38. Girişim ve İş Dünyası Konseyi’nde UN Global Compact İmza Töreni Gerçekleştirildi

(28 Mayıs 2016, Denizli) “Orta Demokrasi Tuzağından Çıkışta Özel Sektörün Rolü” ana temasıyla TÜRKONFED 38. Girişim ve İş Dünyası Konsey Toplantısı, Denizli’de gerçekleştirildi. TÜRKONFED üyesi Güney Ege Sanayiciler ve İşadamları Federasyonu (GESİFED) ev sahipliğinde 27-28 Mayıs 2016 tarihleri arasında Denizli’de düzenlenen Konsey’e, üye federasyon ve derneklerin yöneticileri ile bölge iş insanları da katıldı. Konsey kapsamında UN Global Compact imza töreni gerçekleştirildi.

Açılış konuşmaları, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Şükrü Kocatepe, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Ünlütürk ve GESİFED Başkanı Gültekin Okay Salgar tarafından yapılan Konsey’de bir de panel düzenlendi. “Orta Demokrasi Tuzağından Çıkışta Özel Sektörün Rolü” temalı panelin moderatörlüğünü Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci yaparken, panelistler arasında KONDA Araştırma Şirketi Genel Müdürü Bekir Ağırdır, TÜRKONFED ve TÜSİAD Başkan Yardımcısı Şükrü Ünlütürk ve TİM Başkanvekili Süleyman Kocasert yer aldı.

Bakan Zeybekçi: “Orta Gelir Tuzağını, Orta Demokrasi Tuzağı Sorununu Ele Almadan Konuşamayız”

Konsey toplantısının açılışında konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, orta gelir tuzağını, orta demokrasi tuzağı sorununu ele almadan konuşmanın mümkün olmadığının altını çizerek, şunları söyledi: “10 bin dolarlık bir ülke ile 20 bin dolarlık bir ülkenin demokrasi, insan hakları, adalet, ekonomik gelişmişlik ile siyaset kurumunun aynı olduğunu söylemek kendi kendimizi kandırmaktan başka bir işe yaramaz. Eksiklikleri ve rahatsızlıkları doğru tespit ederek, çözümleri konusunda uzlaşabilmek de önemlidir. Orta gelir tuzağı, orta demokrasi tuzağı ile ele alınmadığında asla çalışmaz. Orta gelir tuzağı, orta demokrasi tuzağı ve orta eğitim tuzağı hep birlikte ele alınmalıdır. Orta gelir tuzağını aşmak için insan kaynağının ve eğitim seviyesinde geldiğiniz gelişme aşamasının önemi vardır. İş dünyasının nitelikli eleman arayışlarında ne kadar zorlandığını görürsünüz. TÜRKONFED’i bu konularda yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum.”

Kadooğlu: “Bir Ülkenin Kurumları Gücünü Demokrasiden Alır”

Gelişmiş bir ekonomi için gelişmiş bir demokrasinin şart olduğunu söyleyen TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu da, “Barışın dilini egemen kılmak, barış diliyle konuşan bir siyaset kültürü yaratmak için kurumsal ve zihniyet değişimine ihtiyacımız var. Bu zihniyet değişimi için de en temel göstergenin gelişmiş bir demokrasi kültürü olduğuna inanıyoruz. Demokrasi ancak kurumsallaşmış yapılarla mümkündür ve bir ülkenin kurumları da, gücünü demokrasiden alır. Gelişmiş bir ekonomi için, gelişmiş bir demokrasinin şart olduğu bilinmelidir” dedi.

“Ülkemiz ve dünya çetin bir süreçten geçiyor. Türkiye olarak reformları bir an önce hayata geçirmeliyiz, son zamanlarda AB ile geliştirilen ilişkiler ışığında tam üyelik hedefine dönük yapılması gerekenleri kararlılıkla yerine getirmeliyiz” diyen Kadooğlu, şöyle devam etti: “Çevremizdeki ateş çemberinden ancak yine bölge ülkeleri ve komşularımızla iyi ilişkiler kurarak çıkabiliriz. Böyle bir dönemde yeni hükümetimize ve ekonomi yönetimine büyük sorumluluklar düşmektedir. Özellikle Acil Eylem Planı’nda, ekonomimizin itici gücü olan KOBİ’lerimizi de ilgilendiren maddelerin uygulanmasını yeni hükümetimizden ivedilikle beklediğimizi de söylemek isterim. Aynı zamanda iş dünyasının, finans kurumlarının, denetleyici kurumların ve sivil toplumun ekonomik ve yapısal reformların uygulanmasına katkı vermesini ve katılımcı bir sürecin işletilmesini de önemsiyoruz.”

Ünlütürk: “Dünyayı Değiştirmek İsteyenlerin, Önce Kendilerini Değiştirmeleri Lazım”

Türkiye’nin potansiyellerini kullanmasının güçlü bir eğitim sistemi ve güçlü bir demokrasiden geçtiğini vurgulayan TÜRKONFED ve TÜSİAD Başkan Yardımcısı Şükrü Ünlütürk de şunları söyledi: “Burada, Anadolu’nun farklı bölgelerinden, illerinden gelen iş insanlarımız var. Pek çok kentimizin farklı alanlarda birikimi ve potansiyeli var. Bu potansiyeli güçlü biçimde ortaya çıkaracak, iş insanları olarak bizi, bölgemizde, dünyada rekabet gücü açısından da en ileriye taşıyacak, iki gündem maddemiz var ki, bunların bizim en fazla sıkı sıkıya sahip çıkmamız gereken alanlar olduğuna inanıyoruz. En önemli kaynaklarımızdan biri olan çocuklarımıza, gençlerimize dijital çağın gelişimini takip eden, sorgulayan, hayal kuran, yaratıcı, akılcı bir eğitim verebilmek ve güçlü demokrasi talebimize sıkı sıkıya sahip çıkmak. Etkin bir hukuk devleti çatısı altında, güçlü bir eğitim sistemi ve güçlü bir demokrasimiz olmadan, tüm potansiyellerin, ne yazık ki tüm kentlerimizin potansiyellerinin de solup gideceğinin, kazanılan başarıların günlük kısa vadeli başarılar olarak kalacağının bilincinde olmalıyız.”

UN Global Compact’e dikkat çeken Ünlütürk, “Dünyayı değiştirmek isteyenlerin, önce kendilerini değiştirmeleri lazım. Her ne kadar henüz dünya çapında yaklaşık 13 bin kurum tarafından kabul edilmiş olsa da, bu fikrin ortaya atılıyor, tartışılıyor, bugün Denizli’de gündeme geliyor olması önemli. UN Global Compact imzacıları önce 10 ilkesine uyum göstereceklerini, ardından her sene raporlayacaklarının taahhüdünde bulunurlar. Bu da bir şirketin yöneticisi olarak tavır belirlemenize yol açıyor. UN Global Compact ilkelerinin işaret ettiği ilkeleri bugün uluslararası şirketler tedarikçilerine birer ön koşul olarak getiriyorlar” diye ekledi.

UN Global Compact İmzalandı

Dünyanın en kapsamlı kurumsal sürdürülebilirlik platformu olan UN Global Compact (BM Küresel İlkeler Sözleşmesi), dünya çapında en üst düzey özel sektör-kamu işbirliği sağlayıcısı olarak biliniyor. Dünya üzerinde 13 binden fazla kurumun imzaladığı Global Compact, başta özel sektör kuruluşları olmak üzere kurumları insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında harekete geçmeye ve gerçekleştirdikleri çalışmaları her yıl raporlamaya davet ediyor. Türkiye’de 318 aktif imzacısı bulunan girişimin Türkiye’de yaygınlaştırılması ve sorumluluk sahibi iş modellerinin iş dünyası tarafından benimsenmesi için TÜRKONFED ve üyesi birçok dernek de un Global Compact imzacısı arasında yer alıyor. Konsey toplantısının sonunda UN Global Compact imzacıları arasında yeni üyelerin de katılımına dönük UN Global Compact İmza Töreni gerçekleştirildi.

X