9-13 Haziran 2014 | Global Compact 12. Yıllık Ulusal Ağlar Forumu (ALNF) ve BM Sistemi Özel Sektör Temsilciler Toplantısı (Addis Ababa, Etiyopya)

Her sene düzenlenen BM Sistemi Özel Sektör Temsilcileri Toplantısı, özel sektörle birlikte çalışan BM yetkilierinin iletişim, öğrenim ve eşgüdümünü geliştirmeyi amaçlamakta, Yıllık Ulusal Ağlar forumu ise Ulusal Ağlar ve şirketlerden temsilcileri bir araya getirerek deneyimlerini paylaşmalarını sağlamaktadır. Bu sene, bu iki toplantı aynı çatı altında 9-13 Haziran tarihleri arasında Etiyopya’nın Başkenti Addis Ababa şehrinde düzenlenecek. Bu iki önemli toplantının birleştirilmesi Global Compact’in özel sektörü Birleşmiş Milletler hedefleri doğrultusunda harekete geçirme iradesini yansıtmaktadır.

Toplantılarda yenilikçi iş birliği modelleri incelenecek; BM, iş dünyası, yatırımcılar ve Global Compact Ulusal Ağlarının güçlü oldukları alanlarda verebilecekleri katkılar değerlendirilecektir. Bunun yanı sıra 2015 sonrası kalkınma gündemi çerçevesinde özel sektörün rolü tanımlanacak, bu alanda tartışma platformları yaratılacaktır. Sadece Ulusal Ağ temsilcilerinin katılacağı toplantılarda ise Global Compact Ulusal Ağlarının yönetişim modellerini geliştirmek üzere fikir paylaşımı sağlanacaktır.”

X