Programa Genel Bakış

Şirketler hem kendi çalışanları hem de değer zincirindeki çalışanların, faaliyet alanlarındaki toplulukların ve hatta ürünlerinin veya hizmetlerinin son kullanıcılarının insan haklarına etki eder. Bu etki, doğrudan veya dolaylı olarak, uluslararası kabul görmüş insan haklarının neredeyse her birine dokunur. Sonuç olarak şirketler, operasyonları ve tedarik zincirlerinde insan haklarını iyileştirme konusunda hem sorumluluğa hem de fırsata sahiptir.

 

Şirketiniz, uluslararası kabul görmüş insan haklarını destekliyor, bu haklara saygı duyuyor ve bu alandaki çalışmalarını görünür kılıyor mu? İş Dünyası ve İnsan Hakları Programı, UN Global Compact üye şirketleri için tasarlanmış altı aylık bir hızlandırma programıdır. Program, insan hakları üzerindeki önemli etkilerini belirleme, uygunluk denetim (due diligence) süreçlerini tesis etme ve uygulanabilir bir eylem planı geliştirme süreçlerinde şirketleri destekleyerek insan hakları yolculuğunda ilerlemelerini hızlandıracaktır.

 

Programa katılan şirketler,

 • İnsan hakları uygulamasını gözden geçirebilecek,
 • İnsan hakları alanındaki uygulamalarının etkilerini değerlendirebilecek ve atılması gereken adımları belirleme yetkinliğine sahip olacak,
 • Şikayet mekanizmaları ve çözüm yolları dahil olmak üzere insan hakları üzerindeki olumsuz etkileri azaltma yöntemlerini öğrenecek,
 • Hem kendi içlerinde hem de değer zincirinizde insan haklarını iyileştirmek için bir eylem planı oluşturabilecek,
 • Birlikte çalışabilecekleri paydaşlarla iletişime geçebilecek,
 • Programın tamamlandığını gösteren sertifikaya sahip olabilecek.

 Programın Aşamaları

 Katılım Şartları

 • UN Global Compact üyesi olmak
 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik ilerlemeyi artırmak üzere kurumsal hedef belirleme ve aksiyon almayı amaçlamak,
 • Program boyunca sürdürülebilirlik, insan kaynakları, tedarik zinciri sürdürülebilirliği ve/veya kurumsal risk yönetimi gibi birimlerden etkinliklere katılabilecek iki temsilci belirlemek,
 • Program aşamalarını takip edecek, katılımcılara destek olacak ve üst düzey etkinliklere katılacak yönetici düzeyinde bir “Ekip Lideri” belirlemek.

 Programın Uygulandığı Ülkeler

Almanya – Arjantin – Avustralya – Avusturya – Bangladeş – Belarus – Bolivya – Danimarka – Ekvador – Endonezya – Finlandiya – Fransa – Guatemala – Güney Afrika – Gürcistan – Hollanda – İspanya – İsveç – İsviçre – Kanada – Kenya – Kolombiya – Güney Kore – Lihtenştayn – Malezya ve Brunei – Meksika – Norveç – Orta Amerika ve Dominik Cumhuriyeti – Paraguay – Peru – Portekiz – Sri Lanka – Türkiye – Uruguay

TAKVİM

Başvuru Süreci:
13 Ekim 2022 – 16 Aralık 2022

Program Başlangıcı:
Ocak 2023
Program Bitişi:
Haziran 2023

NOTLAR

 • Programa katılım kontenjanla sınırlıdır.
 • Programa katılım Türkiye’de ücretsizdir.
 • Program hakkında detaylı bilgi için:  info@globalcompactturkiye.org
X