2 Ekim 2014 | Sağlam KOBİ Projesi Bilgilendirme Toplantısı (EBSO Meclis Salonu, İzmir)

UPS Vakfı, Dünya Ekonomik Forumu, Amerikan Ticaret Odası Sosyal Sorumluluk Birimi Kurumsal Vatandaşlık Merkezi (US Chamber BCLC), Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, UPS Türkiye işbirliği ve sizlerin desteği ile Sağlam KOBİ Projesi Türkiye’de hayata geçirilmiş ve ilk pilot yılını İstanbul yoğunluklu olarak tamamlamıştır.

Türkiye’deki KOBİ’lerin afetlere hazırlık süreçlerine ve yaşanabilecek olası afetlerin ardınan iş hayatına hızla dönmelerine destek sağlamayı amaçlayan proje kapsamında, bu güne kadar 5.000’den fazla kişiye ulaşılmış, afet konusunda farkındalık oluşturulmuş ve 246 işletme “İş Sürekliği ve Afetlere Hazırlık” eğitimlerine katılmıştır.

Sağlam KOBİ Projesi’nin İzmir’de de yaygınlaştırılması amacıyla İzmir Kalkınma Ajansı ve İzmir ABİGEM işbirliğiyle çalışmalara başlanacaktır. Öncü bir program olarak ülkemizde gerçekleşen projenin, temel ortağı olan Dünya Ekonomik Forumu aracılığıyla Dünya’nın birçok noktasında da uygulamaya geçirilmesi hedeflenmektedir.

Çok taraflı bir paydaş ilişkisi ile kurgulanan projenin İzmir’deki konuyla ilgili aktörlere aktarılması, bu aktörlerin desteği ve ortaklığında projenin yaygınlaştırılması amacıyla 2 Ekim 2014 Perşembe günü saat 14:30-18:00 saatleri arasında EBSO Meclis Salonu’nda Sağlam KOBİ Projesi Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirilecektir.

PROGRAM

14:30 – 15:00           Toplantı Kayıt

15:00 – 16:00           Açılış:

Serdar Dinler, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Gerald McSwiggan, Amerikan Ticaret Odası Afetlere Hazırlık Bölümü Başkanı

Murat Yılmazçoban, İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili

Ateş İlyas Demirkalkan, EBSO Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir ABİGEM Yönetim Kurulu Başkanı

Ana Konuşmacı: 

Türkiye’de Afet Risk Durumu ve Özel Sektörün Rolü 

Ed Martinez, UPS Vakfı Başkanı, Dünya Ekonomik Forumu Afetler Görev Gücü Başkanı

16:00 – 17:00            Sağlam KOBİ Projesi Tanıtımı 

Güler Altınsoy, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği

17:00 – 18:00            Kayıt ve Kapanış 

X