Haberler

2030 yılında daha yaşanılası bir dünya için eşitsizlikleri azaltmak ve kimsenin geride kalmamasını sağlamak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından biridir. COVID-19 salgını ve dünyanın sahne olduğu diğer krizler mevcut eşitsizlikleri derinleştirerek en yoksul ve en savunmasız toplulukları derinden etkilerken aynı zamanda, sosyal,...

İş dünyasında kadınların temsilini ve liderliğini artırmak için UN Global Compact’in hayata geçirdiği ve bu yıl 44 ülkede düzenlenecek Target Gender Equality (Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) programı bugün düzenlenen toplantıyla Türkiye’de başladı. Program ile Global Compact Türkiye, katılımcı şirketlerin üst...

  Dünyanın dört bir yanından gelen 20.000’den fazla iş dünyası lideri ve aralarında Birleşmiş Milletler, hükümetler, sivil toplum ve akademiden temsilcilerin yer aldığı sürdürülebilirlik liderleri küresel salgının ardından daha iyi bir geleceği inşa etmek için 15- 16 Haziran’da UN Global Compact...

(25-26 Şubat 2021) UN Global Compact Young SDG Innovators Programı’nın “Sorun Tanımlama” başlıklı 2. İnovasyon Kampı, 25-26 Şubat 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleşti. İki günlük kamp boyunca ekipler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmak için uygulayabilecekleri radikal iş modellerini öğrendiler ve bu...

(15 Aralık 2020) UN Global Compact üyesi şirketlerden, hayata geçirdikleri yenilikçi uygulamalarla küresel sorunların çözümüne katkı sunan çalışanların başvuruları Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu, kamu, Birleşmiş Milletler, akademi ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Eczacıbaşı Yapı Gereçleri İnovasyon...

Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finans Çalışma Grubu tarafından 27 Kasım tarihinde "SKA’lar için CFO Görev Gücü" webinarı düzenlendi. Yıllık değeri 14 trilyon dolara yaklaşan kurumsal yatırımların yönetiminde söz sahibi olan CFO’lar SKA’ların gerçekleşmesi için nasıl bir stratejik rol üstlenebilirler? Global Compact...

X