekosisteme ve yerel ekonomilere olumlu etki yapabilen eko-turizmi tercih etmesini destekleyin.

 

Yolsuzlukla Mücadele

 

İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.

Örnek uygulamalar

 • Tutarlı, kapsayıcı ve şeffaf politikalar ve iletişim aracılığıyla güven tesis edin.
 • Mal ve hizmetlerin etik bir biçimde dağıtılmasını sağlayın.

 

Bankacılık, sigorta ve finans alanında çalışanlar için ek rehber:

 • Özellikle sağlık, gıda ve lojistik sektörü gibi temel ürün ve hizmetlerde kesinti riski olan alanlarda iş hayatının sürekliliğini sağlamak ve küresel salgının faaliyetler üzerindeki etkisini azaltmak için; şirketler ve finans yöneticileri, bankalar ve yatırımcılarla işbirliği yapabilir.
 • En fazla risk altındaki topluluklar ve temel ürün ve hizmet sağlayan işletmeler için bankalar özel kredi limitleri sunabilir ve mevcut kredi ürünlerinin geri ödeme koşullarını gevşetebilir.
 • Ticari bankalar ve kalkınma bankaları, küresel salgının gerektirdiği kritik önlem ve yaygınlaşmasını yavaşlatacak faaliyetleri destekleyen ticari işletmelere kaynak sağlamak üzere, filantropik bağış fonlarını ve toplumsal etki yatırımlarını kaldıraç etkisiyle güçlendirecek yeni karma finansal araçlar yapılandırabilir.
 • Sigorta şirketleri COVID-19’dan etkilenen çalışanlara ve diğer işçilere kısa süreli iş göremezlik ve işsizlik sigortası ödemelerinin hızlı ve sorunsuz yapılmasını sağlayabilir.
 • Sağlık sektörü ve sağlık sigortası şirketleri salgınla ilişkili kritik tedavi ve bakım gerektiren hastalar üzerindeki mali yükü hafifletmek için işbirliği yaparak çalışabilir.
 • Yatırımcılar, temel mal ve hizmet sağlayan sektörlerdeki işletmelerin vadesi gelen sabit getirili menkul kıymetlerin zamana bağlı ödeme şartlarında esneklik sağlayabilir.
 • Toplumsal etki yatırımcıları COVID-19 salgının gerektirdiği kritik önleme ve yavaşlatma faaliyetlerini destekleyen ticari işletmelere yatırım yapabilir.

 

Bireyler ve şirketler olarak:

Ülkelerin, özellikle buna en çok ihtiyaç duyanların COVID-19 salgınını önleme, saptama ve yönetmelerine yardımcı olmak için devasa bir çaba gösteren Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve paydaşlarına destek için oluşturulmuş COVID-19 Dayanışma Fonu’na katkıda bulunarak küresel çabaya destek olun.

Koruyucu ve önleyici tedbirler üzerine Dünya Sağlık Örgütü kaynaklı bilgileri paylaşarak farkındalığı yükseltin.

X