26-27 Ocak 2016 | İş Dünyası ve İnsan Hakları Küresel Perspektifler Çalıştayı (The Marmara Pera Hotel, İstanbul)

Tedarik Zincirlerinde İnsan Haklarına Saygı Göstermek: Şirketlerin Uygulamaları ve Sivil Toplum Perspektifleri

Tarih: 26-27 Ocak 2016

Yer: The Marmara Pera Hotel, İstanbul

Şirketlerin faaliyetlerinin ve değer zincirlerinin hızlıca küreselleştiği günümüzde, şirket uygulamalarının insan haklarını koruyan nitelikler barındırmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Şirketler, tedarik zincirleri başta olmak üzere, bütün çalışma alanlarında insan haklarına saygı duyan kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerini artarak hayata geçirmektedir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ve İş Dünyası Rehberi (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) ise insan haklarına yönelik şirketlerin sorumluluklarını ve devletlerin yükümlülüklerini tanımlayan, küresel olarak kabul görmüş başlıca çerçevedir.

Global Compact Türkiye, Oxfam Türkiye ve küresel proje ortakları Global Compact Hollanda, Oxfam Novib ve Shift kuruluşları sizi, 26-27 Ocak 2016’da düzenlenecek olan “Tedarik Zincirinde İnsan Haklarına Saygı Göstermek: Şirketlerin Uygulamaları ve Sivil Toplum Perspektifleri” çalıştayına davet etmektedir. İstanbul The Marmara Pera Otel’de 1,5 gün sürecek çalıştay, tedarik zinciri programlarında başlıca gelişmeler ve öncü trendleri değerlendirmek üzere tasarlanmıştır. Aynı zamanda bu çalıştay, proje ortaklarının liderliğinde, iş dünyası ve insan hakları alanında Meksika, Endonezya ve Güney Afrika’da da çalıştayları tamamlanmış olan daha geniş kapsamlı bir projenin ayağını teşkil etmektedir.

Çalıştayda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ve İş Dünyası Rehberi çerçevesinden bakış açısıyla Türkiye’deki şirketlerin ve sivil toplum paydaşlarının tedarik zincirlerinde insan hakları yönetiminde karşılaştıkları zorluklar, edindikleri deneyimler ve iyi örnekler paylaşılacaktır. Çalıştayın amacı, şirketlere doğrudan deneyimlerini paylaşabilecekleri bir ortam sağlamak ve bununla birlikte sivil toplum kuruluşlarını da davet ederek şirketlerle ortaklıkları ve çalışmalarından edindikleri deneyimleri paylaşmalarını teşvik etmektir. Diyaloglarda yer alacak başlıklar arasında ortak risk ve etki değerlendirmesi, tedarik zincirlerinde insan hakları risklerinin bilgilendirmesi ve analizi, tedarikçilerin daha iyi sosyal performans göstermenin kazanımları gibi konular olacaktır.

Birikim ve tecrübenizle beraber tartışmalara ve çözüm önerilerine katkı sağlayacağınız bu çalıştayda, sizi ve/veya kurumunuzda tedarik zinciri yönetiminde ve sürdürülebilirlik uygulamalarında yer alan meslektaşlarınızı aramızda görmekten mutluluk duyarız. Şirketlerin tedarik zincirlerindeki insan hakları, sürdürülebilir kalkınmayla ilgili konularda çalışan sivil toplum kuruluşları temsilcileri de çalıştayımıza davetlidir.

Çalıştay programının Türkçe versiyonu kısa zaman içerisinde size iletilecektir. Bu dönemde etkinlikle ilgili herhangi bir sorunuz olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Katılım durumunuzu 15 Ocak’a kadar info@globalcompactturkiye.org adresinden Global Compact Türkiye Sekretaryası’na bildirmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,
Global Compact Türkiye Sekretaryası
Global Compact Türkiye İstanbul Ofisi: TÜSİAD
Global Compact Türkiye Ankara Ofisi: TİSK

BUSINESS and HUMAN RIGHTS

GLOBAL PERSPECTIVES PROJECT WORKSHOP

 

The Corporate Responsibility to Respect Human Rights in Supply Chains: Company Implementation and Civil Society Perspectives

Date: January 26-27th, 2016

Place: The Marmara Pera Hotel, Istanbul

As we are witnessing rapid globalization of companies’ activities and value chains, there is a need to ensure that their business practices respect human rights. Businesses are increasingly recognizing their responsibility to apply international frameworks and principles on human rights across their operations, including their supply chains. The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) is the authoritative global framework on business responsibilities and government obligations with respect to corporate human rights impacts. The UNGPs provide a roadmap for companies with their stakeholders to integrate human rights principles in their core business.

Global Compact Network Türkiye and Oxfam in Turkey, together with the project partners, Global Compact Network Netherlands, Oxfam Novib, and Shift, are inviting you to a workshop on “The Corporate Responsibility to Respect in Supply Chains: Company Implementation and Civil Society Perspectives,” on January 26-27th 2016. The workshop is designed to discuss a number of developments and leading trends in supply chain programs. It forms part of a broader project on business and human rights led by the project partners, with previous workshops held in Mexico, Indonesia, and South Africa.

The workshop will focus on sharing experiences, challenges and good practices on the management of human rights risks in the supply chain in alignment with the UNGPs by companies in Turkey and civil society stakeholders. The workshop aims to provide a safe space for corporations to directly share their experiences, while also inviting and encouraging civil society organizations to present lessons learned from their partnerships and other engagements with companies. Topics could include: collaborative risk and impact assessments, information and analysis of supply chain human rights risks, and helping suppliers identify the business case for better social performance.

The 1.5 days workshop will take place on January 26-27th in The Marmara Pera Hotel in Istanbul.

We would like to invite you and/or your colleagues in charge of supply chain management and sustainability practices, as well as any other functions that are interested, to participate in and contribute to this workshop. Civil society organizations working on human rights issues in company supply chains, sustainable development and related fields, are equally welcome to participate and contribute.

Please do not hesitate to get in touch with us, in case you have any questions about the workshop. You can RSVP for the event by sending an email to Global Compact Türkiye at info@globalcompactturkiye.org by January 15th.

Kind regards,
Global Compact Türkiye Secretariat
Global Compact Türkiye İstanbul Ofisi: TÜSİAD
Global Compact Türkiye Ankara Ofisi: TİSK

For more information please click here

X