Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Çalışma Grubu

Çalışanların, kendilerini özel kılan tüm yetenek ve farklılıklarını iş yerinde kullanmaları kurumlara farklı perspektifler sağlayarak yaratıcılığı geliştirmeye, sorunları daha kolay çözmeye ve sürdürülebilirliğe katkı sağlar. Araştırmalar, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık endekslerinde önde gelen şirketlerin pazar paylarının %45 arttığını, yeni pazarlarda bu prensibi benimsemeyen şirketlere göre başarı oranlarının %70 daha fazla olduğunu göstermektedir.

 

UN Global Compact’in İnsan Hakları Beyannamesini temel alan ilk iki ilkesi ve 1, 4, 5, 8 ve 10 numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, şirketlere çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda yön göstermektedir. Bu kapsamda, Global Compact Türkiye Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Çalışma Grubu, iş dünyasının operasyonlarında ve değer zincirlerinde çeşitlilik ve kapsayıcılığı tüm kimlikler ve gruplar için tesis eden bir iş dünyası için dönüşüme öncülük etme amacıyla 2019 yılında kurulmuştur.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Çalışma Grubu, üyelerine, farklı uzmanlıkları bir araya getirerek karşılıklı öğrenme ve paylaşma platformu sunmaktadır. Çalışma Grubu ayrıca, çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda kamu, sivil toplum ve özel sektör işbirliğiyle kamuoyunda farkındalık yaratılması ve iş dünyasında bu vizyonun tam ve başarılı biçimde şirket kültürüne entegre edilmesi için çalışmaktadır.

 

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Çalışma Grubu, UN Global Compact tarafından sunulan kaynakları ve araçları üyeleri ile buluşturmakta, küresel iyi uygulama ve politikaların Türkiye’de de yaygınlaşmasını sağlamaktadır.

 Kendini Geliştir

UN Global Compact veya Global Compact Türkiye’nin sunduğu kaynak ve araçlarla sürdürülebilirlik gündemini yakından takip edin, ihtiyaç duyduğunuz alanlarda kendinizi geliştirin:

 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilip ilan edilen evrensel insan hakları metnidir.

 

Human Rights & Business Learning Tool

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından insan haklarının korunması, insan haklarına riayet edilmesi ve ihlal durumları için çözüm önerileri getirebilmek amacıyla rehber niteliğinde oluşturulmuş ilkelerdir.

 

UN Guiding Principles on Business and Human Rights

İnsan hakları ile ilgili temel kavramların öğrenilmesi, insan haklarına riayet edilmesi ve insan hakları uygulamalarının desteklenmesi amacıyla iş dünyası için geliştirilen öğrenme modülleridir.

 

Sustainable Development Goals Related Human Rights

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin her birini ilgili insan hakları anlaşmaları ile eşleştiren tablodur.

 

Guide On How to Develop a Human Rights Policy

Rapor şirketlerin neden insan haklarına saygı göstermesi gerektiği ve insan hakları politikası oluşturmanın temel nedenleri hakkında bilgi, hazırlanacak politikanın temel bileşenleri ve iyi uygulama örneklerini içermektedir.

 

Respecting Human Rights: An introductory guide for business

Global Compaact Almanya Yerel Ağı tarafından iş dünyası uygulamalarına yönelik olarak insan hakları konusunda giriş niteliğinde hazırlanmış rehberdir.

 

Tedarikçi Zinciri Sürdürülebilirliği: Sürekli İyileştirme için Pratik Rehber

“Supply Chain Sustainability: A Practical Guide for Continuous Improvement” raporunun Türkçe tercümesi olan rehber, iş dünyasında sürdürülebilir çalışma koşullarının geliştirilmesinde tedarik zinciri sürdürülebilirliği konusunda şirketlere destek olacak yaklaşım ve iyi uygulamaları içermektedir.

 

A Guide to Traceability: A Practical Approach to Advance Sustainability in Global Supply Chains

Tedarik zincirlerinde izlenebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla şirketlere yönelik uygulamaları içeren rehber, UN Global Compact tarafından izlenebilirlik modellerini ve iyi uygulamaları paylaşmak amacıyla oluşturulmuştur.

 

UN Global Compact Kütüphanesi için tıklayınız.

 

Akademi oturumları için tıklayınız.

 Harekete Geç

Küresel sorunlar küresel işbirliklerini gerektirir. Dünyanın en büyük sürdürülebilirlik platformu olan UN Global Compact ve onun yerel ağı olan Global Compact Türkiye’nin küresel ve kapsayıcı platformundan yararlanın, daha yaşanabilir bir dünya için siz de harekete geçin!