13-14 Mayıs 2014 | “Sürdürülebilir Enerji Çözümlerinin Genişletilmesi: Özel Sektörün Rolü Bölgesel” Konferansı (İstanbul, Türkiye)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İslami Kalkınma Bankası ve BM Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında, 13 – 14 Mayıs 2014 tarihlerinde İstanbul’da, özel sektörün sürdürülebilir enerji çözümleri üretmek için ölçek genişletmesi üzerine bir bölgesel konferans düzenlenecektir. Bu çalışma organizasyon ortaklarının BM Genel Sekreteri’nin Sürdürülebilir Enerji (SE4ALL) girişimine bağlılıkları dahilinde gerçekleşmektedir. Girişim 2011 yılında tanıtılmış ve 2030 yılı itibariyle üç ana hedefe ulaşmayı amaçlamaktadır: enerjiye evrensel erişim, sürdürülebilir enerjinin küresel enerji portföyündeki payını iki katına çıkarmak ve enerji verimliliğindeki gelişimi iki katına çıkarmak.

Konferans ECIS bölgesinde nasıl daha fazla özel sektör yatırımlarının kaldıraç etkisiyle sürdürülebilir enerji çözümlerinde değerlendirilebileceği üzerine eylemleri ele alacaktır. Daha güçlü özel sektör katlımı sağlamak adına, sürdürülebilir enerji alanında aktif olan şirketler için daha fazla yatırım ve ortaklık fırsatlarına odaklanmak, konferansın ana odak noktalarından biri olacaktır.

Bu konferans sonucunda hedeflenen temel kazanımlar güçlü kamu-özel sektör ortaklıkları ve belirli yatırımların anlaşmalarının kurulması ve konferans sonunda ilan edilmesi olacaktır. Konferans aynı zamanda kamu kuruluşları, uluslararası örgütler, finansman kuruluşları ve özel şirketler gibi ECIS bölgesi boyunca faal olan ve sürdürülebilir enerji alanında çalışan değişik sektörlerden temsilcilerin iletişimini artıracaktır.

Daha fazla bilgi için: http://www.scaling-up-sustainable-energy-conference.com/

X