23 Haziran 2016 | Özel Sektörde Yolsuzlukla Mücadele Programı Çalıştayı (Yaşar Üniversitesi, İstanbul)

Hollanda Krallığı Başkonsolosluğu, Yaşar Üniversitesi ve Global Compact Türkiye’nin işbirliği ile Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından düzenlenen, 23 Haziran 2016 saat 10:00’da Yaşar Üniversitesi Senato odasında gerçekleşecek olan “Özel Sektörde Yolsuzlukla Mücadele Programı İzmir Çalıştayı”na davet etmekten memnuniyet duyarız.

Tarih: 23 Haziran 2016
Saat: 10:00 – 12:30
Yer: Yaşar Üniversitesi, Senato Odası

PROGRAM

09:30-10:00 İkramlar ve Kayıt

10:00-10:15 Açılış

10:15-11:15 Yolsuzluk Endeksleri Sunumu
E. Oya Özarslan, Uluslararası Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

11:15-12:00 Trac Raporu ve Yolsuzlukla Mücadele Rehberi Sunumu
Nazlı Şenyaprak, Özel Sektör Proje Koordinatörü

12:00-12:30 Sorular & Cevaplar – Kapanış

 

Lütfen katılım durumunuzu bildiriniz.

LCV için: Nazlı Şenyaprak / Telefon: 0532 152 53 20 / e-posta: n.senyaprak@seffaflik.org

Uluslararası Şeffaflık Derneği, Hollanda Krallığı MATRA programının finansal desteği ile “Özel Sektörde Yolsuzlukla Mücadele Programı” isimli projeyi hayata geçirmektedir.

Proje özellikle riski temel alan ve riske bağlı yolsuzlukla mücadele programlarının iş dünyası tarafından benimsenmesinin teşvik edilmesini amaçlamakta olup, ihlalleri tespit etmek ve engellemek üzere planlanmıştır. Proje doğrultusunda, özel sektörde yolsuzlukla mücadele programları hakkında farkındalığı artırmak ve yolsuzlukla mücadele programı geliştirmek veya mevcut programlarını yenilikçi bir anlayışla gözden geçirmek isteyen şirketlere yol göstermek amacıyla bir de rehber hazırlanmış olup bu rehber çalıştay katılımcıları ile de paylaşılacaktır.

Genel olarak bir çok şirketin hala etkin bir yolsuzlukla mücadele donanımına sahip olmadığı bilgisi ile, önerilen proje Türkiye’de özel sektör bazında yolsuzlukla mücadele programlarına ilişkin bilgi ve anlayışın üst seviyelere çıkarılması ile beraber Türk şirketlerinin yükümlülükleri ve kendilerini ihlallere karşı nasıl koruyabilecekleri hakkında destek vermeyi hedeflemektedir. İş dünyası içindeki gelişmiş bilgi ve farkındalık düzeyi, şirketlerin kendi kurumsal uyum mekanizmalarının uluslararası standartlarla eş değer şekilde yeniden düzenlenmesine ve iyi ve temiz bir iş ortamına zemin hazırlanmasına ön ayak olacaktır.

Önde gelen özel şirketler iş dünyası ve yönetişimde şeffaflık ve hesap verilebilirliğin teşvik edilmesi için inisiyatif kullanılması konusunda oldukça merkezi bir rol oynadığına inanıyoruz. Dolayısıyla, bu çok özel etkinliktesizleri de aramızda görmek bizi onurlandıracaktır.”

X