21 Ekim 2015 | Kurumsal Raporlamada Yeni Dönem: Entegre Raporlama Semineri (Sabancı Center, İstanbul)

Kuruluşun stratejisi, yönetimi, performansı ve gelecekten beklentilerinin kısa, orta ve uzun vadede nasıl değer yarattığının kısa ve öz bir sunumu olarak tanımlanan entegre rapor, başta yatırımcılar olmak üzere bir kuruluşun tüm paydaşlarına kuruluşa ilişkin bütüncül bir bakış açısı sağlar.

Entegre raporlama alanında uluslararası tartışmaları ülkemiz gündemine taşımak ve entegre raporlama yolculuğunda şirketlerimizin deneyim ve görüşlerini paylaşmak amacıyla Global Compact Türkiye, TKYD ve TÜSİAD işbirliği ile 21 Ekim 2015 tarihinde “Kurumsal Raporlamada Yeni Dönem: Entegre Raporlama” semineri gerçekleştirecektir.

Entegre raporlama yapmak isteyen şirketlere yol gösterecek nitelikteki raporun da tanıtılacağı bu seminerimize şahsınızın ve kuruluşunuzdaki ilgili uzmanların katılımından büyük memnuniyet duyarız.

Tarih: 21 Ekim 2015
Saat: 09:30 – 13:00
Yer: Sabancı Holding

PROGRAM

09.00 – 09:30   Açılış

09:30 – 09:40 Açılış Konuşması
Cansen BAŞARAN-SYMES, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

09.40- 10.00   Konuk Konuşmacı
Paul DRUCKMAN, IIRC (International Integrated Reporting Council) Genel Müdürü

10:00- 10:45   Panel: Sürdürülebilirliği İş’e Entegre Etmek
Dr. Yılmaz ARGÜDEN, Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı, Argüden Yönetişim Akademisi Kurucusu
Doç. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Vedat AKGİRAY, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi, IIRC Türkiye Büyükelçisi

10:45-11:00   Kahve Arası

11:00-11:30  “Kurumsal Raporlamada Yeni Dönem: Entegre Raporlama” Rehberi Tanıtımı
Prof. Dr. Güler ARAS, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi
Gaye UĞUR SARIOĞLU, TÜSİAD Şirket İşleri Bölüm Sorumlusu

11:30 -12:45   Panel: Dünyada ve Türkiye’de Entegre Raporlama Yolculuğu
Nevra ÖZHATAY, Çimsa Genel Müdürü
Susanne STORMER, Novo Nordisk Başkan Yardımcısı ve Baş Sürdürülebirlirlik Yöneticisi
Aykan Gülten, Coca Cola İçecek Kurumsal İletişim Direktörü
Oturum Başkanı: Paul DRUCKMAN, IIRC Genel Müdürü

12:45 -13:00   Soru- Cevap

X