2014 Global Compact Ulusal Ağlar Başarı Ödülünü Global Compact Türkiye kazandı

(13 Haziran 2014, Addis Ababa, Etiyopya) UN Global Compact Ulusal Ağlar Yıllık Forumu, 9-13 Haziran 2014 tarihlerinde Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da gerçekleşti. Toplantıda Türkiye’yi UN Global Compact Ulusal Ağlar Başkanı ve Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden temsil etti.

Forum’da 2014 yılı için verilen En Başarılı Ulusal Ağ Ödülü’nü iletişim, iş birliği ve bilgi paylaşımı alanında gösterdiği üstün başarı sebebiyle Global Compact Türkiye kazandı. Ödülün kazanılmasında Global Compact Türkiye’nin geliştirdiği ve UN Global Compact’e kazandırdığı Sektörel Yayılım Stratejisi, Çarpan Etkili İşbirlikleri Yaklaşımı ve Ulusal Ağlar Gelişim Modeli çalışmaları etkili oldu.

UN Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi), sürekli rekabet içindeki iş dünyasında ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır. Vizyonu, “sürdürülebilir ve kapsamlı küresel ekonomi” olan Sözleşmeye taraf olmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Toplam 291 imzacısı ile Global Compact Türkiye Ulusal Ağı, dünyadaki en büyük 13’üncü Ulusal Ağ’dır.

X