Ahmet Dördüncü Azerbaycan’da Sorumlu İş Dünyası Konferansında Açılış Konuşması Yaptı

 

(26 Kasım 2019, Bakü) Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, UN Global Compact ve Birleşmiş Milletler Ajansları temsilcilerinin katılımıyla 26 Kasım 2019’da Bakü’de düzenlenen “Azerbaycan’da Sorumlu İş Dünyası” konferansında açılış konuşması yaptı.

Ahmet Dördüncü, sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınmanın iş dünyası için önemine ve ekonomik, sosyal, çevresel ve yönetimsel alanlarda sunduğu fırsatlara değindi. Dördüncü, “dünyaya ve topluma karşı sorumlu davranması beklenilen iş dünyasının, uluslararası standartları yakalaması, tüketicileri ile güven ilişkisi kurması ve küresel boyutta rekabet edebilmesi için çalışmalarının merkezine “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını” alması şart” dedi.

Ahmet Dördüncü ayrıca, Global Compact Türkiye’nin On İlke çerçevesinde sorumlu iş dünyası için sağladığı desteği, başarı ve faaliyetlerini katılımcılarla paylaştı. Dördüncü, “Global Compact Türkiye Yerel Ağı olarak, ülkemizde sürdürülebilir iş yapış şeklini benimseyen kurumlarımıza, On İlke temelinde destek oluyor, üyelerimizle çözümün ve değişimin öncüsü oluyoruz” dedi.

Konferans kapsamında ayrıca, UN Global Compact’in değer önergesi, çocuk ve kadın hakları konularında bir dizi çalıştay düzenlendi. Global Compact Türkiye Genel Sekreteri Melda Çele, bu çalıştaylarda, Global Compact Türkiye’nin geçmişten günümüze stratejisi ve iyi uygulamalarını paylaştı.

 

 

X