2 Ekim 2015 | TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri (İstanbul, Türkiye)

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun “TİSK 2015 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” süreci başlatıldı. TİSK’in, kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) alanında farkındalığı artırıp, şirketleri teşvik etmek amacıyla ilkini 2014’te düzenlediği ve her yıl tekrarlama kararı aldığı “TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” 2015 Programına göre, katılacak şirketler için son başvuru tarihi 2 Ekim 2015 Cuma günü saat 17:00 olarak belirlendi. Ödüller, Aralık ayında düzenlenecek törende sahiplerini bulacak. Ayrıca bu seneden itibaren GAN TÜRKİYE Özel Ödülü de verilecek.

ÖDÜLLER: Büyük Ödül ve GAN TÜRKİYE Özel Ödülü dahil, her kategoride bir büyük ölçekli ve bir KOBİ olmak üzere 2 şirkete, toplamda 14 şirkete ödül verilmesi öngörülüyor.

ÖDÜL KATEGORİLERİ

BÜYÜK ÖDÜL

Bu ödül beş kategoride (GAN TÜRKİYE Özel Ödülü hariç) toplamda en yüksek puanı alan bir büyük şirkete ve bir KOBİ’ye verilecektir. Bir toplumsal soruna yönelik yenilikçi bir çözüm içeren etkili bir projenin farklı paydaşlar ile işbirliği içerisinde iyi bir uygulama ile yaygınlaşarak sürdürülmesi sürecini gerçekleştiren iki proje yılın TİSK KSS Büyük Ödülü’nü alacaktır.

 

Kapsayıcılık Ödülü

Kamu – sivil toplum -özel sektör işbirliği içerisinde uygulanan ve/veya diğer şirketler ile işbirliği içinde gerçekleştirilen; projenin yararlanıcısı olan toplum kesimlerini ve/veya şirket çalışanlarını sürece dahil eden KSS projeleri bu ödülü alacaktır.

 

Etkililik Ödülü

Belirli bir toplumsal soruna ve/veya dezavantajlı gruba yönelik etkili bir çözüm getiren ve olumlu bir sosyal ya da çevresel veya ekonomik etkisi olan KSS projeleri bu ödüle layık görülecektir.

 

İyi Uygulama Ödülü

Fikir aşamasından başlayarak tüm planlama, uygulama, izleme-değerlendirme ve iletişim süreçlerinde etkin bir proje yönetiminin sergilendiği KSS projeleri bu ödüle layık görülecektir.

 

Sürdürülebilirlik Ödülü

Belirli bir toplumsal sorunu tamamen ya da kısmen ortadan kaldırmaya yönelik kalıcı çözüm içeren; zaman, kaynak ve uygulama kapasitesi açısından sürdürülebilir ve/veya yaygınlaştırılabilir KSS projeleri bu ödülü alacaktır.

 

Yenilikçilik Ödülü

Toplumsal sorunların çözümünde yenilikçi süreç, ürün, hizmet, uygulamalar ve/veya bilimsel yöntem ve teknolojilerin kullanıldığı KSS projeleri bu ödüle layık görülecektir.

 

GAN TÜRKİYE Özel Ödülü

Küresel İşbaşında Eğitim Ağı’na (GAN) üye bulunan TİSK tarafından kurulan GAN TÜRKİYE faaliyetleri kapsamında, “işbaşında eğitim (çıraklık, beceri eğitimi, stajyerlik ve hizmet-içi eğitim)” imkanı sunulması, kaliteli işbaşında eğitim fırsatlarının ve bu konuda bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması amacıyla şirketler tarafından yürütülen projeler, GAN TÜRKİYE ÖZEL ÖDÜLÜ’ne layık görülecektir.

Detaylı bilgi için GAN TÜRKİYE irtibat kişisi Sibel Tuğ’a 0312 439 77 17 numaralı telefondan veya stug@tisk.org.tr e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

Başvuru Kriterleri

  • Türkiye’de ticaret siciline kayıtlı şirketler, Türkiye’de uygulanan kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile ödüle başvurabilirler.
  • Başvuru için TİSK üyesi olma şartı aranmaz. Şirketler, ayrı ayrı başvuru yapmak koşuluyla birden fazla proje ile başvurabilirler.
  • Projelerin halen uygulanmakta olması ya da 1 Ocak 2011 tarihi ve sonrasında tamamlanmış olması zorunludur. Bu tarihten daha önce tamamlanan projeler ile başvuru yapılamaz.
  • TİSK 2014 KSS Ödülleri’nde ödül almış Projeler tekrar başvuru yapamaz. Ancak, başvuru yapan ama kazanamamış olanlar başvuru yapabilir.

 

Başvuru Süreci

  • Aday şirketlerin, www.tisk.org.tr internet adresinden ulaşabilecekleri TİSK KSS Başvuru Formu’nu doldurarak, 2 Ekim 2015 Cuma günü saat 17:00’ye kadar odul@tisk.org.tr adresine PDF dosyası olarak göndermeleri gerekmektedir.
  • İsteyen şirketler başvuru formuna ek olarak projenin tanıtımına yönelik hazırlanmış görsel, basılı materyal, film vb. ek materyaller gönderebilirler. (Söz konusu materyaller isteğe bağlı olarak elektronik ortamda ya da CD ile kapalı zarf içinde 2 Ekim 2015 Cuma günü saat 17:00’ye kadar TİSK Genel Merkezi’ne ulaştırılmalıdır.)
  • Kapalı zarfın teslim edileceği adres: TİSK, Herkes İçin KSS Proje Ofisi, Hoşdere Caddesi, Reşat Nuri Sokak No: 108 06540 Çankaya- ANKARA
  • Başvurular ücretsizdir.

 

Değerlendirme Süreci

Adaylık Kurulu başvuran projelerin tamamını 6 temel kategoriye (yenilikçilik, etkililik, kapsayıcılık, iyi uygulama, sürdürülebilirlik ve GAN TÜRKİYE) göre değerlendirerek finale kalacak 20 projeyi belirleyecektir. İşçi, işveren, hükümet, medya, üniversite ve STK temsilcilerinin saygın isimlerinden oluşan Seçici Kurul, 20 finalist projeyi belirtilen kategorilere göre değerlendirerek her konuda bir büyük ölçekli ve bir KOBİ olmak üzere 2’şer şirketi; toplamda 12 şirketi Tematik Ödüller için belirleyecektir. Ayrıca, Seçici Kurul 20 finalist şirketi, 5 temel kategorinin (GAN Türkiye Özel Ödülü hariç) tamamı üzerinden tekrar değerlendirerek Büyük Ödül için 2 KSS Projesi daha belirleyecektir. En İyi KSS Uygulaması olarak adlandırılacak bu ödüller de büyük ölçekli ve KOBİ kategorilerinde verilecektir.

Kazanan Projelere Aralık ayında düzenlenecek Ödül Töreni’nde plaket sunulacaktır. Ayrıca kazanan Projelere dair tanıtıcı bilgileri içerecek TİSK 2015 KSS Ödülleri Kitabı yayımlanacak ve uluslararası ölçekte dağıtımı yapılacaktır.

 

TİSK YARIŞMA VE ÖDÜL DUYURUSU

 

TİSK 2015 KSS ÖDÜLLERİ BAŞVURU FORMU

 

BROŞÜR – GAN (Global Apprenticeships Network)

 

Ödül süreciyle ilgili ayrıntılı bilgi için:
Nil Mit, Proje Koordinatörü,
Rana Çavuşoğlu, Proje Asistanı, E-posta: odul@tisk.org.tr
T: 0312. 439 77 17 F: 0312. 439 75 92

X