Author: Göksel Balaban

(25-26 Şubat 2021) UN Global Compact Young SDG Innovators Programı’nın “Sorun Tanımlama” başlıklı 2. İnovasyon Kampı, 25-26 Şubat 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleşti. İki günlük kamp boyunca ekipler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmak için uygulayabilecekleri radikal iş modellerini öğrendiler ve bu...

(15 Aralık 2020) UN Global Compact üyesi şirketlerden, hayata geçirdikleri yenilikçi uygulamalarla küresel sorunların çözümüne katkı sunan çalışanların başvuruları Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu, kamu, Birleşmiş Milletler, akademi ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Eczacıbaşı Yapı Gereçleri İnovasyon...

Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finans Çalışma Grubu tarafından 27 Kasım tarihinde "SKA’lar için CFO Görev Gücü" webinarı düzenlendi. Yıllık değeri 14 trilyon dolara yaklaşan kurumsal yatırımların yönetiminde söz sahibi olan CFO’lar SKA’ların gerçekleşmesi için nasıl bir stratejik rol üstlenebilirler? Global Compact...

Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA’lara) ilke temelli bakmak, amaçlara ulaşılmasında şirketlerin tepe noktasındaki finans yöneticilerinin rolünü ele almak, sürdürülebilir finans uygulamalarının beraberinde getireceği yeni ekonomik fırsatları Türkiye iş dünyası gündemi ekseninde değerlendirmek ve finansal açıdan bir yol haritası...

X