Borsa İstanbul’un Girişimiyle “Sürdürülebilirlik Platformu” Oluşturuldu

(2 Aralık 2013) Sürdürülebilirlik Platformu’nda Borsa İstanbul’un yanı sıra Carbon Disclosure Project (CDP) Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD), Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu (CGFT), Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Sürdürülebilir Büyümede Finansal Sektörünün Rolü Çalışma Grubu, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB), TÜSİAD, Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) ve UN Global Compact Türkiye Ağı yer alıyor.

Türkiye’de sürdürülebilirlik konusunda çalışmalar yapan ve sürdürülebilir kalkınma hedefine destek veren sivil toplum kuruluşlarını, konu ile ilgili girişimleri ve paydaşları bir araya getiren bir “Sürdürülebilirlik Platformu” oluşturuldu.

Borsa İstanbul’un girişimleriyle oluşturulan platform, farklı paydaşlar tarafından sürdürülebilirlik konusunda yapılan çalışmalar arasında bir sinerji yaratmayı hedefliyor. Platform ayrıca, basın mensuplarının sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığının artırılması, sürdürülebilirlik riskleri konusunda algının güçlendirilmesi ve bu konuda ortak bir bakış açısının oluşturulmasını amaçlıyor.

 

“Platformun Ülkemizde Bu Alandaki Bilincin Gelişmesine Önemli Katkılar Sunacağına İnanıyoruz”

Borsa İstanbul Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı M. İbrahim TURHAN, Platform hakkında şunları söyledi:

“Borsa İstanbul olarak, başta pazarlarımızda işlem gören şirketlerimiz olmak üzere ülkemizin ekonomisine katkı sunan tüm firmaların faaliyetlerini sürdürülebilirlik kavramı altında ifade edilen ve tüm paydaşlarıyla birlikte çevreye, bünyelerinde barındırdıkları insan kaynağı başta olmak üzere içerisinde var oldukları topluma saygı ilkeleri çerçevesinde yürütmelerine büyük önem atfediyoruz. Bu ilkelerin sadece yatırım ve üretim süreçlerinde değil, bu süreçlerin finansmanında kullanılan kaynakların edinimi aşamasında da gözetilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bilindiği üzere,  geçtiğimiz yıl Rio’da Nasdaq OMX, Brezilya Borsası BM&F Bovespa, Johannesburg Borsası ve Mısır Borsası ile birlikte Sürdürülebilir Borsalar Girişimini başlattık. Yine mevcut kurumsal yönetim endeksi uygulamamıza ek olarak sürdürülebilirlik endeksi oluşturulması noktasında da çalışmalarımız devam ediyor. Bu çerçevede başlatmış olduğumuz Sürdürülebilirlik Platformu’nun da ülkemizde bu alandaki bilincin gelişmesine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz.”

 

Platforma Destek Verenler

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Genel Sekreteri Konca Çalkıvik, “Sürdürülebilirlik Platformu, ülkemizdeki kaynakların daha verimli kullanılmasına yönelik şartları sağlamayı hızlandırarak, “sürdürülebilir kalkınma” hedeflerine ulaşılmasını kolaylaştıracaktır. SKD olarak, birlikte hareket etmenin gücüyle, sürdürebilir kalkınma önündeki her türlü düşünsel, bürokratik ve ekonomik engelin aşılabileceğine inanıyoruz. Derneğimiz, Sürdürülebilirlik Platformu’na uluslararası işbirliklerinden edindiği bilgi ve deneyimleri aktararak yaratılacak faydanın artışına önemli bir katkı sağlayacaktır. Sürdürülebilirlik Platformu; bir uzlaşma, bilgi, düşünce ve pratiklerin paylaşım alanı olarak Dünyanın ve Türkiye’nin geleceği konusundaki iyimser beklentilerini arttıracaktır” ifadesini kullandı.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ve ‘Carbon Disclosure Project (CDP)’ Türkiye ofisi direktörü Melsa Ararat   “Sürdürülebilirlik şirketlerin, yatırım kuruluşlarının ve borsaların ortak hedefi olduğu ölçüde ekonomik kalkınmanın eşitlikçi, kapsayıcı ve sürdürülebilir olması mümkün olacaktır. Borsa Istanbul’un sürdürülebilirlik konusunu önemsemesinden memnuniyet duyuyoruz ve platformun çalışmalarına gerek kurumsal yönetim konusundaki uzmanlığımız, gerekse CDP projesi yürütücüsü olarak edindiğimiz birikimle bilimsel destek vermeye hazırız” diyerek konuya ilişkin görüşlerini paylaştı.

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, “TBB olarak böyle bir platformun kurulmasının özellikle finansal piyasalar ile finansal olmayan piyasalar arasında sürdürülebilirlik kavramının gelişmesi, büyümesi ve şirketlerin iş yapış şekillerine ve stratejilerine yansıtılması açılarından önemli rol oynayacağına inanıyoruz. İklim değişikliğinin tüm iş dünyasını etkilediği günümüzde çevresel ve sosyal konuların da finans sektöründe karar verme süreçlerinde dikkate alınmasını önemsiyoruz. Bu çerçevede Türkiye Bankalar Birliği olarak, üzerimize düşen sorumluğun bilinciyle, 2009 yılından beri etkin olarak görev yapan bir Çalışma Grubu kurmak suretiyle, üyelerimiz nezdinde konunun önemine dikkat çekmek için, konferans, çalıştay, uzaktan ve örgün eğitim programları gibi çeşitli etkinlikler düzenlenmesinin yanı sıra uluslararası kurumlarla da işbirliği yapmaktayız. Bu platformun ülkemizde bu konularda duyarlılığın artması, iyi uygulamaların desteklenmesi ve ülkemizde de küresel dünyada kabul gören sürdürülebilirlik yapılanmalarının oluşumuna katkı vereceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Koordinatörü Güray Karacar “Kurumsal yönetim kuruluşların kaynaklarını etkin bir biçimde kullanmalarını ve sürdürülebilirliklerini, farklı çıkarların dengeli bir şekilde şirket stratejilerine yansıtılması yoluyla sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir anlayışı işaret etmektedir. Sürdürülebilirlik anlayışının kurumlarımızda yaşatılabilmesi için kurumsal yönetim ilkelerinin kilit bir rol oynadığına inanıyor ve Borsa İstanbul liderliğinde oluşturulan platformun kuruluşlarımızın bu konuda gelişimleri için önemli bir misyonu yürüteceğine inanıyoruz” diyerek konunun kurumsal yönetim boyutuna dikkat çekti.

TÜSİAD Genel Sekreteri Zafer A. Yavan ise, TÜSİAD’ın konuya bakışını şu sözlerle dile getirdi:

“TÜSİAD olarak, sürdürülebilirlik anlayışının iş dünyasında içselleştirilmesinde paylaşarak öğrenmenin önemine inanıyoruz. Bu doğrultuda, Sürdürülebilirlik Platformu’nu, ülkemizde sürdürülebilirlik bilincini yaymak amacıyla yola çıkan tüm paydaşları biraraya getirmesi ve bu kapsamda yapılacak faaliyetlerin etki alanını genişletecek olması açısından önemsiyoruz.”

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Başkanı Attila Köksal, platformun önemini şu sözlerle vurguladı:

“Hızla artan dünya nüfusu, sanayileşme ve modern yaşamla değişen ihtiyaçlar sonucunda sürdürülebilirlik kavramı hem kurumsal hem de bireysel yaşamda önemli yer tutmaya başladı. TSPAKB olarak sürdürülebilirlik kavramının yatırımcılar arasında yaygınlaştırılması konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni kurulan platformun da bu noktada önemli bir rol üstlendiğine inanıyor ve bu oluşumun parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) Başkanı Abdullah Orkun Kaya ise şunları söyledi:

“Sermaye piyasalarında sürdürülebilirlik çalışmaları, küresel standartlarla yakınsamayı destekleyecek, uzun vadeli sağlam temel ve koşullarda iş yapılmasına katkı sağlayacaktır. TÜYİD olarak, sürdürülebilirlik çalışmalarının şirketlerin adil piyasa değerlerine ulaşmalarına ve Türkiye Sermaye Piyasalarının derinlik kazanmasına fayda sağlayacağına inanıyor ve bu konuyla ilgili tüm çalışmaları destekliyoruz.”

UN Global Compact Türkiye Başkanı Dr. Yılmaz Argüden de, görüşlerini şöyle dile getirdi: “Sürdürülebilirlik yaşamsal bir önceliktir. Sürdürülebilirlik kavramını hayata geçirmek hepimizin tüm paydaşlarımıza, içinde yaşadığımız topluma, çevremize ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur.  Dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu olan UN Global Compact’in Türkiye’deki imzacılarının yerel ağı olarak sürdürülebilirliği toplumsal bir öncelik haline getirmeyi hedefliyoruz.  Bu doğrultuda, Borsa İstanbul ile birlikte bu konuya gönül vermiş kurumların çalışmalarında birbirlerini desteklemeleri için oluşturulan bu platforma destek vermekten mutluluk duyuyoruz.  Evrensel ilkelerin yaygınlaşması ve sürdürülebilirlik kavramının kurumların karar alma mekanizmalarında vazgeçilmez bir unsur olması yönünde çalışmalarımızın yerel ve uluslararası işbirlikleri ile geliştirilmesini hedefliyoruz.”

Sürdürülebilirlik Platformu önümüzdeki süreçte bahsi geçen hedeflere yönelik çalışmalarını sürdürmeyi ve tüm paydaşların ortak çabasıyla ülkemizin sürdürülebilirlik konusundaki pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

İrtibat:

Borsa İstanbul Dış İlişkiler Bölümü, international@borsaistanbul.com

X