Author: Göksel Balaban

Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi UN Global Compact, dünyanın her yerindeki iş dünyası liderlerini COVID-19 küresel salgınından etkilenen çalışanlara, topluluklara ve şirketlere destek olmak üzere birlik olmaya çağırıyor....

UN Global Compact Young SDG Innovators (Genç SKH Yenilikçileri) Programı’nın 4. İnovasyon Kampı online ortamda gerçekleştirilerek sürdürülebilir çözümlere katkı sundu. 26-27 Mart tarihlerinde, Impact Hub İstanbul program ortaklığında gerçekleştirilen kampa 42 program katılımcısı, 7 mentör ve 5 uzman konuk katıldı....

Global Compact Türkiye kurumsal sürdürülebilirlik alanındaki çabalara ivme kazandırmak ve bu çalışmaların Türkiye’deki etki alanını genişletmek amacıyla güçlü iş birlikleri kurmaya devam ediyor. Bu kapsamda dün düzenlenen imza töreniyle birlikte Ege bölgesinde iş dünyasını temsil eden Ege Sanayicileri ve İşinsanları...

United Nations Global Compact’in, küresel çapta başlattığı Target Gender Equality (Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) programına kayıtlar başladı. Türkiye’nin de pilot ülke olarak yer aldığı ve 22 ülkede eşzamanlı yürütülecek program, 5.5 numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin gerçekleşmesi için şirketleri harekete geçirmeyi...

X