Biyoçeşitlilik Webinarı

WWF-Türkiye işbirliğinde 2 Nisan tarihinde online olarak Biyoçeşitlilik Webinarı gerçekleşti.

Webinarda, biyoçeşitliliğin iş dünyası açısından kritik önemi, biyoçeşitliliğin korunması ve geliştirilmesinde iş dünyasının sorumlulukları ele alındı. Webinarda ayrıca, biyoçeşitlilik alanında küresel gelişmeler, girişimler ve Doğa için Bilim Temelli Hedefler (SBTn) hakkında bilgi verilerek şirketlerin biyoçeşitliliği iş stratejilerine nasıl entegre edebileceklerine dair öneriler ve iyi uygulama örnekleri sunuldu.

The Biodiversity Webinar, organized in partnership with WWF-Turkiye, highlighted the critical importance of biodiversity for companies and underlined their responsibilities in safeguarding and enhancing biodiversity. The webinar provided insights into global developments and initiatives related to biodiversity, such as Business for Nature and Science-Based Targets for Nature (SBTn), providing practical insights and strategies for businesses to integrate biodiversity considerations into their operations.

X