5 Aralık 2016 | “İklim Değişikliği ile Mücadele ve Özel Sektör” Konferansı (Sabancı Center, İstanbul)

Global Compact Türkiye, TÜSİAD, REC Türkiye ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) işbirliğiyle “İklim Değişikliği ile Mücadele ve Özel Sektör” başlıklı bir konferans düzenlenecek. Konferans 5 Aralık 2016 Pazartesi günü 08:30 – 12:30 saatleri arasında Sabancı Center’da gerçekleşecek.

Etkinlik kapsamında aşağıdaki sorulara yanıt aranacak:

  • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paris Anlaşması iş dünyası için neden önemli?
  • COP 22’nin Türkiye açısından sonuçları neler?
  • İş dünyası Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini ve iklim değişikliğini nasıl algılıyor?
  • İklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlayacak politika araçları neler? Bu araçlar Türkiye ekonomisini nasıl etkiler?

Açılış konuşması TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes tarafından gerçekleştirilecek konferansta, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve İklim Değişikliği Baş Müzakerecisi Mehmet Emin Birpınar COP 22 sonrasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunacak. Konferansta ayrıca TÜSİAD’ın “Ekonomi Politikaları Perspektifinden İklim Değişikliyle Mücadele Raporu” tanıtılacak.

Paris Anlaşması sonrası süreçte Türkiye’de iklim değişikliğiyle mücadeleyi ele alacak olan konferans aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin anlaşılması, benimsenmesi ve uygulanmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu çerçevede özellikle 7. (Erişilebilir ve Temiz Enerji), 13. (İklim Eylemi) ve 17. (Hedefler için Ortaklıklar) hedeflere odaklanılıyor.

Akçansa, Allianz Sigorta A.Ş, BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti, Koç Holding A.Ş, Türkiye Garanti Bankası A.Ş, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’’nin sponsorluğunda (aynı zamanda etkinlik sponsoru) ve EY Türkiye’nin de Karbon Ayak İzi sponsoru olduğu bu rapor Türkiye’de emisyon azaltımı amacıyla kullanılabilecek politika araçlarını ekonomik etkileriyle birlikte ele alıyor.

Konferans, REC Türkiye Direktörü Rıfat Ünal Sayman ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (Programdan Sorumlu) Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Atila Uras’ın Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve özel sektör perspektifini ele alacağı oturumla devam edecek. Konferansın son bölümünde ise TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Metin Akman’ın moderatörlüğünde, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Canan Ercan Çelik ve Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin’in katılacağı bir kapanış oturumu gerçekleştirilecek.

Tarih: 5 Aralık 2016
Saat: 08:30 – 12:30
Yer: Sabancı Holding

PROGRAM

08:30 – 09:00 Kayıt

09:00 – 09:30 Açılış Konuşması
Cansen Başaran Symes, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

09:30 – 10:00 COP 22 Analizi
Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Baş Müzakereci
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 

10:00 – 10:30 TÜSİAD Raporu Sunumu: “Ekonomi Politikaları Perspektifinden İklim Değişikliğiyle Mücadele”
Prof. Dr. Erinç Yeldan, Bilkent Üniversitesi

10:30 – 10:45 Soru-Cevap

10:45 – 11:00 Kahve Arası

11:00 – 11:30 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve İş Dünyası Bakış Açısı
Atila Uras, (Programdan Sorumlu) Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı, BM Kalkınma Programı
Rifat Ünal Sayman, Bölgesel Çevre Merkezi Türkiye Direktörü

11:30 – 11:45 Soru-Cevap

11:45 – 12:30 Değerlendirme ve Kapanış Oturumu
Oturum Başkanı: Metin Akman, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Yuvarlak Masa Lideri

Canan Ercan Çelik, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Seçkin, Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı

KATILIM FORMU

X