2020-2021 Dönemi Ekipleriyle Tanışın!

EKİP LİDERİ
Murat Pekcan
Proje ve Yatırım Direktörü

 

EKİP ÜYELERİ
Beyza Elönü
Çevre Mühendisi


Kübra Engin

Kurumsal Sürdürülebilirlik
Yöneticisi

EKİP LİDERİ
Abdülkadir Çelik
İnşaat Yönetimi ve
Kamu İlişkileri Direktörü

 

EKİP ÜYELERİ
Elifcan Özakhun
Bütçe ve Raporlama
Uzmanı


Sercan Uzun

Stratejik Planlama ve
İş Geliştirme
Uzman Yardımcısı

EKİP LİDERİ
Buğra Çiçek
Pazarlama ve Ar-Ge
Direktörü

 

EKİP ÜYELERİ

Füsun Ürün Aslan
Stratejik Planlama ve
Müdür Yardımcısı 


Hatice Gökdemir

Ar-Ge Uzmanı


Nurullah Çöpoğlu

Ar-Ge Uzmanı

EKİP LİDERİ
Berna Özdemir
Kurumsal Sürdürülebilirlik Yöneticisi

 

EKİP ÜYELERİ
İrem Çıbuk Süer
Kurumsal Sorumluluk ve
Sürdürülebilirlik Uzmanı

 

Beste Betoner
Pazarlama Uzmanı

EKİP LİDERİ
Elif Banu Kocaoğlu Yıldız
Kurumsal İletişim
Müdür Yardımcısı

 

EKİP ÜYELERİ
Beril Adıkutlu
İş Analisti


Güneş Erdinç İşgören

Süreç Yönetim
Uzmanı


Melis Tutan

Kurumsal İletişim
Uzmanı

EKİP LİDERİ
Neriman Kalyoncuoğlu
Kurumsal İletişim Müdürü

 

EKİP ÜYELERİ
Anıl İnce
Yatırım Müdürü


Burcu Bozkurt

Marka Yöneticisi

 

Hatice Polat
Kanal Satış Yöneticisi

EKİP LİDERİ
Tolga Öztürk
Satış ve Pazarlama’dan
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

 

EKİP ÜYELERİ
Cem Ozan Sarı
Kıdemli Ürün Geliştiricisi

 

Selen Baltacı
Pazarlama İletişim
Direktörü

EKİP LİDERİ
Altuğ Erbil
Fabrikalar Direktörü

 

EKİP ÜYELERİ
Burcu Can
Ar-Ge Uzmanı

 

Pınar Gül Kolcu
Yardımcı Marka Yöneticisi

 

Selin Öksüz
Kalite Denetimi
Uzman Yardımcısı

EKİP LİDERİ
Onur Kasap
Stratejik Tedarik
Direktörü

 

EKİP ÜYELERİ
Ahmet Furkan Üçüncü 
Makine Mühendisi

 

Ali Can Kalay
Yazılım Geliştirici

 

Gözde Yılmaz
Tedarik Geliştirme Uzmanı

EKİP LİDERİ
Ceyhan Aydın
İmalat Sistemleri Müdürü 

 

EKİP ÜYELERİ
Cihan Mutlu
Proje Yönetim Uzmanı

 

Gökalp Şepci
Üretim Planlama ve
Kontrol Uzman Yardımcısı

 

Kübra Güner Aydın
Proje Uzmanı

EKİP LİDERİ
Engin Eren
Teknik Yönetici


EKİP ÜYELERİ

Sarp Öztüre
Stratejik Planlama
Uzmanı

 

İnan Ayrıbaş
Sürdürülebilirlik Uzmanı

EKİP LİDERİ
Nevra Aydoğan
Marka ve Sürdürlebilirlik
Direktörü

 

EKİP ÜYELERİ
Ayşe Dinçaslan
Kurumsal İletişim Uzmanı

 

Ayşegül Büyükşahin
Ar-Ge Proje Uzmanı

EKİP LİDERİ
Bülent Acicbe
Otobüs Üretim Direktörü

 

EKİP ÜYELERİ
Gözde Yenihayat
Satın Alım Müdürü

 

Hülya Gölebatmaz
Çevre Mühendisi

 

Mahmut Güleryüz
Enerji Projeleri
Koordinatörü

EKİP LİDERİ
Mehmet Demiray
Pazarlama Direktörü

 

EKİP ÜYELERİ
Elis Aral
Teknik Çözüm Uzmanı

 

Emine Yıldırım
Ar-Ge Uzmanı


Kristina İnceoğlu Petrasova

Pazarlama ve Sürdürülebilirlik
Uzmanı

EKİP LİDERİ
Utku Varol
Ar-Ge Uzmanı

 

EKİP ÜYELERİ
Gökberk Devrim
Ar-Ge Uzmanı

 

Melis Tetik
Marka Yönetim Uzmanı

 

Selin Hande Kaplan
Süreç Geliştirme Uzmanı

EKİP LİDERİ
Umut Kirmit
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi

 

EKİP ÜYELERİ
Aliberk Candoğan
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
ve Sürdürebilirlik uzmanı

 

Samet Gökhan Laçin
Avukat

EKİP LİDERİ
Yasin Külahçı
Kurumsal Strateji Direktörü

 

EKİP ÜYELERİ
Deniz Dinçeller
Strateji Uzman Yardımcısı

 

Seda Gazioğlu
Sürdürülebilirlik Uzmanı

 

Nezahat Yavuz
Çevre ve Geoteknik
Mühendisi

EKİP LİDERİ
Meral Murathan 
Genel Müdür Yardımcısı

 

EKİP ÜYELERİ
Asım Ongun Hengirmen
Mühendislik ve Teknik
Danışmanlık Uzmanı

 

Buse Budak
Pazarlama Uzman Yardımcısı

 

Elif Kesgin
Kredi Departmanında
Uzman Yardımcısı

EKİP LİDERİ
Ahmet Burak Başpınar
Sürdürülebilirlik Koordinatörü

 

EKİP ÜYELERİ
Gizem Aktaş
İletişim Uzmanı

 

Hüseyin Murat Gülşen
Enerji ve Sürdürülebilirlik
Yöneticisi

EKİP LİDERİ
Erdinç Çetin
Finanstan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı

 

EKİP ÜYELERİ
Olcay  Buğu Bekdikhan
Planlama Uzmanı

 

Ural Halaçoğlu
Ar-Ge Uzman Yardımcısı


Yansı Şener

Finansal Risk
Uzmanı

X