Programa Genel Bakış

Şirketler hem kendi çalışanları hem de değer zincirindeki çalışanların, faaliyet alanlarındaki toplulukların ve hatta ürünlerinin veya hizmetlerinin son kullanıcılarının insan haklarına etki eder. Bu etki, doğrudan veya dolaylı olarak, uluslararası kabul görmüş insan haklarının neredeyse her birine dokunur. Sonuç olarak şirketler, operasyonları ve tedarik zincirlerinde insan haklarını iyileştirme konusunda hem sorumluluğa hem de fırsata sahiptir.

 

Şirketiniz, uluslararası kabul görmüş insan haklarını destekliyor, bu haklara saygı duyuyor ve bu alandaki çalışmalarını görünür kılıyor mu? İş Dünyası ve İnsan Hakları Programı, UN Global Compact üye şirketleri için tasarlanmış altı aylık bir hızlandırma programıdır. Program, insan hakları üzerindeki önemli etkilerini belirleme, uygunluk denetim (due diligence) süreçlerini tesis etme ve uygulanabilir bir eylem planı geliştirme süreçlerinde şirketleri destekleyerek insan hakları yolculuğunda ilerlemelerini hızlandıracaktır.

 

Programa katılan şirketler,

 • İnsan hakları uygulamasını gözden geçirme,
 • İnsan hakları alanındaki uygulamalarının etkilerini değerlendirme ve atılması gereken adımları belirleme
 • Şikayet mekanizmaları ve çözüm yolları dahil olmak üzere insan hakları üzerindeki olumsuz etkileri azaltma yöntemlerini öğrenme,
 • Hem kendi içlerinde hem de değer zincirinde insan haklarını iyileştirmek için bir eylem planı oluşturma,
 • Birlikte çalışabilecekleri paydaşlarla iletişime geçme,
 • Programın sonunda sertifikaya alma imkanlarına erişecektir.

 Katılımcılar Program Hakkında Ne Diyor?

 Programın Aşamaları

1.AdımKatılımcılar, UN Global Compact’in On İlkesi ve insan hakları durum tespiti sürecini anlar ve daha detaylı incelemek üzere değer zincirinde temel bir alan belirler.
– Küresel başlangıç webinarı
– “Şirketler, Birleşmiş Milletler İş Dünyası Rehber İlkeleri(UN Guiding Principles
– UNGPs) Modül 1’i nasıl operasyonel hale getirebilir” başlıklı online eğitim
– UNGPs’in temel kavramları, insan hakları durum tespiti ve “İnsan Haklarına Saygı Sorumluluğu Boşluk Analizi Aracı”nı hakkında küresel oturum
– Türkiye’deki katılımcılarla düzenlenecek atölye çalışması
– UNGPs boşluk analizi aracınının tamamlanacağı bireysel çalışma
2.AdımKatılımcılar, şirketlerinin değer zinciri ve potansiyel etkilerini inceler.
– “Şirketler, BM İş Dünyası Rehber İlkeleri(UN Guiding Principles
– UNGPs) Modül 2’yi nasıl operasyonel hale getirebilir” başlıklı online eğitim
– İnsan hakları gündeminin anlaşılması, risk faktörlerinin belirlenmesi, risk bilgilerinin nerede bulunacağı ve değer zincirinin haritalanması ve odak alanlarının belirlenmesi üzerine küresel oturum
– Türkiye’deki katılımcılarla düzenlenecek atölye çalışması
– Değer zinciri haritalama aracının ve risk tanımlama matrisinin tamamlanacağı bireysel çalışma
3.AdımKatılımcılar, öne çıkan insan hakları etkilerini önceliklendirir ve şirketlerinin bu etkilerle olan ilişkisini belirler.
– “Şirketler BM Rehber İlkeleri, Modül 3’ü nasıl operasyonel hale getirebilir” konulu online eğitim
– Potansiyel etkilerin önceliklendirilmesi, risklerin şiddeti ve olasılığının belirlenmesi ve risk ısı haritası üzerinde gösterilmesi hakkında küresel oturum
– Türkiye’deki katılımcılarla düzenlenecek atölye çalışması
– Risk ısı haritasının tamamlanacağı bireysel çalışma
4.AdımKatılımcılar insan hakları eylem planlarını uygulamaya ve izlemeye başlar.
– Öne çıkan en az bir etkiye yönelik istenen sonuçların ve üst düzey metriklerin tanımlandığı bir eylem planı geliştirmeye ilişkin küresel oturum
– Türkiye’deki katılımcılarla düzenlenecek atölye çalışması
– Metrikler dahil olmak üzere belirgin bir etki için eylem planının tamamlanacağı bireysel çalışma
5.AdımKatılımcılar, etkilenen paydaşları kurumsal süreçlerine nasıl etkin bir şekilde dahil edeceklerini ve etkilerinin iletişimini nasıl yapacaklarını öğrenir.
– Kurum içi ve kurum dışı iletişim ve raporlama süreçleri dahil olmak üzere, etkili iletişimin bileşenlerini inceleme konusunda online eğitim
– Türkiye’deki katılımcılarla düzenlenecek atölye çalışması
– Bir iletişim planının ve paydaş katılım planının oluşturulacağı bireysel çalışma
6.AdımKatılımcılar şikayet, çözüm ve telafi mekanizmalarını anlar.
– “Şirketler BM İş Dünyası Rehber İlkeleri (UN Guiding Principles
– UNGPs) Modül 4’ü nasıl operasyonel hale getirebilir” başlıklı online eğitim
– İnsan Hakları Uygunluk Denetimi (Human Rights Due Diligence) sürecini destekleyen operasyonel düzeyde şikayet mekanizmaları dahil olmak üzere, farklı çözüm yöntemlerine ilişkin küresel oturum
– Türkiye’deki katılımcılarla iyi uygulama örneklerinin
inceleneceği atölye çalışması
– Şikayet ve telafi mekanizmalarındaki boşluk analizinin tamamlanacağı ve bir çözüm planının geliştirileceği bireysel çalışma

 Programın Uygulandığı Ülkeler

Almanya – Amerika Birleşik Devletleri – Avusturya – Bangladeş – Birleşik Krallık – Bolivya – Brezilya – Danimarka – Dominik Cumhuriyeti – Ekvador – Endonezya – Fas – Finlandiya – Fransa – Güney Afrika – Gürcistan – Hollanda – İspanya –  İsveç – İsviçre – İtalya – Japonya – Kanada – Kenya – Kolombiya – Kore – Lihtenştayn – Malezya – Brunei – Meksika – Nijerya – Orta Amerika – Özbekistan – Pakistan – Paraguay – Peru – Portekiz – Sırbistan – Sri Lanka – Tanzanya – Türkiye – Ukrayna – Uruguay

TAKVİM

Başvuru dönemi:

16 Ekim-15 Aralık 2023

Program Dönemi:

Şubat – Haziran 2024

 Katılım Şartları

 • UN Global Compact üyesi olmak ve UN Global Compact Türkiye Yerel Ağı’nın tüzel kişiliği olan Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacıları Derneği’ne kayıtlı olmak.
 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik ilerlemeyi hızlandırmak üzere kurumsal hedef belirleme ve aksiyon almayı amaçlamak,
 • Program boyunca sürdürülebilirlik, insan kaynakları, tedarik zinciri sürdürülebilirliği ve/veya kurumsal risk yönetimi gibi birimlerden etkinliklere katılabilecek iki temsilci belirlemek,
 • Program aşamalarını takip edecek, katılımcılara destek olacak ve üst düzey etkinliklere katılacak yönetici düzeyinde bir “Ekip Lideri” belirlemek.

 Notlar

 • Programa katılım kontenjanla sınırlıdır.
 • Programa katılım Türkiye’de ücretsizdir.
 • Program çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.
 • Program hakkında detaylı bilgi için: info@globalcompactturkiye.org
X