16. Uluslararası İş Forumu Gerçekleştirildi

(24 Ekim 2013) Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından desteklenen, Alman Kalkınma Ajansı (GIZ) tarafından UNDP İstanbul Uluslararası Kalkınmada Özel Sektör Dairesi (IICPSD), UN Global Compact ve Uluslararası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce) ortaklığında düzenlenen 16. Uluslararası İş Forumu, bu sene 23-24 Ekim 2013 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Forum, T.C. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve Almanya Federal İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Hans-Jürgen Beerfeltz’in katılımlarıyla açılışını gerçekleştirmiştir. Açılış paneline DIE’yi temsilen Winfried Nau, GIZ’i temsilen Joachim Prey, Grupo ICA’i temsilen Ana Paula Fernandez del Castillo Quintana, UNDP IICPSD’yi temsilen Hansın Doğan, UN Global Compact’i temsilen Ursula Wynhoven ve Solar Kiosk’u temsilen Andreas Spiess katılmıştır.

Forum’un çalışma oturumları, “yeşil ve kapsayıcı işletmelerin deneyimleri ve bu pazarların sunduğu fırsatlar” konuları üzerine odaklanmıştır. Genç Girişimcilerin tartışıldığı panelde ülkemizden Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Yardımcısı Harun Tuncer de yer almış, TİKA Genç Girişimciler programını sunmuştur. 23 Ekim Çarşamba günü öne çıkan etkinlikler arasında temel sektörlerde (enerji, tarım, sürdürülebilir tüketim, su ve bilgi teknolojileri) pazarların yarattığı engeller ve bu sektörlerde en iyi uygulama önerileri ele alınmıştır. Yine aynı gün Türkiye ve yakın coğrafyasında yeşil ve kapsayıcı iş modelleri için fırsatlar ve engeller tartışılmış, bu bölgedeki işletmeler için güçlendirmenin nasıl yapılacağı çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

24 Ekim Perşembe günü pazar bağlantıları, politikalar, finansman ve kapasite geliştirilmesi temaları üzerinden temel pazar gelişimi konularında ilerleme ve bu temel alanlarda pazar geliştirme çabalarının etkinliği konuları işlenmiştir. Bu kapsamda politikalar alanında Global Compact Türkiye, “İş Dünyasının Öncülüğünü Yaptığı Ağların Yeşil ve Kapsayıcı İşletmeler İçin Kamu ve Özel Sektör Arasındaki İletişimde Rolü” konulu bir oturum düzenlemiştir. Oturuma UN Global Compact’in Bosna Hersek, Bulgaristan, Çin, Hindistan, Irak, Sırbistan ve Uganda Yerel Ağları temsilcilerinin yanı sıra Uluslararası Ticaret Odası temsilcileri de katılmışlardır.

Konferans boyunca gerçekleştirilen fikir alışverişlerinde yeşil ve kapsayıcı işletme sahipleri bu alandaki başarılı girişimleriyle toplumsal girişimcilik (social entrepreneurship) modellerinin aynı zamanda kar ettiklerini sergilemişlerdir. Fakat toplumsal girişimciler, üretimlerinin ölçeğini büyütmek için ihtiyaçları olan yatırımı bulma konusunda zorluklarla karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Yine toplumsal girişimcilik alanında dünyanın birçok yerinde yasaların bu işletmelerin varlıklarını sürdürülebilmeleri için destekleyici yapıda olmasına ihtiyaç olduğuna dikkat çekilmiştir.

Konferans kapsamında düzenlenen CHANGING Markets Award kazananlarına buradan ulaşabilirsiniz.

X